Sådan bliver du kriminaltekniker

Med en uddannelse indenfor politiet kan du uddanne dig til kriminaltekniker. Læs med i guiden her, og find ud af, hvordan du kommer i gang.

Sådan bliver du kriminaltekniker

Har du sans for detaljer og flar for at kæde ting sammen? Så er du måske den nye Sarah Lund eller Rustin Cohle. Med en uddannelse indenfor politiet kan du uddanne dig til kriminaltekniker og dermed være med til at løse både store og små kriminalgåder. Læs med her, og find ud af, hvordan du kommer i gang.


Uddannelsen til kriminaltekniker foregår internt hos politiet. Det betyder, at du må uddanne dig til politibetjent, før du kan komme til at arbejde med DNA-spor og fingertryk.

Læs mere om politiets basisuddannelse

Som kriminaltekniker er du med til at løse kriminalgåderne

Som kriminaltekniker er du den, der efterforsker tekniske undersøgelser og analyserer diverse spor. Det kan være hår, blod, dna eller andet. Sagt anderledes er det dig, der er med til at løse alvorlige forbrydelser såsom drab, voldssager, voldtægter, brande, røveri mv.

Kriminalteknikerdrømmen begynder på Politiskolen

Som nævnt ovenfor, så må du uddanne dig til politibetjent, før du kan blive kriminaltekniker. For at blive optaget på politiskolen skal du opfylde en række formelleadgangskrav, ligesom du skal bestå en optagelsesprøve, der udgøres af 3 forskellige delelementer.

Læs mere om adgangskrav og optagelse her

Når du har bestået optagelsesprøven, kan du begynde på politiets basisuddannelse, der varer 2 år og 4 måneder. Undervisning veskler mellem teori og praksis og er fordelt over 3 semestre:

1. semester

Det første semester varer 11 måneder, og du undervises i den periode på Politiskolen. Du bruger dette semester på at blive certificeret til fuld politimyndighed.

Undervisningen tager derfor udgangspunkt i hverdagens politiopgaver, og du bliver klædt på til at agere som politibetjent i samspil med kolleger, samarbejdspartnere og borgere.

2. semester

På andet semester prøver du kræfter med al din tillærte teori ude i én af landets politikredse i et 11-måneders praktikforløb.

Når du optages på basisuddannelsen bliver du tilknyttet en af landets politikredse. På 2. semester skal du nemlig til at arbejde med beredskabets mange opgaver. På dem både vil du udvikle kompetencer - personlige såvel som faglige - som gør dig i stand til at løse almindeligt forekommende politiopgaver.

3. semester

På tredje og sidste semester kobles teorien med praksis i det sidste forløb på Politiskolen, som varer 6 måneder. Det er på dette semester, at du virkelig demonstrerer, at du kan anvende både din teoretiske og praktiske viden ligesom, at du kan analysere og reflektere over dit arbejde som politibetjent.

Som færdiguddannet politibetjent kan du blive kriminaltekniker

Efter gennemført uddannelse bliver du fastansat som politibetjent og gør tjeneste i politiet. Det er er her, at du har muligheden for at efteruddanne dig inden for polititet, hvis du ønsker det.

Når du gerne vil uddanne dig til kriminaltekniker, skal du først tjene som almen betjent i et par år, ligesom det vil være godt med reel erfaring fra efterforskning.

Herefter kan du søge ind på National Kriminalteknisk Center eller Kriminalteknisk Afdeling (KTA). Denne uddannesle er en intern uddannelse i politiet og foregår som en form for mesterlære, hvor opklaring af sager foregår i samarbejde med andre samtidig med, at man tager en række tests og kurser.

Efter 2 år på uddannelsen afgøres det, om du er egnet til at arbejde som kriminaltekniker, og efter 3 - 4 år bliver det så afgjort, om du kan blive fastansat.

Adgangskrav og optagelsesprøve

For at kunne blive optaget på politiskolen, skal du opfylde en række formelle adgangskrav:

  • Du skal være fyldt 21 år ved studiestart
  • Du er dansk statsborger
  • Du har et godt helbred
  • Du har kørekort til bil (kategori B)
  • Du kan sikkerheds godkendes
  • Du har en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller lignende uddannelse

Som nævnt ovenfor skal du udover at kunne svare ja til ovenstående og bestå en optagelsesprøve for, at du kan blive optaget på basisuddannelsen. Denne optagelsesprøve består af en skriftlig prøve, en fysisk prøve og en personlig samtale:

Skriftlig prøve

Den skriftlige prøve består af en dansk case, hvori du kan demonstrere dine studiekompetencer. Prøven varer i 2 timer.

Der lægges stor vægt på solide faglige kompetencer, hvorfor det også kræves, at du har en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller tilsvarende. Det kunne f.eks. være en uddannelse inden for forsvaret, en politikadetuddannelse, en lederuddannelse inden for detail eller en international uddannelse.

Fysisk prøve

Den fysiske prøve tester din kondition, styrke, hurtighed og koordination. Prøven varer i 3 timer inkl. votering og tilbagemelding.

Jobbet som politibetjent er fysisk krævende, og du testes derfor for, om du har et passende grundniveau, som uddannelsen kan tage udgangspunkt i. Politiskolen anbefaler, at du først ansøger om optagelse, når du føler dig sikker i, at du kan bestå den fysiske prøves deløvelser i forlængelse af hinanden.

Personlig samtale

Det at være politibetjent er et fortroet job, og der stilles derfor store krav til dig som person. Politiskolen skal føle sig overbeviste om, at du besidder de rette personlighedstræk og har reaktionsmønstre, som stemmer overens med politiets værdier.

Består du den skriftelige og fysiske prøve bliver du derfor bedt om at tage del i både en samarbejdsopgave og en personlig samtale, hvor det vurderes om du har de rette forudsætninger.  

Sådan ansøger du om optagelse

Du ansøger om optagelse på Politiskolen online via politiskolen.dk eller ved at klikke her. Hvis du gerne vil studere i udlandet samtidig med, at du arbejder dig henimod at blive kriminalteknikker, så tjek dine muligheder for at læse kriminologi her


Annoncer