Vis studentum.dk som: Mobile

SU i udlandet og udlandsstipendium


Guide til SU i udlandet og udlandsstipendium

Overvejer du at tage til udlandet for at studere et semester eller tage hele din uddannelse? Og er du i tvivl om, hvordan reglerne er for SU og udlandsstipendium?

Vi giver dig her information om alt, du skal vide om at studere i udlandet og dertilhørende regler om SU og udlandsstipendier. Klik på en kategori nedenfor og spring direkte ned i teksten til den information du søger.

SU til semestre i udlandet    l    SU til en hel uddannelse i udlandet   I   Udlandsstipendium 

Tag din SU med til udlandet eller søg om et stipendium

SU til semestre i udlandet

Du kan søge om at tage din SU med til udlandet et eller flere semestre for at studere. For at kunne tage din SU med til udlandet, skal du som minimum opfylde de almindelige betingelser for at få SU.

Oftest stillede spørgsmål:

Kan jeg tage min SU med til udlandet?

Du kan tage din SU med til udlandet, hvis du er i gang med en uddannelse på en dansk uddannelses-institution og tager på et studieophold i udlandet.

For at kunne tage din SU og eventuelt dit SU-lån med til udlandet kræver det, at:

 • Dit studieophold skal være et led i din danske uddannelse
 • Din danske uddannelses-institution godkender, at du kan få fuld merit for dit udlandsophold

Her kan du læse alt om SU reglerne i Danmark

Men hvad betyder det at få fuld merit? Det kan du læse om i det følgende.

Hvad betyder fuld merit?

Dit studieophold i udlandet skal være fuldt meritgivende for, at du kan få din uddannelse med til udlandet. At dit studieophold i udlandet skal give fuld merit betyder, at:

 • Dit udenlandske studieophold skal erstatte en del af din danske uddannelse til fulde

Dermed giver uddannelsen eller kurset dig de tilsvarende ECTS-point eller kvalifikationer, som du ville få på uddannelsen herhjemme i Danmark. Hvis dit udlandsophold ikke giver fuld merit, kan du ikke få SU under hele opholdet!

Det er dit uddannelsessted, der afgør hvor meget merit dit studieophold i udlandet giver. Det er derfor en god idé at kontakte dit uddannelsessted i god tid for at høre, hvor meget merit du kan få.

Skal jeg søge om at tage SU med til udlandet?

Du skal ikke søge særskilt om at få SU med til udlandet, når først din danske uddannelsesinstitution har godkendt dit studieophold i udlandet.

Sådan søger du om at få SU:

 • Hvis du allerede får SU til din danske uddannelse, vil din SU fortsat blive udbetalt som normalt under studieopholdet
 • Fortæl SU-medarbejderen på dit uddannelsessted, at du skal på et studieophold i udlandet
 • Send dokumentation for at du er studieaktiv til dit danske uddannelsessted

Du kan altid spørge SU-medarbejderen på dit uddannelsessted, der også kan hjælpe dig med at få den nødvendige dokumentation.

SU til en hel uddannelse i udlandet

Hvis du vil tage en hel uddannelse i udlandet, kan du søge om at kunne tage din SU med til udlandet. Der findes en lang række uddannelser i udlandet, som du har mulighed for at få SU til.

Oftest stillede spørgsmål:

Hvordan finder jeg ud af, om jeg kan få min SU med til udlandet?

Det første du skal gøre, hvis du vil tage en hel uddannelse i udlandet, er at undersøge om:

 • du opfylder betingelserne for at få SU?
 • den uddannelse du vil studere på, er godkendt?

En overbygningsuddannelse i udlandet, f.eks. en kandidatuddannelse (også kaldet masteruddannelse), tæller som en hel uddannelse, som du kan søge SU til.

Opfylder jeg betingelserne for at få SU med til udlandet?

Du skal undersøge om du opfylder de kriterier, der er for at få SU med til udlandet:

 1. Din uddannelse skal være godkendt
 2. Du skal have haft ophold i Danmark i en samlet periode på mindst 2 år inden for de sidste 10 år
 3. Hvert trin på din uddannelse skal godkendes hver for sig
 4. Du skal sende dokumentation for din studieaktivitet to gange om året.

Vær opmærksom på, at der findes en række undtagelser til reglen i punkt 2. Hvis du eksempelvis søger ind på skoler i Slesvig, eller hvis du har boet i udlandet med forældre, som har været udstationeret for den danske stat, så gælder der andre regler.

I forhold til punkt 3, skal du også være opmærksom på, at du skal søge om SU igen, hvis du eksempelvis skifter fra bachelor- til kandidatuddannelse, eller vil tage den samme uddannelse på et andet uddannelsessted.

Hvordan bliver en uddannelse i udlandet godkendt?

For at få godkendt en uddannelse i udlandet, som du gerne vil læse, skal du sende en ansøgning om godkendelse af uddannelse i udlandet til SU-Styrelsen. Du behøver ikke at være optaget på den pågældende uddannelse for at søge om godkendelse.

Du finder ansøgningsskemaet på SU-Styrelsens hjemmeside www.su.dk. Du kan udfylde ansøgningsskemaet digitalt, men du skal sende ansøgningen enten per brev eller fax til SU-styrelsens Udlandsenhed.

Hvilke uddannelser opfylder betingelserne for at blive SU-godkendt?

Du skal på forhånd undersøge, om den udenlandske uddannelse, som du gerne vil gå på, opfylder betingelserne for at blive godkendt, så du kan tage din SU med til udlandet.

Der er forskellige regler alt efter om uddannelsesstedet ligger i Norden eller uden for Norden.

Hvad hvis jeg vil studere uden for Norden?

Vil du studere i et land uden for Norden? Så skal du være opmærksom på, at du normalt ikke kan få SU til det første år af en videregående uddannelse i udlandet, når det første år er på niveau med en gymnasial uddannelse eller en lignende almen uddannelse i Danmark.

I USA tager en bachelor eksempelvis 4 år, hvor det første år af uddannelsen er alment studieforberedende.

Udlandsstipendium - få støtte til din uddannelse i udlandet

Hvis du vil tage en del af din kandidat/master eller en hel kandidat/master-uddannelse i udlandet kan du søge om at få et udlandsstipendium. Udlandsstipendiet skal helt eller delvist dække den studieafgift, som man skal betale på visse videregående uddannelser på udenlandske uddannelsessteder.

For at kunne få et udlandsstipendium skal dit studieophold eller hele uddannelsen være godkendt af det danske uddannelsessystem. Du skal derudover som minimum opfylde de almindelige betingelser for at modtage SU for at kunne få et udlandsstipendium.

Oftest stillede spørgsmål:

Hvor lang tid kan jeg få et udlandsstipendium til?

Der er lavet en grænse så du højst kan få udlandsstipendium i 2 år. Dette svarer til, at du gennemgår en uddannelse på i alt 120 ECTS-point.

Hvilke studieophold kan jeg få stipendium til?

Det er dit danske uddannelsessted, der bestemmer, om du kan få et udlandsstipendium til dit studieophold i udlandet. Der findes ikke en færdig liste over godkendte studieophold, men der findes en række retningslinjer på området, som det er en god idé at orientere sig i.

Overordnet set kan du få tildelt et udlandsstipendium til et studieophold, som er den del af:

 • en dansk bachelor- eller kandidatuddannelse
 • en kort videregående uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole
 • en videregående uddannelse på en journalist- og mediehøjskole eller ingeniørskole.

Hvordan ansøger jeg om at få et udlandsstipendium?

Du kan først ansøge om at få et udlandsstipendium, når du er optaget på din uddannelse i udlandet. Det vil sige, at du skal kunne dokumentere, at du har accepteret tilbuddet om at blive optaget på uddannelsen. Du skal desuden vedlægge dokumentation for den studieafgift, du skal betale for første uddannelsesperiode (maksimalt 12 måneder svarende til 60 ECTS-point). 

Du skal være opmærksom på, at der ikke kan udbetales for mindre end 30 ECTS-point.

Hvilke uddannelser kan jeg få udlandsstipendium til?

For at kunne få et udlandsstipendium skal du tage en uddannelse på kandidatniveau, som er godkendt. Du skal derfor selv undersøge, om den uddannelse, som du gerne vil læse i udlandet, er godkendt til udlandsstipendium.

Det er også muligt at få optaget nye uddannelser på fast track listen. Det gør du ved at ansøge gennem dit eget uddannelsessted og få uddannelsen SU-godkendt via SU-styrelsen.

Hvilke betingelser er der for at modtage udlandsstipendium?

For at kunne få udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet, skal du opfylde en række betingelser, herunder:

 • Du skal have ret til SU
 • Du skal være optaget på en dansk uddannelse
 • Du skal have mindst ét SU-klip tilbage eller en slutlånsrente
 • Du skal have godkendt fuld merit på din danske uddannelse
 • Du skal være optaget på en udenlandsk betalingsuddannelse
 • Du skal betale studieafgifttil dit udenlandske uddannelsessted

Skal jeg overholde ansøgningsfristerne?

Ja, du skal senest have søgt udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån inden den uddannelses-periode, som udlandsstipendiet og udlandsstudielånet skal gives til, er afsluttet. Uddannelses-perioden kan maksimalt være på 12 måneder.

Uddannelses-perioden fremgår som udgangspunkt af fakturaen for betaling af studieafgift. Afslutningstidspunktet vil dog kunne afvige fra tidspunktet på fakturaen ved den af de følgende begivenheder, der sker først:

 • Du begynder et nyt semester/studieophold
 • Du modtager afsluttende karakter eller forhåndsgodkendelse for studieopholdet fra den udenlandske institution, eller
 • Du afbryder/bliver udmeldt af studieopholdet forud for den dato, studieopholdet oprindelig skulle afsluttes.

Dokumentationen skal du selv indhente på det udenlandske uddannelsessted på et "fremdriftsskema", som du kan hente på SU-styrelsens hjemmeside. Du skal sende skemaet til det danske uddannelsessted, der fungerer som vejledningsinstitution for dig.

Hvis ikke du dokumenterer studiefremdrift, skal du betale et eventuelt udbetalt udlandsstipendium til andet studieår tilbage. Tager det udenlandske uddannelsessted betaling for dokumentationen, skal du selv betale for denne.

Har du andre spørgsmål?

Dette er blot nogle af de oftest stillede spørgsmål om SU og økonomisk støtte i udlandet, som vi er stødt på. Vi opdaterer løbende guiden, men hvis du er i tvivl, eller du har specifikke spørgsmål om din SU, anbefaler vi, at du tager fat i SU kontoret på dit uddannelsessted.

Kilde: Statens Uddannelsesstøtte, www.su.dk

Senest opdateret: 11 maj 2016

Danmarks Bedste Studieby

Danmarks Bedste Studieby

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i udviklingen og dine muligheder på uddannelsesområdet.
Test dig selv