Viser 1-20 af 59
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 59
1
2
3

Bliv klogere på dine muligheder med jura uddannelser her

Interesserer du dig for lovgivning og danske såvel som internationale retsforhold? Drømmer du om at blive advokat eller få et job, hvor du kombinerer jura med erhvervsøkonomiske problemstillinger? Så er en jura uddannelse det rigtige for dig. 

Du kan studere jura på universitetet, hvor du under kandidatuddannelsen vælger en retning, som du vil specialiserer dig inden for. Det kunne eksempelvis være formueret eller strafferet, hvor du lærer at fremlægge beviser og argumenter.

Tag en jura uddannelse - læs hvordan du bliver jurist eller erhvervs-jurist her

Du kan også studerer HA(jur), der kombinerer jura med erhvervsøkonomiske fagelementer, hvor du bliver erhvervs-jurist. En tredje mulighed er, at du kan blive advokatsekretær.

Hvad laver en jurist?

Mange jurister arbejder med sagsbehandling inden for offentlig forvaltning, er juridiske rådgivere eller arbejder som advokater og inden for rets-væsenet. Jurister ansættes i virksomheder og organisationer som sagsbehandlere, rådgivere i juridiske spørgsmål samt i organisationens sekretariat eller virksomhedens direktion.

Hvilke opgaver du som jurist kommer til at behandle, afhænger af, hvor du arbejder. Som jurist kan du desuden være ansat enten som specialist eller generalist.

Blandt de mest almindelige opgaver kan nævnes:

 • udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser, cirkulærer eller andre generelle regler
 • afgørelse af spørgsmål, som medlemmer, kunder, borgere eller myndigheder forelægger
 • budgetforvaltning, som omfatter udarbejdelse af bidrag til finans- og tillægsbevillingslove
 • planlægning samt politiske analyser og deltagelse i internationalt samarbejde
 • behandling af virksomhedernes kontrakter samt juridiske sager og konflikter

Visse opgaver, såsom planlægning af forskellig art, kræver specialistviden. Derfor er der mange steder ansat sagsbehandlere med særlig uddannelse.

Hvad laver en erhvervs-jurist?

En erhvervs-jurist har du ikke adgang til de erhverv, der er forbeholdt kandidater i jura. Du kan derfor ikke blive advokat med denne uddannelse. 

Du bliver erhvervs-jurist ved, at tage:

 • Bacheloruddannelsen HA(jur) (3 år)
 • Kandidatuddannelsen cand.merc.(jur) (2 år)

Erhvervs-jurister har bred forretningsforståelse for den erhvervs-juridiske verden, fordi de har forståelse for økonomiske konsekvenser af lovgivningen. Du vil derfor ofte være bindeleddetmellem juristerne og økonomerne i virksomheden. 

Juraen er fremadrettet, og du lærer at anlægge et helhedssyn på komplekse problemstillinger af juridisk og økonomisk art til at kunne styre uden om eventuelle tvister. 

Erhvervs-jurister bliver ansat i private virksomheder og som specialister på advokatkontorer. 

Hvad laver en advokatsekretær?

En advokatsekretær hjælper typisk advokaterne i en given virksomhed i forbindelse med juridiske sager. Som advokatsekretær er det vigtigt at være:

 • struktureret
 • serviceminded
 • dygtig til at skrive

Du skal ofte forfatte breve og andre dokumenter for advokaterne.

Under uddannelsen får du derfor bred indsigt i jura og underliggende emner, såsom:

 • Dødsbobehandling
 • Ejendomshandel
 • Familieret
 • Retssager
 • Inkassosager
 • Tvangsauktion over fast ejendom
 • Selskabsret
 • Lejeret
 • Sekretærfunktionen

Du kan blive uddannet advokatsekretær på private uddannelsessteder, eller du kan tage et merkantilt hovedforløb på et Business college. 

Læs mere om advokatsekretær uddannelsen og jobbet her

Hvordan er bacheloruddannelsen i jura struktureret?

Bacheloruddannelsen i jura varer 3 år, hvor du primært beskæftiger dig med retsvidenskab. Du vil få stor indsigt i, hvordan:

 • love og regler skal fortolkes og administreres
 • loven påvirker danskernes hverdag
 • love bliver til og bruges i samfundet

Undervisningen vil være centreret om emnerne:

 • formueret
 • forfatningsret
 • forvaltsningsret
 • folkeret
 • EU-ret
 • familie- og arveret
 • retslære
 • strafferet

Med en bacheloruddannelse i jura kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område med juridisk indhold. 

Hvad lærer jeg på kandidatuddannelsen i jura?

Kandidatuddannelsen i jura tager 2 år og er en selvstændig overbygnings-uddannelse til bacheloruddannelsen. 

Fremtidens jurist skal kunne navigere i en lovgivning, som er foranderlig og under konstant udvikling både nationalt og internationalt. Det kræver jurister, som kan identificere og analysere komplekse problemstillinger og sætte dansk ret ind i en større sammenhæng.

Med en kandidatuddannelse i jura udvikler du disse kompetencer, og du bliver i stand til at fortolke og formidle det komplekse problemfelt på en meningsfuld måde.  

Hvilke adgangskrav er der på jura uddannelser?

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Bacheloruddannelsen i jura er adgangsgivende til en juridisk kandidatuddannelse.

Hvordan søger jeg kvote 2 på jura uddannelserne?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1, kan du altid søge kvote 2 på jura uddannelserne. Der vil typisk være forskellige krav, som du skal, der kan varierer fra universitet til universitet.

Disse kan være:

 • Adgangsgivende studentereksamen
 • Specifikke adgangskrav

Når du søger kvote 2 skal du skrive en motiveret ansøgning og udforme et CV. Du skal typisk også vedlægge dokumenter fra tidligere arbejdsgivere, kurser, sprogskoleophold eller andet, der viser, at du er studieegnet. 

Læs mere om den gode kvote 2 ansøgning, CV og dokumentation her

Hvilke fremtidsmuligheder har jeg med en jura uddannelse?

Det er oplagt, at du læser videre på en kandidatuddannelse når du har færdiggjort din bacheloruddannelse i Jura. Du kan tage en kandidatuddannelse i:

 • jura
 • samfundsvidenskabelig jura
 • internationale studier

Når du er uddannet jurst har du jobmuligheder inden for:

 • domstolene 
 • advokatbranchen
 • politiet
 • staten
 • kommunal administration

Du kan både arbejde i offentlige og private organisationer.

Lyder en jura uddannelse som noget for dig? Så læs mere om dine muligheder her øverst på siden. 

FAQ

 • Gennemsnitslønnen for en jurist er 31.695 - 59.788 kroner. Det er vigtigt at huske på, at lønnen for en jurist kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder erfaring, geografisk placering og den konkrete virksomhed og branche. Helt naturligt vil lønnen stige som man får mere erfaring og ekspertise inden for området. 

 • Som jurist sidder du typisk med en bred vifte af arbejdsopgaver der kan variere alt afhængig af din arbejdsplads og specialisering. Generelle eksempler på arbejdsopgaver kan være rådgivning og juridisk forskning, udarbejdelse og vurdering af kontrakter. 

 • Som jurist kan du vælge at gå flere veje. F.eks. kan du, med en kandidat i jura, vælge at blive advokat. Dette kan du enten gøre som en del af et advokatfirma eller som selvstændig advokat. Du kan også arbejde som jurist i den offentlige sektor, herunder hos regeringen. Her ville du varetage opgaver som bl.a. juridisk og politisk rådgivning - og meget, meget mere. 

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
maj 2024
ma
ti
on
to
fr
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Relaterede kategorier