Vis studentum.dk som: Mobile

Jura uddannelse

Jura uddannelse

Interesserer du dig for juridiske problemstillinger? Så er en jura uddannelse måske det rigtige for dig. Du kan både studere jura på universitetet, hvor du eksempelvis kan blive uddannet advokat. 

 
Viser 1-17 af 17
Søgeresultat Uddannelsestype Sted
Jura
Københavns Universitet
Videregående uddannelse
København
Er din drøm at arbejde inden for retssystemet som enten jurist eller advokat? Så er en uddannelse i Jura det...
Jura - BPP University
STS Study Abroad
Videregående uddannelse
London
BPP University har et godt omdømme, og skolen er kendt i hele Storbritannien for sin Law School. En uddannelse inden...
Jura - bachelor
Aalborg Universitet
Bacheloruddannelse
Aalborg
Der er jura i næsten alt, hvad vi foretager os. Når du f.eks. køber et par nye bukser i en...
Advokatsekretær (Jura Basis)
Jurainstituttet
Private uddannelser
København
Er du nysgerrig på den juridiske verden, og vil du gerne lære grundlæggende juridiske emner, så er Jura Basis lige...
Advokatsekretær (Jura Plus)
Jurainstituttet
Private uddannelser
Flere byer (2)
Hos Jurainstituttet kan du tage den udvidede uddannelse som Advokatsekretær Jura Plus. Du øger dine jobmuligheder og får en advokatsekretær uddannelse...
Advokatsekretær (Jura Plus) som selvstudie
Jurainstituttet
Private uddannelser
Fjernundervisning
Hos Jurainstituttet kan du tage den udvidede uddannelse som Advokatsekretær Jura Plus som selvstudie. Du øger dine jobmuligheder og får...
Juridisk Assistent (Jura Erhverv)
Jurainstituttet
Private uddannelser
København
Hos Jurainstituttet kan du tage en uddannelse til Juridisk Assistent og blive ekspert i dansk og international erhvervsret. Du får et...
Jura i udlandet med KILROY
KILROY education
Videregående uddannelse
Flere byer (5)
Flyt dine jurastudier til udlandet! Hvad enten du planlægger at læse hele dine jura uddannelse i udlandet eller blot vil...
Juridisk Assistent (Jura Erhverv) som selvstudie
Jurainstituttet
Private uddannelser
Fjernundervisning
Hos Jurainstituttet kan du tage en Juridisk Assistent uddannelse som selvstudie via fjernundervisning og blive ekspert i dansk og international...
Jura - kandidat
Aalborg Universitet
Kandidatuddannelse og masteruddannelse
Aalborg
Forudsætningen for at starte på en kandidatuddannelse i Jura er, at du har en bacheloruddannelse i Jura eller en anden...
Bacheloruddannelsen i Jura
Aarhus Universitet
Bacheloruddannelse
Århus
En god jurist har analytisk sans og formår at sætte den juridiske problemstilling ind i en samfundsmæssig sammenhæng. Derfor er...
Advokatsekretær (Jura Basis) som selvstudie
Jurainstituttet
Private uddannelser
Fjernundervisning
Skab nye jobmuligheder med et deltidsstudie, der klæder dig på til et nyt arbejde inden for det juridiske område eller...
Cand.merc.(jur.) - erhvervsøkonomi og jura
Copenhagen Business School
Kandidatuddannelse og masteruddannelse
København
Har du læst HA (jur.) og vil videre i karrieren? Cand.merc.(jur.) er den direkte kandidatoverbygning til HA(jur.), og den bygger...
Criminal Justice - Fisher College
STS Study Abroad
Videregående uddannelse
Boston, Massachusetts
Er du interesseret i jura og strafferet, og kunne du godt tænke dig at undersøge, hvordan disse områder fungerer i...
Erhvervsjura - kandidat
Aalborg Universitet
Kandidatuddannelse og masteruddannelse
Aalborg
Forudsætningen for at starte på en kandidatuddannelse i Erhvervsjura er, at du har en bacheloruddannelse i Erhvervsjura eller en anden...
Erhvervsjura - bachelor
Aalborg Universitet
Bacheloruddannelse
Aalborg
Med en uddannelse i Erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de...
HA(jur.) - Erhvervsøkonomi - erhvervsjura
Copenhagen Business School
Bacheloruddannelse
København
Omdrejningspunktet for HA(jur.) er virksomheden og dens forskellige udfordringer, som behandles ud fra en kombineret økonomisk og juridisk tilgang. Du...
 • = Der er en videopræsentation tilknyttet denne profil.
Viser 1-17 af 17
 

Bliv klogere på dine muligheder med jura uddannelser her

Interesserer du dig for lovgivning og danske såvel som internationale retsforhold? Drømmer du om at blive advokat eller få et job, hvor du kombinerer jura med erhvervsøkonomiske problemstillinger? Så er en jura uddannelse det rigtige for dig. 

Du kan studere jura på universitetet, hvor du under kandidatuddannelsen vælger en retning, som du vil specialiserer dig inden for. Det kunne eksempelvis være formueret eller strafferet, hvor du lærer at fremlægge beviser og argumenter.

Tag en jura uddannelse - læs hvordan du bliver jurist eller erhvervs-jurist her

Du kan også studerer HA(jur), der kombinerer jura med erhvervsøkonomiske fagelementer, hvor du bliver erhvervs-jurist. En tredje mulighed er, at du kan blive advokatsekretær.

Hvad laver en jurist?

Mange jurister arbejder med sagsbehandling inden for offentlig forvaltning, er juridiske rådgivere eller arbejder som advokater og inden for rets-væsenet. Jurister ansættes i virksomheder og organisationer som sagsbehandlere, rådgivere i juridiske spørgsmål samt i organisationens sekretariat eller virksomhedens direktion.

Hvilke opgaver du som jurist kommer til at behandle, afhænger af, hvor du arbejder. Som jurist kan du desuden være ansat enten som specialist eller generalist.

Blandt de mest almindelige opgaver kan nævnes:

 • udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser, cirkulærer eller andre generelle regler
 • afgørelse af spørgsmål, som medlemmer, kunder, borgere eller myndigheder forelægger
 • budgetforvaltning, som omfatter udarbejdelse af bidrag til finans- og tillægsbevillingslove
 • planlægning samt politiske analyser og deltagelse i internationalt samarbejde
 • behandling af virksomhedernes kontrakter samt juridiske sager og konflikter

Visse opgaver, såsom planlægning af forskellig art, kræver specialistviden. Derfor er der mange steder ansat sagsbehandlere med særlig uddannelse.

Hvad laver en erhvervs-jurist?

En erhvervs-jurist har du ikke adgang til de erhverv, der er forbeholdt kandidater i jura. Du kan derfor ikke blive advokat med denne uddannelse. 

Du bliver erhvervs-jurist ved, at tage:

 • Bacheloruddannelsen HA(jur) (3 år)
 • Kandidatuddannelsen cand.merc.(jur) (2 år)

Erhvervs-jurister har bred forretningsforståelse for den erhvervs-juridiske verden, fordi de har forståelse for økonomiske konsekvenser af lovgivningen. Du vil derfor ofte være bindeleddetmellem juristerne og økonomerne i virksomheden. 

Juraen er fremadrettet, og du lærer at anlægge et helhedssyn på komplekse problemstillinger af juridisk og økonomisk art til at kunne styre uden om eventuelle tvister. 

Erhvervs-jurister bliver ansat i private virksomheder og som specialister på advokatkontorer. 

Hvad laver en advokatsekretær?

En advokatsekretær hjælper typisk advokaterne i en given virksomhed i forbindelse med juridiske sager. Som advokatsekretær er det vigtigt at være:

 • struktureret
 • serviceminded
 • dygtig til at skrive

Du skal ofte forfatte breve og andre dokumenter for advokaterne.

Under uddannelsen får du derfor bred indsigt i jura og underliggende emner, såsom:

 • Dødsbobehandling
 • Ejendomshandel
 • Familieret
 • Retssager
 • Inkassosager
 • Tvangsauktion over fast ejendom
 • Selskabsret
 • Lejeret
 • Sekretærfunktionen

Du kan blive uddannet advokatsekretær på private uddannelsessteder, eller du kan tage et merkantilt hovedforløb på et Business college. 

Læs mere om advokatsekretær uddannelsen og jobbet her

Hvordan er bacheloruddannelsen i jura struktureret?

Bacheloruddannelsen i jura varer 3 år, hvor du primært beskæftiger dig med retsvidenskab. Du vil få stor indsigt i, hvordan:

 • love og regler skal fortolkes og administreres
 • loven påvirker danskernes hverdag
 • love bliver til og bruges i samfundet

Undervisningen vil være centreret om emnerne:

 • formueret
 • forfatningsret
 • forvaltsningsret
 • folkeret
 • EU-ret
 • familie- og arveret
 • retslære
 • strafferet

Med en bacheloruddannelse i jura kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område med juridisk indhold. 

Hvad lærer jeg på kandidatuddannelsen i jura?

Kandidatuddannelsen i jura tager 2 år og er en selvstændig overbygnings-uddannelse til bacheloruddannelsen. 

Fremtidens jurist skal kunne navigere i en lovgivning, som er foranderlig og under konstant udvikling både nationalt og internationalt. Det kræver jurister, som kan identificere og analysere komplekse problemstillinger og sætte dansk ret ind i en større sammenhæng.

Med en kandidatuddannelse i jura udvikler du disse kompetencer, og du bliver i stand til at fortolke og formidle det komplekse problemfelt på en meningsfuld måde.  

Hvilke adgangskrav er der på jura uddannelser?

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Bacheloruddannelsen i jura er adgangsgivende til en juridisk kandidatuddannelse.

Hvordan søger jeg kvote 2 på jura uddannelserne?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1, kan du altid søge kvote 2 på jura uddannelserne. Der vil typisk være forskellige krav, som du skal, der kan varierer fra universitet til universitet.

Disse kan være:

 • Adgangsgivende studentereksamen
 • Specifikke adgangskrav

Når du søger kvote 2 skal du skrive en motiveret ansøgning og udforme et CV. Du skal typisk også vedlægge dokumenter fra tidligere arbejdsgivere, kurser, sprogskoleophold eller andet, der viser, at du er studieegnet. 

Læs mere om den gode kvote 2 ansøgning, CV og dokumentation her

Hvilke fremtidsmuligheder har jeg med en jura uddannelse?

Det er oplagt, at du læser videre på en kandidatuddannelse når du har færdiggjort din bacheloruddannelse i Jura. Du kan tage en kandidatuddannelse i:

 • jura
 • samfundsvidenskabelig jura
 • internationale studier

Når du er uddannet jurst har du jobmuligheder inden for:

 • domstolene 
 • advokatbranchen
 • politiet
 • staten
 • kommunal administration

Du kan både arbejde i offentlige og private organisationer.

Lyder en jura uddannelse som noget for dig? Så læs mere om dine muligheder her øverst på siden.