Vis studentum.dk som: Mobile

Er du i tvivl om SU reglerne? Læs alt om SU her

I tvivl om SU regler? Tjek guiden her

Værd at vide om SU og SU lån

For de fleste er SU og måske SU lån lige præcis det, der får studieøkonomien til at hænge sammen. Men hvor meget kan du egentlig få og i hvor lang tid? Hvordan søger du, og hvem kan få SU? Spørgsmålene om SU er mange, og svarene afhænger af din alder, hvilken uddannelse du går på, om du er flyttet hjemmefra og meget mere.

Få svaret på dine spørgsmål om SU

Her guider vi dig igennem junglen af SU satser og regler for lige præcis den uddannelsestype, som du har søgt ind på eller planlægger at søge ind på. Tager du en erhvervsuddannelse eller enkeltfag på HF og VUC, er det reglerne for ungdomsuddannelser, der gælder.

Få også styr på de generelle SU regler om f.eks. studieaktivitet, ansøgningsfrister, fribeløb og tilbagebetaling af SU lån i vores samling af ofte stillede spørgsmål om SU.

Jeg vil vide mere om SU reglerne for:

Min uddannelsestype   |   SU til fjernundervisning   |   SU lån   |   SU når du får barn

divider

Vil du på udveksling et semester, eller vil du tage en hel uddannelse i udlandet, kan du ofte også tage din SU med til udlandet. Læs mere om reglerne for SU i udlandet under Udlandsstudier.

Hvem kan få SU? Læs med og få styr på SU betingelserne

Ofte stillede spørgsmål om SU

Skal du til at søge SU for første gang, er du i tvivl om, hvor meget du må tjene, skal du i praktik, eller har du måske fået barn, mens du er under uddannelse? Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om SU:

Divider

Hvem kan få SU?

Du kan få SU, hvis du er fyldt 18 år, er dansk statsborger og er indskrevet på en SU-berettiget uddannelse. Du skal desuden være studieaktiv. Der er forskellige regler for studieaktivitet på de enkelte uddannelser, men som udgangspunkt betyder det, at du skal følge den obligatoriske undervisning samt fastlagte prøver og eksamener. Sidst men ikke mindst må du ikke modtage anden offentlig støtte eller tjene mere end det årlige fribeløb.

Du kan i særlige tilfælde modtage SU selvom du er udenlandsk statsborger. På Statens Uddannelsesstøttes hjemmeside kan du læse mere om reglerne for SU til udenlandske statsborgere.

Hvornår kan jeg søge om SU?

Du kan først søge om SU, når du har fået besked om, at du er optaget på den uddannelse, som du søger SU til. Derudover gælder følgende regler:

 • Du kan tidligst søge SU måneden før den måned, du kan få SU fra
 • Begynder din uddannelse efter den 20. i en måned, kan du først få SU fra måneden efter
 • Du kan senest søge om SU den sidste dag i den måned, hvor du søger om SU

Hvis du vil fravælge SU en måned, kan du gøre det frem til og med den 15. i den måned, du vil fravælge SU for.

Hvordan søger jeg om SU?

Al ansøgning om SU foregår via selvbetjening via 'minSU', som du kan tilgå via forsiden på su.dk eller via 'Min side' på borger.dk. Husk at du skal bruge nemID og at tjekke din digitale post for vigtige beskeder fra SU Styrelsen.

Har du brug for hjælp til din ansøgning eller om SU reglerne, har du altid mulighed for at få rådgivning på SU kontoret på dit uddannelsessted.

Til toppen af siden

Kan jeg få SU til en privat uddannelse?

For at få SU til en privat uddannelse, er det et krav, at uddannelsesstedet har søgt om at få godkendt uddannelsen hos Styrelsen for Videregående Uddannelser. For at blive SU-godkendt skal en privat uddannelse opfylde en række standardkrav:

 • Uddannelsens længde skal mindst være tre sammenhængende måneder
 • Uddannelsen skal være tilrettelagt som heltidundervisning og være erhvervsrettet
 • Uddannelsen skal være ulønnet, og der skal indgå bedømmelse ved eksterne censorer

Indgår der ulønnede praktikperioder i uddannelsen, må disse desuden sammenlagt højest udgøre et halvt år og/eller en femtedel af uddannelsen. Du kan se en oversigt over godkendte private uddannelser på su.dk.

Hvor længe kan jeg få SU, og hvor mange uddannelser kan jeg få SU til?

Som udgangspunkt kan du få SU så længe, du lever op til de generelle betingelser. Derudover gælder der særlige regler afhængigt af, hvilken uddannelsestype du går på. Nogle af de vigtigste af disse er:

 • Per 1. januar 2015 kan du maksimalt få SU til fem påbegyndte ungdomsuddannelser
 • Du skal have et særligt timeantal for at få SU til enkeltfag, og du må ikke have fået SU til samme fag tidligere
 • Du skal stadig have klip tilbage på dit SU klippekort, når du søger SU til en videregående uddannelse

Du kan læse mere om de specifikke SU regler for din uddannelsestype her. Du kan også læse mere om SU reglerne for enkeltfag via fjernundervisning her.

Hvor meget må jeg tjene ved siden af min SU?

Dit fribeløb er det beløb, som du må tjene ved siden af din SU hver måned. Størrelsen på fribeløbet afhænger blandt andet af, hvilken uddannelsestype, du er indskrevet på, og om du får SU den pågældende måned:

 • Det laveste fribeløb gælder for de måneder, hvor du modtager SU og afhænger af, om du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse
 • Det mellemste fribeløb gælder for de måneder, hvor du er indskrevet på en uddannelse og vælger SU fra eller ikke har søgt SU. Det kan også være måneder, hvor du er i lønnet praktik, har orlov eller er erklæret studieinaktiv.
 • Det højeste fribeløb gælder for de måneder hvor du ikke har ret til SU fordi du f.eks. får anden offentlig støtte, ikke er under uddannelse eller ikke har flere klip tilbage på dit SU klippekort.

Får du handicaptillæg, må du tjene 3.137 kr. mindre per måned, og har du børn under 18 år, stiger dit fribeløb med 27.303 kr. om året per barn (2016 satser).

Hvad er mit fribeløb? Få svaret her

Hvad hvis jeg skal betale SU tilbage?

Ved årsskiftet gennemfører SU Styrelsen en indkomstkontrol. Viser det sig, at du har tjent mere end dit fribeløb, vil du modtage et tilbagebetalingskrav. Du kan også få et krav om at betale for meget udbetalt SU og eventuelt SU lån tilbage i forbindelse med, at du f.eks.:

 • Afslutter eller afbryder en uddannelse
 • Tager orlov fra din uddannelse
 • Er i lønnet praktik i forbindelse med din uddannelse
 • Modtager anden offentlig støtte, der udelukker SU
 • Er erklæret studieinaktiv
 • Ikke læser på en uddannelse, der er et fuldtidsstudium
 • Modtager satsen for SU til udeboende mens du er hjemmeboende

Regnemaskinen på su.dk er et godt redskab til at regne på dit fribeløb. Her kan du også læse de aktuelle regler for tilbagebetaling af SU.

Kan jeg få SU, mens jeg er i praktik?

Du kan som udgangspunkt modtage SU, mens du er i praktik, hvis praktikopholdet er meritgivende på din uddannelse og dermed ikke forlænger din studietid. Det er samtidig et krav, at praktikken ikke er lønnet. Praktikstedet må dog gerne dække dokumenterede udgifter.

Har du andre spørgsmål om SU?

Dette er blot nogle af de oftest stillede spørgsmål om SU, som vi er stødt på. Vi opdaterer løbende guiden, men hvis du er i tvivl, eller du har specifikke spørgsmål om din SU, anbefaler vi, at du tager fat i SU kontoret på dit uddannelsessted. Er du i tvivl om, hvad SU reformen betyder for dig, kan du læse mere her.

Kilde: Statens Uddannelsesstøtte, www.su.dk

Senest opdateret: 23 mar 2016

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i udviklingen og dine muligheder på uddannelsesområdet.
Test dig selv