Sosu assistent uddannelse

Vil du arbejde med pleje af ældre, syge og handicappede?

Har du det overblik, der skal til, for at skabe helhed i plejen og omsorgen for ældre, syge og handicappede? Og drømmer du om at arbejde i frontlinjen i sundhedssektoren? Så er en uddannelse til social- og sundhedsassistent lige dig.
Viser 1-20 af 34
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 34
1
2

Gør en forskel - Bliv SOSU assistent

Har du et udtalt omsorgsgen, og er du måske altid først på pletten, når andre har brug for hjælp? Med en SOSU assistent uddannelse får du et perfekt springbræt til en karriere som nøglespiller i sundhedssektoren. Både i hjemmeplejen, psykiatrien, på plejehjem og på sygehuse.

Jobbet som social- og sundhedsassistent er for dig, der trives i en travl hverdag med stort ansvar, og hvor dit arbejde gør en konkret forskel. Du arbejder tæt sammen med andre faggrupper som for eksempel sygeplejersker, læger, ergoterapeuter og socialrådgivere, og du får en vigtig rolle for borgere og pårørende i udsatte positioner.

Bliv sosu assistent og vær noget for andre mennesker

Hvad er en SOSU assistent?

Som SOSU assistent arbejder man med mennesker. Som social- og sundhedsassistent sikrer du, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet - fra start af forløbet til slut. Dine vigtigste opgaver vil bestå i grundlæggende sygepleje, og at støtte den enkelte borger gennem sit sygdomsforløb. Du vil være der og kommunikere, vejlede og motivere mennesker i svære perioder af deres liv.

Du vil ofte møde betegnelsen SSA - dette er forkortelsen af social- og sundhedsassistent eller SOSU assistent. Dine opgaver kan minde om de opgaver man varetager som SOSU-hjælper (SSH), men du har som SSA mere ansvar. 

Hvad laver en social- og sundhedsassistent?

Dine arbejdsopgaver som SOSU assistent afhænger i høj grad af, om du er ansat i psykiatrien, på et plejehjem eller i hjemmeplejen i en kommune eller på et sygehus. Overordnet er SOSU assistentens opgaver dog at:

 • udføre grundlæggende sygepleje og praktisk hjælp
 • medicindosering og koordinering
 • tilrettelægge og udføre omsorgsopgaver
 • være bindeled mellem hjem og sygehus
 • skabe et trygt og udviklende miljø

Arbejdet kræver overblik, initiativ og evnen til at tage hurtige beslutninger. Derudover skal du være indstillet på at arbejde på helligdage og i weekender, mens nogle sosu assistenter er ansat i aften- eller nattevagt, hvor de typisk arbejder en uge og har en uge fri.

Hvem kan blive SOSU-assistent?

SOSU assistent er det andet trin på SOSU uddannelsen. For at blive optaget på uddannelsen, skal du derfor have afsluttet første trin som SOSU hjælper. Er du under 25 år, skal du også have afsluttet Grundforløb 1 eller Grundforløb 1 og 2 forud for din optagelse på social- og sundhedsuddannelsen. Hvert grundforløb varer 20 uger. 

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer sammenlagt et år og otte måneder. Undervejs har du fire skoleperioder på sammenlagt 32 uger. Resten af tiden er du i praktik.

Hvad lærer jeg på en sosu assistent uddannelse?

Som social- og sundhedsassistent lærer du at se helheden i plejen og omsorgen. Der sker igennem fag inden for:

 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 • Somatisk og psykiatrisk sygdomslære
 • Farmakologi, forebyggelse og rehabillitering
 • Sygepleje, sundhedspædagogik og kommunikation
 • Dansk, engelsk og naturfag

Du afslutter uddannelsen med et projekt, som du skal forsvare mundtligt og en prøve i farmakologi samt et andet fag. Undervejs i uddannelsen er du desuden i praktik tre forskellige steder i den primære sundhedssektor:

 • Et plejehjem eller hjemmeplejen
 • En psykiatrisk institution eller afdeling
 • En afdeling på et sygehus 

Hvad er mine fremtidsmuligheder efter sosu uddannelsen?

Efter en sosu assistent uddannelse har du mange muligheder. Når du har noget erfaring som social- og sundhedsassistent, har du mulighed for at blive teamleder, praktikvejleder eller andre nøglefunktioner. Du kan også vælge at læse videre på uddannelsen til pædagog, sygeplejerske, farmakonom, socialrådgiver eller diakoni og specialpædagogik. Supplerer du med HF enkeltfag, har du også adgang til følgende uddannelser:

 • Ergoterapeut (engelsk C)
 • Fysioterapeut (engelsk C)
 • Tandplejer (engelsk C)
 • Psykomotorisk terapeut (engelsk C)
 • Jordemoder (kemi C)
 • Katastrofe- og risikomanager (matematik C)
 • Bioanalytiker (kemi C og matematik C)
 • Radiograf (to af fagene bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B eller matematik B)
 • Ernæring og sundhed (engelsk C og bioteknologi A eller kemi C samt biologi C, matematik C eller samfundsfag C)

Foruden de videregående uddannelser, har du også adgang til et væld af spændende efteruddannelsesmuligheder på blandt andet amu kurser og akademiuddannelser. Kombinerer du din SOSU assistent uddannelse med EUX, får adgang til at søge ind på videregående uddannelser på samme vilkår som ansøgere med en gymnasial baggrund.

Hvor meget tjener en social- og sundhedsassistent?

Gennemsnitslønnen for nyuddannede SOSU assistenter var i 2019 på 31.769 kr./md som offentligt ansat og lidt højere for privat ansatte. Det tal inkluderer pension, tillæg og værdi af personalegoder.

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
maj 2024
ma
ti
on
to
fr
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9