Guide til kvote 1 og kvote 2

Er du tvivl om, du skal søge i kvote 1 eller kvote 2 når du skal søge videregående uddannelse? Få svar på dine spørgsmål til din KOT ansøgning i guiden her.

Den komplette guide til kvote 1 og kvote 2

Vil du studere på en videregående uddannelse på universitetet, en professionshøjskole eller et erhvervsakademi? Så skal du søge via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på optagelse.dk.

Din ansøgning til en videregående uddannelse via kvote 1 eller kvote 2 er afgørende for dine muligheder for at få en plads på din drømmeuddannelse. I ansøgningsprocessen er der meget, som du skal være opmærksom på, og det kan være svært at bevare overblikket.

Guide til KOT - sådan søger du i kvote 1 eller kvote 2

I denne guide samler vi alt, hvad der er værd at vide om KOT (Den Koordinerede Tilmelding) på et sted. Det giver dig et hurtigt overblik, så du kan bruge din tid på det, der er vigtigt: din ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse. Klik dig gennem boksene herunder og find den information, du har brug for.


Optagelse i kvote 1

Optagelse i kvote 2

Spørgsmål og svar om KOT


Optagelsesregler i kvote 1

Kvote 1 er for dig, der kun vil vurderes på dit eksamensgennemsnit fra en gymnasial eksamen. Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12, og inden du søger ind, skal du altid huske at tjekke, om de uddannelser, som du søger ind på har specifikke krav til bestemte fag og/eller niveauer.

Opfylder du ikke disse krav, skal du nemlig tage fagene som gymnasial supplering (GS) eller HF enkeltfag. Inden du udfylder din kvote 1 ansøgning, er det også altid en god idé at tjekke sidste års adgangskvotienter.

Vil du søge om optagelse via kvote 1? Klik dig videre neden for og læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du udfylder din ansøgning.

Adgangsgivende eksamener

Beregning af gennemsnit

Garantikvotienter

Adgangskvotienter

Hvilke eksamener giver adgang i kvote 1?

Når du søger om optagelse i kvote 1 skal du have en af følgende adgangsgivende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Erhvervsuddannelse med studiekompetencegivende eksamen (EUX)
 • Særligt HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)

Du kan desuden søge om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 1 på baggrund af en udenlandsk eller international eksamen som f.eks. den dansk IB, hvis denne kan omregnes til den danske 13-skala.

Hvordan beregner jeg mit gennemsnit ved den adgangsgivende eksamen?

Når du søger ind på en videregående uddannelse via kvote 1, er det dit eksamensgennemsnit, der er afgørende for, om du bliver optaget. Her kan du få et forspring, hvis du tager ekstra fag på A-niveau under din adgangsgivende eksamen.

Bonus for A niveau fag

Har du taget flere fag på A-niveau end nødvendigt, vil dit eksamensgennemsnit automatisk blive justeret efter følgende regler:

 • Dit gennemsnit ganges med 1,03 ved ét ekstra A-niveau fag
 • Dit gennemsnit ganges med 1,06 ved to ekstra A-niveau fag

Justeringen fremgår på dit eksamensbevis fra den adgangsgivende eksamen.

Hvad er en garantikvotient?

Foruden uddannelsesspecifikke krav om bestemte fag og niveauer, er der nogle uddannelser, som har en garantikvotient. Det betyder, at har du et eksamensgennemsnit, der matcher denne eller er højere, er du sikret en plads. Du kan dog være heldig at blive optaget alligevel med et lavere gennemsnit end garantikvotienten. Er der ledige pladser, bliver de nemlig fordelt på ansøgere med et lavere gennemsnit.

Hvordan tjekker jeg adgangskvotienten på en uddannelse?

Adgangskvotienten viser, hvor højt et karaktergennemsnit ansøgere ved en tidligere optagelsesrunde mindst skulle have for at blive optaget på en given videregående uddannelse. Du kan derfor ikke se adgangskvotienten for det år, du søger ind, når du udfylder din kvote 1 ansøgning. Adgangskvotienten fra året før, giver dog i de fleste tilfælde et fingerpeg om niveauet. Denne kan du typisk finde på uddannelsesstedets hjemmeside eller på ug.dk.

Optagelsesregler i kvote 2

Har du ikke en af de eksamener, der giver adgang til at søge i kvote 1, eller vil du måske kompensere for et lavt gennemsnit ved at blive vurderet på et bredere grundlag, hvor også dine erfaringer tæller? Så er det kvote 2, som du skal søge via. Her er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12. 

Vil du søge ind via kvote 2? Klik dig videre via boksene herunder og læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du udfylder din ansøgning.

Fordeling af pladser

Motiveret ansøgning

Optagelsesprøver og samtaler

Udenlandsk eksamen

Hvordan fordeles pladserne i kvote 2?

Grundig research er altafgørende, når du søger ind via kvote 2. Det er nemlig de forskellige uddannelsesinstitutioner, der afgør hvilke kriterier, de lægger vægt på i vurderingen af din ansøgning. Nogle eksempler på kvote 2 kriterier kan være:

 • Højskoleophold af mindst 16 ugers varighed
 • Faglige kurser
 • Udlandsophold på mindst tre til seks måneder
 • Humanitært arbejde, frivilligt arbejde og andet organisatorisk arbejde
 • Lønnet fuldtidsarbejde (herunder værnepligt eller militærnægtertjeneste)

Derudover vil der i kvote 2 blive lagt vægt på kriterier som dit eksamensgennemsnit ved den adgangsgivende eksamen, karakterer i udvalgte fag, anden uddannelse og supplerende gymnasiale fag.

De fleste studiepladser bliver fordelt via kvote 1. Det gælder særligt på universitetsuddannelser. Søger du ind på en professionsbachelor, er dine muligheder ofte bedre for at komme igennem nåleøjet i kvote 2. På visse uddannelser som f.eks. journalistuddannelsen og mange andre kreative uddannelser kan du dog kun søge ind i kvote 2.

Hvordan skriver jeg en motiveret ansøgning i kvote 2?

På nogle uddannelser skal du skrive en motiveret ansøgning som en del af din kvote 2 ansøgning. Her skal du bruge alt, hvad du har lært om at skrive den gode jobansøgning. Det betyder, at du skal koble dine erfaringer og faglige kvalifikationer med din motivation for at tage netop denne uddannelse.

I den motiverede ansøgning har du en unik mulighed for at skille dig ud. Hold derfor fokus, vær kort og præcis og sørg for, at din ansøgning er gennemarbejdet. Få flere gode råd i vores guide til den gode motiverede ansøgning i kvote 2. Du kan også få hjælp og inspiration i dette eksempel på en motiveret ansøgning til kvote 2.

Skal jeg til optagelsesprøve eller samtale?

Nogle uddannelser går skridtet videre end den motiverede ansøgning og udvælger kandidater fra kvote 2, der skal til en optagelsessamtale eller en decideret optagelsesprøve. Bliver du inviteret til en optagelsessamtale, skal du tænke på det som en jobsamtale. Du får nemlig en unik mulighed for at supplere din motiverede ansøgning. En grundig forberedelse er derfor alfa og omega.

Det er de færreste uddannelser, som afholder optagelsesprøver. Fællesnævneren for de få, der gør det er, at de alle er kreative uddannelser inden for design, musik og skuespil, hvor der stilles høje krav til dit talent og kampen om pladsen er hård. Mange vælger derfor at tage på højskole, inden de søger ind på den pågældende uddannelse.

Kan jeg søge ind på baggrund af en udenlandsk eksamen?

Har du en udenlandsk eksamen, der er på niveau med en dansk gymnasial eksamen, har du mulighed for at søge ind via kvote 2, selvom dit eksamensgennemsnit ikke umiddelbart kan overføres til den danske karakterskala. I Eksamenshåndbogen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du tjekke, om din eksamen er adgangsgivende til en videregående uddannelse i Danmark.

Husk at du altid skal opfylde fagspecifikke adgangskrav til de uddannelser, som du søger ind på. Derudover kan der være sprogkrav, som du skal opfylde.

På de fleste uddannelser med dansk som undervisningssprog, skal du f.eks. have bestået ’Studieprøven i Dansk som andetsprog’.

Foregår uddannelsen på engelsk, skal du som minimum have sproglige kompetencer, der svarer til engelsk på B-niveau. Du kan læse mere om kravene på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

Top

FAQ om optagelse på videregående uddannelser

Hvordan søger jeg ind via KOT?

Alle ansøgninger til videregående uddannelser sker på optagelse.dk. Her skal du bruge dit NemID eller MitID for at logge ind, tilknytte bilag, underskrive din ansøgning og lave eventuelle senere rettelser til prioriteringen af uddannelsesønsker. Søger du i kvote 2, skal du sende din ansøgning senest den 15. marts det år, hvor du søger ind. Vælger du derimod at søge i kvote 1, kan du vente til den 5. juli.

Hvilken dokumentation skal jeg fremskaffe?

Har du bestået din adgangsgivende eksamen i 2004 eller senere, kan du finde dit eksamensbevis, når du er logget ind på optagelse.dk. Det samme gælder ofte for eksamensbeviser for suppleringskurser. Al anden dokumentation, skal du selv fremskaffe og uploade, når du er logget ind.

Hvor mange uddannelser kan jeg ønske, og kan jeg lave ændringer?

Du kan angive op til otte forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge i din KOT ansøgning. Ansøgningen vil altid først blive vurderet på den første uddannelse på listen. Fortryder du rækkefølgen eller, vil du skifte en uddannelse på listen med en anden, kan du lave ændringer på listen frem til den 5. juli ved middagstid.

Husk dog altid, at når en ansøgning er underskrevet, kan du kun ændre i prioriteringsrækkefølgen eller bilagene. Alle andre ændringer sker hos uddannelsesinstitutionerne.

Hvornår får jeg svar på min KOT ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 28. juli uanset, om du søger ind i kvote 1 eller kvote 2. Derefter skal du hurtigst muligt svare, om du er interesseret i studiepladsen. På den måde får uddannelsesinstitutionerne mulighed for at fordele eventuelle ledige pladser i anden ansøgningsrunde.

Læs flere spørgsmål og svar og find vejledninger til ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse på www.optagelse.dk

Har du flere spørgsmål omkring KOT og studier på universiteter, professionshøjskoler eller erhvervsakademier, er du altid velkommen til at kontakte os. Er du stadig i tvivl, om hvilke otte videregående uddannelser, der skal stå på din prioriteringsliste? Søg blandt videregående uddannelser her på siden og få inspiration til dit studievalg.

Held og lykke med din KOT ansøgning! 


Annoncer