Vis studentum.dk som: Mobile

Guide: SU i udlandet og udlandsstipendium

Overvejer du at tage til udlandet for at studere et semester eller tage hele din uddannelse? Og er du i tvivl om, hvordan reglerne er for SU og udlandsstipendium?

Vi giver dig her information om alt, du skal vide om at studere i udlandet og dertilhørende regler om SU og udlandsstipendier. Klik på en kategori nedenfor og spring direkte ned i teksten til den information du søger.

SU til semestre i udlandet    l    SU til en hel uddannelse i udlandet   I   Udlandsstipendium 

SU til semestre i udlandet

Du kan søge om at få din SU med til udlandet i et eller flere semestre, hvis du allerede er indskrevet på et dansk uddannelsessted. Du kan også søge om at få SU med til en hel uddannelse i udlandet.

Hvis du gerne vil tage et enkelt eller flere semestre, kan du søge om at tage din SU med. For at kunne tage din SU med til udlandet, skal du som minimum opfylde de almindelige betingelser for at få SU.

De almindelige betingelser for SU er:

 • Du skal være studieaktiv på din uddannelse
 • Du skal selv søger SU i minSU
 • Du skal være  fyldt 18 år for at modtage SU
 • Du må ikke tjene for meget ved siden af din SU
 • Du må ikke modtage anden offentlig støtte til dine leveomkostninger
 • Du skal være dansk statsborger - er du udenlandsk statsborger, har du mulighed for at få SU, hvis du kan ligestilles med danske statsborgere
 • Du og din uddannelse skal opfylde de betingelser, der knytter sig til den type af uddannelse, du søger SU til

Hvis du opfylder disse betingelser kan du søge om at få din SU med til udlandet.

Oftest stillede spørgsmål:

Kan jeg tage min SU med til udlandet?

Du kan tage din SU med til udlandet, hvis du er i gang med en uddannelse på en dansk uddannelsesinstitution og tager på et studieophold i udlandet.

For at kunne tage din SU og eventuelt dit SU-lån med til udlandet kræver det, at:

 • Dit studieophold skal være et led i din danske uddannelse
 • Din danske uddannelsesinstitution godkender, at du kan få fuld merit for dit udlandsophold

Her kan du læse alt om SU reglerne i Danmark

Hvad betyder fuld merit?

Dit studieophold i udlandet skal være fuldt meritgivende for, at du kan få din uddannelse med til udlandet. At dit studieophold i udlandet skal give fuld merit betyder, at:

 • Dit udenlandske studieophold skal erstatte en del af din danske uddannelse til fulde

Dermed giver uddannelsen eller kurset dig de tilsvarende ECTS-point eller kvalifikationer, som du ville få på uddannelsen herhjemme i Danmark. Hvis dit udlandsophold ikke giver fuld merit, kan du ikke få SU under hele opholdet!

Det er dit uddannelsessted, der afgør hvor meget merit dit studieophold i udlandet giver. Det er derfor en god idé at kontakte dit uddannelsessted i god tid for at høre, hvor meget merit du kan få.

Du kan kun få SU svarende til den tidsperiode, som studieopholdet giver dig merit for. Hvis du eksempelvis er  afsted på et studieophold i udlandet, der varer 1 år, men kun giver merit for et halvt års studier på din danske  uddannelse, kan du kun tage din SU med til udlandet et halvt år.

Skal jeg søge om at tage SU med til udlandet?

Du skal ikke søge særskilt om at få SU med til udlandet, når først din danske uddannelsesinstitution har godkendt dit studieophold i udlandet.

Sådan søger du om at få SU:

 • Hvis du allerede får SU til din danske uddannelse, vil din SU fortsat blive udbetalt som normalt under studieopholdet
 • Fortæl SU-medarbejderen på dit uddannelsessted, at du skal på et studieophold i udlandet
 • Send dokumentation for at du er studieaktiv til dit danske uddannelsessted


SU til en hel uddannelse i udlandet

Hvis du vil tage en hel uddannelse i udlandet, kan du søge om at kunne tage din SU med til udlandet. Der findes en lang række uddannelser i udlandet, som du har mulighed for at få SU til.

Oftest stillede spørgsmål:

Hvordan finder jeg ud af, om jeg kan få min SU med til udlandet?

Det første du skal gøre, hvis du vil tage en hel uddannelse i udlandet, er at undersøge om:

 • du opfylder betingelserne for at få SU?
 • den uddannelse du vil studere på, er godkendt?

En overbygningsuddannelse i udlandet, f.eks. en kandidatuddannelse (også kaldet masteruddannelse), tæller som en hel uddannelse, som du kan søge SU til.

Opfylder jeg betingelserne for at få SU med til udlandet?

Du skal undersøge om du opfylder de kriterier, der er for at få SU med til udlandet:

 1. Din uddannelse skal være godkendt
 2. Du skal have haft ophold i Danmark i en samlet periode på mindst 2 år inden for de sidste 10 år
 3. Hvert trin på din uddannelse skal godkendes hver for sig
 4. Du skal sende dokumentation for din studieaktivitet to gange om året.

Vær opmærksom på, at der findes en række undtagelser til reglen i punkt 2. Hvis du eksempelvis søger ind på skoler i Slesvig, eller hvis du har boet i udlandet med forældre, som har været udstationeret for den danske stat, så gælder der andre regler.

I forhold til punkt 3, skal du også være opmærksom på, at du skal søge om SU igen, hvis du eksempelvis skifter fra bachelor- til kandidatuddannelse, eller vil tage den samme uddannelse på et andet uddannelsessted.

Hvilke uddannelser opfylder betingelserne for at blive SU-godkendt?

Du skal på forhånd undersøge, om den udenlandske uddannelse, som du gerne vil gå på, opfylder betingelserne for at blive godkendt, så du kan tage din SU med til udlandet.

Der er forskellige regler alt efter om uddannelsesstedet ligger i Norden eller uden for Norden.

SU til en hel uddannelse i og uden for Norden

Uddannelse uden for Norden:

Du kan maksimalt modtage SU i 4 år. Det svarer til 48 SU-klip. Det betyder at du:

 • Ikke kan få SU til både at færdiggøre din bachelor- & kandidatuddannelse i udlandet
 • Ikke kan få ekstra SU, hvis du forlænger din uddannelse

Uddannelse i Norden:

Der gælder de samme regler for SU som i Danmark, hvis du studerer i:

 • Sverige
 • Findland
 • Norge
 • Island

Hvad hvis jeg vil studere uden for Norden?

Vil du studere i et land uden for Norden? Så skal du være opmærksom på, at du normalt ikke kan få SU til det første år af en videregående uddannelse i udlandet, når det første år er på niveau med en gymnasial uddannelse eller en lignende almen uddannelse i Danmark.

I USA tager en bachelor eksempelvis 4 år, hvor det første år af uddannelsen er alment studieforberedende.

Hvordan bliver en uddannelse i udlandet godkendt?

For at få godkendt en uddannelse i udlandet, som du gerne vil læse, skal du sende en ansøgning om godkendelse af uddannelse i udlandet til SU-Styrelsen. Du behøver ikke at være optaget på den pågældende uddannelse for at søge om godkendelse.

Du finder ansøgningsskemaet på SU-Styrelsens hjemmeside www.su.dk. Du kan udfylde ansøgningsskemaet digitalt, men du skal sende ansøgningen enten per brev eller fax til SU-styrelsens Udlandsenhed.
Udlandsstipendium - få støtte til din uddannelse i udlandet

Hvis du vil tage en del af din kandidat/master eller en hel kandidat/master-uddannelse i udlandet kan du søge om at få et udlandsstipendium. Udlandsstipendiet skal helt eller delvist dække den studieafgift, som man skal betale på visse videregående uddannelser på udenlandske uddannelsessteder.

For at kunne få et udlandsstipendium skal dit studieophold eller hele uddannelsen være godkendt af det danske uddannelsessystem. Du skal derudover som minimum opfylde de almindelige betingelser for at modtage SU for at kunne få et udlandsstipendium.

Oftest stillede spørgsmål:

Hvor lang tid kan jeg få et udlandsstipendium til?

Der er lavet en grænse så du højst kan få udlandsstipendium i 2 år. Dette svarer til, at du gennemgår en uddannelse på i alt 120 ECTS-point.

Hvilke studieophold kan jeg få stipendium til?

Det er dit danske uddannelsessted, der bestemmer, om du kan få et udlandsstipendium til dit studieophold i udlandet. Der findes ikke en færdig liste over godkendte studieophold, men der findes en række retningslinjer på området, som det er en god idé at orientere sig i.

Overordnet set kan du få tildelt et udlandsstipendium til et studieophold, som er den del af:

 • en dansk bachelor- eller kandidatuddannelse
 • en kort videregående uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole
 • en videregående uddannelse på en journalist- og mediehøjskole eller ingeniørskole.

Hvordan ansøger jeg om at få et udlandsstipendium?

Du kan først ansøge om at få et udlandsstipendium, når du er optaget på din uddannelse i udlandet. Det vil sige, at du skal kunne dokumentere, at du har accepteret tilbuddet om at blive optaget på uddannelsen. Du skal desuden vedlægge dokumentation for den studieafgift, du skal betale for første uddannelsesperiode (maksimalt 12 måneder svarende til 60 ECTS-point). 

Du skal være opmærksom på, at der ikke kan udbetales for mindre end 30 ECTS-point.

Hvilke uddannelser kan jeg få udlandsstipendium til?

For at kunne få et udlandsstipendium skal du tage en uddannelse på kandidatniveau, som er godkendt. Du skal derfor selv undersøge, om den uddannelse, som du gerne vil læse i udlandet, er godkendt til udlandsstipendium.

Det er også muligt at få optaget nye uddannelser på fast track listen. Det gør du ved at ansøge gennem dit eget uddannelsessted og få uddannelsen SU-godkendt via SU-styrelsen.

Hvad skal min ansøgning til SU-styrelsen indeholde?

Din ansøgning skal indeholde dokumentation med: 

 • Dit navn
 • Uddannelsesstedets navn
 • Studieratning (den officielle betegnelse på originalsproget)
 • Studieafgiftens (tuition fee) beløb
 • Datoen for, hvornår du skal betale beløbet (faktura), eller hvornår du har betalt beløbet (kvittering), og den tidsperiode studieafgiften dækker
 • Faktura og kvittering skal være stemplet og underskrevet af dit uddannelsessted (originalt brevpapir kan erstatte uddannelsesstedets stempel)Hvilke betingelser er der for at modtage udlandsstipendium?

For at kunne få udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet, skal du opfylde en række betingelser, herunder:

 • Du skal have ret til SU
 • Du skal være optaget på en dansk uddannelse
 • Du skal have mindst ét SU-klip tilbage eller en slutlånsrente
 • Du skal have godkendt fuld merit på din danske uddannelse
 • Du skal være optaget på en udenlandsk betalingsuddannelse
 • Du skal betale studieafgifttil dit udenlandske uddannelsessted.


Skal jeg overholde ansøgningsfristerne?

Ja, du skal senest have søgt udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån inden den uddannelses-periode, som udlandsstipendiet og udlandsstudielånet skal gives til, er afsluttet. Uddannelses-perioden kan maksimalt være på 12 måneder.

Uddannelses-perioden fremgår som udgangspunkt af fakturaen for betaling af studieafgift. Afslutningstidspunktet vil dog kunne afvige fra tidspunktet på fakturaen ved den af de følgende begivenheder, der sker først:

 • Du begynder et nyt semester/studieophold
 • Du modtager afsluttende karakter eller forhåndsgodkendelse for studieopholdet fra den udenlandske institution, eller
 • Du afbryder/bliver udmeldt af studieopholdet forud for den dato, studieopholdet oprindelig skulle afsluttes.

Dokumentationen skal du selv indhente på det udenlandske uddannelsessted på et "fremdriftsskema", som du kan hente på SU-styrelsens hjemmeside. Du skal sende skemaet til det danske uddannelsessted, der fungerer som vejledningsinstitution for dig.

Hvis ikke du dokumenterer studiefremdrift, skal du betale et eventuelt udbetalt udlandsstipendium til andet studieår tilbage. Tager det udenlandske uddannelsessted betaling for dokumentationen, skal du selv betale for denne.

Har du andre spørgsmål?

Dette er blot nogle af de oftest stillede spørgsmål om SU og økonomisk støtte i udlandet, som vi er stødt på. Vi opdaterer løbende guiden, men hvis du er i tvivl, eller du har specifikke spørgsmål om din SU, anbefaler vi, at du tager fat i SU kontoret på dit uddannelsessted.

Kilde: Statens Uddannelsesstøtte, www.su.dk

Senest opdateret: 03 aug 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 18-01-2018

Drømmer du om at tage din uddannelse i Kina?

Drømmer du om at komme ud i verden og studere, samtidig med, at du bibeholder den høje danske standard og uddannelseskultur? Læs med her!

Læs mere
Sidst opdateret 30-05-2016

IELTS sprogtest - trin for trin

Drømmer du om at studere i England, Australien, New Zealand eller Canada? Her er IELTS sprogtesten mest udbredt. Der er dog stadig flere amerikanske universiteter, der også accepterer IELTS på lige fod med TOEFL. Der findes to versioner af IELTS sprogtesten: "Academic Training" og "General Training".

Læs mere
Sidst opdateret 03-08-2020

Studér i New Zealand: Alt du skal vide

Der er mere end bare én grund til, at New Zealand tiltrækker studerende fra hele verden. New Zealands beliggenhed gør landet til en eksotisk rejsedestination med en helt unik kultur og natur med mange aktivitetsmuligheder indenfor sport og eventyr. Derudover har New Zealand et uddannelsessystem af højeste kvalitet – et uddannelsessystem, som er anerkendt i hele verden.

Læs mere
Sidst opdateret 08-09-2020

Studér i Vietnam - Alt du skal vide!

Vietnam er verdens 13. mest befolkede land, og med en af verdens hurtigst voksende økonomier har de potentialet for at blive en af verdens største økonomier i det 21. århundrede. Vietnam er derfor den ideelle destination for dig, som ønsker at studerer i kontrasternes land, hvor du vil opleve alt fra hektiske og sprudlende storbyer til fænomenalle naturområder.

Læs mere
Sidst opdateret 16-09-2016

Følg en bioanalytikerstuderende i praktik i Grønland

”Naturen i Grønland er jo virkelig fascinerende. Praktikopholdet har også udviklet mig meget både personligt og fagligt. Jeg blev kastet ud i nogle ting, som jeg måske ikke ellers ville gøre – eller som jeg ville sige nej til herhjemme,” fortæller Malene Hykkelbjerg Nielsen på 22 år om sit ni uger lange praktikophold i Grønland.

Læs mere
Sidst opdateret 26-08-2020

Studér i Sydkorea - Alt du skal vide

Sydkorea er kendt for at have et af verdens bedste uddannelsessystemer, derfor vil du helt sikker lære en masse, hvis du vælger at tage til Sydkorea og studere! Her bliver lærer behandlet med høj respekt, og uddannelserne tages ekstremt seriøst. Når du ikke sidder med hovedet begravet i studiebøgerne, vil du have mulighed for at udforske det fantastiske land som Sydkorea er.

Læs mere
Sidst opdateret 29-07-2016

Tre bud på et sabbatår, der rykker dig

Studenterfesterne venter lige om hjørnet. Efter tre års slid med at navigere i junglen af fagkombinationer og lektier, er der kun få eksamener før friheden. Men hvad nu? Læs med og få inspiration til et sabbatår, der rykker dig.

Læs mere
Sidst opdateret 20-08-2019

Sådan klæder et udlandsophold dig på til en karriere

Har du egentlig tænkt over, hvordan et udlandsophold under dine studier kan gavne din fremtidige karriere? Hvis ikke så læs med her, hvor vi highlighter tre af de kompetencer, som fremtidige arbejdsgivere bestemt er på jagt efter. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-04-2018

5 gode grunde til at tage på højskole i udlandet

Spring ud i højskolelivet og gør det i udlandet. Sådan lyder det fra Theis, Johanne og Rasmus. Læs deres 5 bedste bud på, hvorfor du bør tage på højskole i udlandet. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-09-2020

Bedste universiteter i USA 2020

Hvilket er det bedste universitet i USA?  Vi har samlet top 10 universiteter i USA herunder, så du kan finde ud hvad, hvilket universitet i USA der er bedst. 

Læs mere
Sidst opdateret 07-09-2020

Bedste universiteter i England

England er, som destination, det absolutte førstevalg for tusindvis af internationale studerende. Det skyldes ganske enkelt, at nogle af verdens bedste og mest prestigefyldte universiteter findes i Storbritannien. Se listen her. 

Læs mere
Sidst opdateret 29-10-2015

Idrætsstipendium i USA

Hvorfor ikke få en hel eller dele af en uddannelse finansieret i USA, mens du dyrker idræt på højt niveau? Med et idrætsstipendium kan du nemlig kombinere 'the college experience' med din favoritsport på et plan, der næsten er det samme, som at være professionel.

Læs mere
Sidst opdateret 25-09-2020

Bedste universiteter i Canada 2020

Hvilket er det bedste universitet i Canada? Vi har samlet top 10 universiteter i Canada herunder, så du kan finde ud hvad, hvilket universitet i Canada der er bedst.

Læs mere
Sidst opdateret 26-08-2020

Studér i Malaysia - Alt du skal vide

På trods af at Malaysia ikke helt kan hamle op med andre asiatiske lande så som Singapore og Kina når det kommer til uddannelse, er de godt på vej. Uddannelserne i Malaysia stiger i niveau hvert år, og på nuværende tidspunkt har de to skoler, der ligger top 100 i verden. Du vil finde mange forskellige kulturer i Malaysia, og da det er et billigt land vil du have råd til at pleje dit sociale liv.

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2020

Guide til dit udlandsstudie i Californien

Har du altid drømt om at studere i Californien? Kunne du tænke dig at opleve Californiens storslåede natur, komme med bag om kulissen i filmbyen Hollywood, og blive en aktiv del af et ægte amerikansk studiemiljø? Lyder dette som dog? Så bør du vælge at studere i Californien!

Læs mere
Sidst opdateret 28-09-2020

Bedste universiteter i Spanien 2020

Hvilket er det bedste universitet i Spanien? Vi har samlet top 10 universiteter i Spanien herunder, så du kan finde ud hvad, hvilket universitet i Spanien der er bedst. 

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Tag i praktik i udlandet

Rejs til fjerne himmelstrøg og få praktisk erfaring på din uddannelse samtidig. I artiklen her møder du fire tidligere udlandspraktikanter, som alle er enige om én ting: Tag afsted og få en oplevelse for livet!

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Den ultimative guide til TOEFL-testen

Skal du til TOEFL-test, men er i tvivl, om du kan bestå? Læs den her guide med håndgribelige råd, der sikrer dig et godt resultat! 

Læs mere
Sidst opdateret 14-11-2018

Læs jura i England

Det engelske retssystem er verdenskendt - og ligger til grund for meget af den verdensomspændende handel, der går igennem London. Du kan i England læse en jura bacheloruddannelse på universitetet - eller tage en intensiv law-conversion degree.

Læs mere
Sidst opdateret 20-08-2019

Din vejviser til verdens bedste studiebyer

Drømmer du om at studere i Byernes By, The Big Apple eller Down Under? Vi har set nærmere på verdens bedste studiebyer og samlet de otte bedste i én oversigt. Her får du indblik i, hvad der er værd at vide om hver enkelt by - både fagligt og socialt. Måske gemmer din kommende studieby sig på listen?

Læs mere