Filtrer efter
Studieretning
Videregående uddannelse
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 3107
1
2
3
4
...
156
Annoncer

Populære kategorier

Artikler fra Videregående uddannelse

Populære steder

Reportager indenfor Videregående uddannelse

Åbn døre til din fremtid med en videregående uddannelse

Har du mod på en uddannelse, der stiller krav til din selvdisciplin og faglighed? Med en videregående uddannelse får du en unik chance for at fordybe dig og specialisere dig i det, du brænder for. Samtidig får du et papir på dine kompetener og din viden, der åbner op for spændende karrieremuligheder.

Mange analyser viser, at jo højere dit uddannelsesniveau er, desto lavere er din risiko for ledighed og desto bedre muligheder har for at få en karriere med faglige udfordringer og et højt lønniveau. Der er således mange gode grunde til at vælge en videregående uddannelse, når din studentereksamen er i hus.

Vælg mellem korte, mellemlange og lange videregående uddannelser inden for alt fra design til jura i Danmark og i udlandet her på siden og find din drømmeuddannelse.

Mere end 800 videregående uddannelser i Danmark

I Danmark kan du læse en videregående uddannelse på omkring 50 forskellige uddannelsesinstitutioner fordelt over hele landet. Her kan du vælge imellem sammenlagt mere end 800 videregående uddannelser, når du har en gymnasial uddannelse som STX, HF, HTX, EUX eller HHX. Nogle uddannelser giver også adgang til ansøgere med en erhvervsuddannelse, mens flere uddannelser har krav om specifikke fag og niveauer.

Du kan læse en videregående uddannelse inden for fem overordnede områder:

 • Samfundsvidenskab - f.eks jura, statskundskab, sociologi og økonomi
 • Humaniora - f.eks sprog, kommunikation, historie og kultur
 • Informationsvidenskab - f.eks e-business, digitalt design, datalogi og softwareudvikling
 • Sundhedsvidenskab - f.eks medicin, farmaci og odontologi
 • Naturvidenskab - f.eks matematik, kemi, fysik, biologi og fødevarevidenskab

Uddannelserne er fordelt på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser af en varighed fra 2 til 6 år. De fleste videregående uddannelser er desuden enten erhvervsakademiuddannelser, professionsbachelorer eller universitetsuddannelser.

Bliv udfordret på en videregående uddannelse

Hvor kan jeg læse en videregående uddannelse?

De videregående uddannelser er fordelt over hele landet på uddannelsesinstitutioner inden for tre hovedgrupper:

 • 8 universiteter
 • 7 professionshøjskoler samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • 9 erhvervsakademier

Dertil kommer de videregående uddannelser ved de kunsteriske uddannelsesinstitutioner samt politi og forsvar.

Videregående uddannelser på universitetet

En videregående uddannelse på universitetet tager oftest mellem tre og fem år at læse. Adgangskravene afhænger fra studie til studie, men der kræves ofte et specifikt gennemsnit som er et minimumskrav.

Alle fag kan læses på bachelorniveau, som tager tre år, og størstedelen kan fortsættes i to år, så man som færdiguddannet har en kandidatuddannelse. Du kan sammensætte din kandidatuddannelse på mange forskellige måder. Det er altså ikke et krav, at du, hvis du tager en bachelor i f.eks. biologi eller erhvervsøkonomi, også skal læse de sidste to år indenfor samme fag. 

Uanset, om du læser en bacheloruddannelse eller en kandidatuddannelse vil du løbende under studiet skulle til både mundtlige og skriftlige eksamener i alle fag. Som Bachelor afslutter du dit studie med en større opgave, Bachelor projektet, mens du på Kandidatstudiet skal skrive et større speciale i et selvvalgt fag og om et selvvalgt emne.       

Det er ikke så almindeligt på universitetsuddannelserne, at du kommer i praktik. Det kan godt lade sig gøre, men det er noget, som du selv skal arrangere og sørge for. Derfor opfordrer universiteterne de studerende til at finde et relevant studiejob, så de også har en del praktisk erfaring, når de skal søge arbejde som nyuddannede.   

Hvad er en professionsbachelor?

En professionsbachelor tager mellem tre og fire år at læse og kaldes også en mellemlang videregående uddannelse. Som studerende får du faglige kvalifikationer indenfor en række forskellige fag som for eksempel sygeplejen, på ingeniørområdet, indenfor undervisning og socialt arbejde.

Adgangskravene er oftest en bestået eksamen på gymnasialt niveau. Formålet med uddannelserne er at give de studerende en teoretisk viden om de forskellige discipliner samt en viden om praktisk anvendelse af teori og metode på arbejdsmarkedet og i erhvervslivet.

Praktikperioder er en central del af alle professionsbacheloruddannelserne. Det giver den studerende en mulighed for at afprøve teori i praksis og er samtidig yderst gavnlig overgangen til arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Du afslutter en professionsbachelor med et større skriftligt og individuelt projekt.

Hvad er en erhvervsakademiuddannelse?

En videregående uddannelse på et erhvervsakademi tager normalt to år at læse og tilbydes indenfor en række forskellige fag. Formålet med disse uddannelser er at give den studerende færdigheder og kundskaber indenfor det valgte fagområde på et analytisk og praktisk grundlag.

Alle uddannelserne indeholder både praktikperioder og teoretisk undervisning. Du afslutter typisk en uddannelse på et erhvervsakademi med et projekt over en periode på tre måneder. Du kan blandt andet læse til datamatiker, multimediedesigner og markedsføringsøkonom på erhversakademier over hele landet.

Hvordan er studiemiljøet på en videregående uddannelse?

Når du læser en videregående uddannelse, uddanner du dig på et højt fagligt niveau. Det gør du i et studiemiljø, som er både uformelt og dynamisk.

Afhængig af, hvilken uddannelse du læser, bliver du ved studiestart tilknyttet et hold bestående af mellem ca. 25-40 studerende. Undervisningen foregår både som klasseundervisning, auditorieforelæsning og i grupper. 

Mange vælger, især på universitetet og tidligt i studiet, at danne faste studiegrupper, hvor man, udover i undervisningen, mødes efter behov og gennemgår forskellige emner og faglige problemstillinger. På videregående uddannelser og især på universitetet er der nemlig høje krav til din selvdisciplin, da der ikke er officiel mødepligt i undervisningen.

Få tips til hvordan du får mere ud af din uddannelse med den rette studieteknik og se listen over de bedste apps og gadgets til studerende

Hvordan er din økonomi under en videregående uddannelse?

Alle videregående uddannelser er SU-berettiget. Det er dog kun muligt at modtage SU i maksimum seks år. Har du ikke afsluttet din uddannelse indenfor denne tid, skal du altså selv finansiere resten af din tid på universitetet. 

Alle studier kræver, at du selv betaler for dit undervisningsmateriale. Ofte laver underviseren kompendier, som består af kopier af de specifikke tekster, du skal bruge. Men det vil også være nødvendigt at købe et antal bøger. Omfanget af dette afhænger af, hvilken uddannelse du læser. Dog kan du med dit studiekort få rabat på langt det meste undervisningsmateriale i boghandlere i hele landet. Der er også andre måder, du kan skaffe billige studiebøger.

Kan man komme på udveksling på videregående uddannelser?

På langt de fleste videregående uddannelser har du mulighed for at tage en del af uddannelsen i udlandet. Mange uddannelsesinstitutioner samarbejder nemlig med skoler i udlandet.

Et udlandsophold under din uddannelse vil give dig mange kompetencer, som du kan bruge i dit videre studieforløb og i dit kommende arbejdsliv:

 • Udvikling af sprogfærdigheder
 • Personlig udvikling
 • Uforglemmelige oplevelser
 • Faglig udvikling
 • Nye og vedvarende venskaber

Lyder en videregående uddannelse som noget for dig? Søg og sammenlign videregående uddannelser i oversigten på denne side. Held og lykke i jagten på din drømmeuddannelse.