Filtrer efter
Studieretning
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 34
1
2
Annoncer

Populære kategorier

Populære steder

Reportage

Gør en forskel - Bliv SOSU assistent

Har du et udtalt omsorgsgen, og er du måske altid først på pletten, når andre har brug for hjælp? Med en SOSU assistent uddannelse får du et perfekt springbræt til en karriere som nøglespiller i sundhedssektoren. Både i hjemmeplejen, psykiatrien, på plejehjem og på sygehuse.

Jobbet som social- og sundhedsassistent er for dig, der trives i en travl hverdag med stort ansvar, og hvor dit arbejde gør en konkret forskel. Du arbejder tæt sammen med andre faggrupper som for eksempel sygeplejersker, læger, ergoterapeuter og socialrådgivere, og du får en vigtig rolle for borgere og pårørende.

Tag en sosu assistent uddannelse

Hvad er en SOSU assistent?

Som SOSU assistent arbejder du med mennesker, der har brug for sygepleje, genoptræning og vejledning i forbindelse med sygdom og behandling. Som social- og sundhedsassistent sikrer du, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet - fra start af forløbet til slut.

Dine vigtigste opgaver vil bestå i grundlæggende sygepleje, og at støtte den enkelte borger gennem sit sygdomsforløb. Du vil være der og kommunikere, vejlede og motivere mennesker i svære perioder af deres liv.

Du vil ofte møde betegnelsen SSA - dette er forkortelsen af social- og sundhedsassistent eller SOSU assistent. Dine opgaver kan minde om de opgaver man varetager som SOSU-hjælper (SSH), men du har som SSA mere ansvar. 

Hvad laver en social- og sundhedsassistent?

Dine arbejdsopgaver som SOSU assistent afhænger i høj grad af, om du er ansat i psykiatrien, på et plejehjem eller i hjemmeplejen, i en kommune eller på et sygehus. Overordnet er SOSU assistentens opgaver dog at:

 • udføre grundlæggende sygepleje og praktisk hjælp
 • medicindosering og koordinering
 • tilrettelægge og udføre omsorgsopgaver
 • være bindeled mellem hjem og sygehus
 • skabe et trygt og udviklende miljø

Arbejdet kræver overblik, initiativ og evnen til at tage hurtige beslutninger. Derudover skal du være indstillet på at arbejde på helligdage og i weekender, mens nogle sosu assistenter er ansat i aften- eller nattevagt, hvor de typisk arbejder en uge og har en uge fri.

Hvem kan blive SOSU assistent?

En SOSU assistent uddannelse er en erhvervsuddannelse, der tager 3 år og 10 måneder. For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem perioder på din læreplads og perioder på skolen.

Hvad lærer jeg på en sosu assistent uddannelse?

Som social- og sundhedsassistent lærer du at se helheden i plejen og omsorgen. Der sker igennem fag inden for:

 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 • Somatisk og psykiatrisk sygdomslære
 • Farmakologi, forebyggelse og rehabillitering
 • Sygepleje, sundhedspædagogik og kommunikation
 • Dansk, engelsk og naturfag

Du afslutter uddannelsen med et projekt, som du skal forsvare mundtligt og en prøve i farmakologi samt et andet fag. Undervejs i uddannelsen er du desuden i praktik tre forskellige steder i den primære sundhedssektor:

 • Praktik 1: Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen (40 uger)
 • Praktik 2: Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen (18 uger)
 • Praktik 3: Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen (40 uger).

Fremtidsmuligheder efter sosu uddannelse

Efter en sosu assistent uddannelse har du mange muligheder. Når du har noget erfaring som social- og sundhedsassistent, har du mulighed for at blive teamleder, praktikvejleder eller andre nøglefunktioner. Det kan for eksempel være på hospitaler, plejecentre, dagcentre, i den kommunale hjemmepleje eller lignende.

Du kan også vælge at læse videre på uddannelsen til eksempelvis pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. Hvis du supplerer med HF enkeltfag, kan du åbne op for endnu flere uddannelsesmuligheder.

Når du har afsluttet din sosu assistent uddannelse har du, foruden de videregående uddannelser, også adgang til et væld af spændende muligheder inden for efter- og videreuddannelse i form af AMU kurser og akademiuddannelser.

Tager du din sosu assistent uddannelse som eux-forløb tager uddannelsen 4 år og 7 måneder, hvorefter du får adgang til at søge ind på videregående uddannelser på samme vilkår som ansøgere med en gymnasial baggrund.

Hvor meget tjener en social- og sundhedsassistent?

Lønne som sosu assistent afhænger af forskellige faktorer. For eksempel om du er ansat i det private eller i det kommunale. Dog var 

Gennemsnitslønnen for nyuddannede SOSU assistenter var i 2019 på 31.769 kr./md som offentligt ansat og lidt højere for privat ansatte. Det tal inkluderer pension, tillæg og værdi af personalegoder.