Hvordan bliver man advokat?

Interesserer du dig for det danske retssystem og vil du gerne hjælpe andre og få lov at arbejde med komplekse juridiske problemstillinger? Læs mere og start din fremtid nu. 

Hvordan bliver advokat? | Læs guiden her

Er du fascineret af retssystemets kompleksitet og løsningen af juridiske gåder? Som advokat bliver du en nøglespiller i at tackle juridiske udfordringer, hvor du bidrager til at skabe retfærdighed.

Din ekspertise vil kunne komme til at strække sig over mange områder, såsom forretningsjura, strafferet, immaterielret og international lov.


Hvad laver en advokat? 

Mange jurister arbejder med sagsbehandling inden for offentlig forvaltning, er juridiske rådgivere eller arbejder som advokater og inden for retsvæsenet. Jurister ansættes i virksomheder og organisationer som sagsbehandlere, rådgivere i juridiske spørgsmål samt i organisationens sekretariat eller virksomhedens direktion.

Arbejdsopgaverne inkluderer:

 • Rådgivning af klienter om juridiske spørgsmål og rettigheder.
 • Udarbejdelse af juridiske dokumenter, såsom kontrakter, testamenter og retssager.
 • Repræsentation af klienter i retten under retssager og andre juridiske procedurer.
 • Forhandling af aftaler og forlig mellem parter.
 • Gennemgang af lovgivning og præcedens for at støtte klientens sag.
 • Håndtering af juridiske spørgsmål vedrørende forretningstransaktioner, ejendomsret, strafferetlige sager og mere.
 • Forsvar af klienters rettigheder og interesser gennem hele retssystemet.
 • Opretholdelse af fortrolighed og etisk standard i alt juridisk arbejde.

Hvordan bliver man advokat?

Om uddannelsen

Uddannelsen til advokat består i grove træk af 3 forskellige elementer.

Først uddanner du dig til jurist gennem en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse. Derefter kommer du i lære som advokat. Mens du er i lære, gennemfører du 8 kurser og 2 prøver som ved bestået resultat vil være det øjeblik, du bliver færdiguddannet advokat. 

For at blive jurist kræves fem års universitetsuddannelse. Først gennemføres en treårig grunduddannelse, resulterende i bachelorgraden BA.jur., efterfulgt af en toårig overbygning, som resulterer i kandidatgraden cand.jur. For derefter at kunne blive advokat kræves tre års læretid som advokatfuldmægtig, hvor du samtidig følger et uddannelsesforløb med de afsluttende prøver. 

På uddannelsen til jurist får du først og fremmest et overblik over det danske retssystem. Du vil få opgaver, der indebærer at analysere juridiske spørgsmål, tolke lovgivning og forstå, hvordan konkrete juridiske udfordringer passer ind i samfundsmæssige rammer. I de senere år af din uddannelse, får du mulighed for at specialisere dig indenfor specifikke interesseområder, så du selv kan forme din fremtid som jurist. 

Generelle adgangskrav

For at blive optaget på bachelorudannelsen i jura, skal du have bestået en af følgende: 

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Bacheloruddannelsen i jura er adgangskrav til en juridisk kandidatuddannelse. 

Du kan bl.a. studere til jurist på Aarhus Universitet eller et af de andre store universiteter i Danmark. Uddannelsen er lige anerkendt på alle universiteterne og det vil ikke have betydning for din karriere, hvor du tager uddannelsen. 

Se uddannelserne her 


Fremtidsmuligheder som advokat

Dine fremtidsmuligheder som advokat er generelt set gode. De seneste år har der været stigende mangel på advokater, hvilket har vist sig at være en tendens. Udover at der kan være mangel på advokater, kan erhvervet også være attraktivt fordi det åbner mange døre. Som advokat kan du besidde mange forskellige stillinger i mange forskellige institutioner. Her kommer nogle eksempler på arbejdssteder, hvor der som regel er behov for en advokat. 

 • Advokatfirmaer 
 • Ministerier, regioner og kommuner 
 • Banker og forsikringsselskaber 
 • Foreninger og organisationer
 • Andre større virksomheder med en juridisk afdeling 

Læs mere her 

Julie Verwohlt

Julie Verwohlt

Digital Marketing Intern (Vis mere)

Annoncer