Vis studentum.dk som: Mobile

COVID-19 - Er dit studievalg blevet påvirket? Svar på 3 lynhurtige spørgsmål

Kulturfagspakken - Historie B, Religion C og Samfundsfag C

KVUC
1.650 kr.
SU-godkendt
Heltid/deltid
HF og VUC
København

Video

Louise er bare ét fag fra at afslutte en fuld HF som Flex-studerende ved KVUC. Her fik hun selvtilliden tilbage efter i årevis at have kæmpet med angst og depression. Nu drømmer hun om at læse videre.

   

Om uddannelsen

Vælg Kulturfagspakken på KVUC - Historie B, Religion C og Samfundsfag C

Kulturfagspakken på HF er et særligt HF-forløb for dig, der gerne vil læse tre kulturfag og have glæde af tværfaglig undervisning og socialt sammenhold undervejs.

De tre fag tager alle udgangspunkt i mennesket og interesserer sig for det samfund og den kultur, mennesker skaber og har skabt. Fagene supplerer derfor hinanden rigtigt godt emnemæssigt, og man kan bruge sin viden fra det ene fag til at blive bedre til et af de andre fag. Med en bedre forståelse på tværs af fagene, klarer man sig fx bedre til eksamen. 

kulturfaggruppen

Du kan også studere fagene på Kulturfagspakken hver for sig som HF Enkeltfag. 

Hvad lærer jeg på Historie B?

I Historie B lærer du om om fortidige forhold og beskæftiger dig med, hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår gennem tiden. Faget giver viden og kundskaber om fortidige begivenheder og den måde verden har udviklet sig på frem til i dag. 

På faget kommer du til at beskæftige dig med nutidige fortolkninger af fortiden. Men historiefaget handler også om identitet for individer og fællesskaber. Hvordan forstår vi os selv og hvilke historier bygger vi som samfund og individer vores identitet op omkring?

På Historie B kommer du til at arbejde både med kilder fra en fjern fortid og med helt moderne fortolkninger af fortiden. I historiefaget er fortiden levende, og du vil blive opmærksom på at vores opfattelse af fortiden hele tiden ændrer sig.

Undervejs på Historie B vil du komme til at arbejde med minimum seks forskellige forløb der spænder vidt i tid, geografi og temaer. Fra Danmarks historie til verdenshistorie og fra førmoderne historie til det 20. århundredes historie. 

Historie B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Før eksamen har du 90 min. forberedelsestid.

Få information

Hvad lærer jeg på Religion C?

I Religion C opnår du grundlæggende viden om udvalgte religioner og deres historiske udvikling. Du lærer at forholde dig neutralt og fagligt til alle de forskellige religioner, du bliver undervist i. I Religion C vil du derfor lære en række religionsfaglige begreber, metoder og teorier, der vil sætte dig i stand til at analysere, forstå og sammenligne religiøse tekster, ritualer og idéer.

Kristendom er obligatorisk som emne. Det vil være den religion, du skal lære mest om, med hovedvægt på kristendommen i Danmark og Europa. Islam er også obligatorisk, og du skal lære om dens opståen og nutidige former. Ud over de to obligatoriske religioner vil du lære om yderligere 1-2 udvalgte religioner og/eller et religionsfagligt emne.

I Religion C lærer du at forholde dig fagligt til forskellige etiske synspunkter. Du kommer til at indgå i faglige samtaler om forholdet mellem religion og samfund. Du får også religionsfaglige værktøjer, som du kan bruge til at forstå aktuelle sager og konflikter, der handler om religion og religiøse emner.

Du afslutter Religion C med en 24 minutters mundtlig eksamen, hvor du forud har 24 minutters forberedelsestid. 

Få information

Hvad lærer jeg på Samfundsfag C?

I Samfundsfag C lærer du primært om danske samfundsforhold. Udgangspunktet er aktuelle danske sociale, økonomiske og politiske forhold, men der lægges også vægt på, hvordan forholdene i Danmark er påvirket af de globale processer, fx Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet.

På faget lærer du at anvende begreber, teorier og metoder indenfor de tre fagområder:

  • Sociologi
  • Økonomi
  • Politologi

Derudover lærer du at opsøge viden om og analysere samfundsmæssige problemstillinger. Et overordnet formål med samfundsfag er, at du gennem øget indsigt og engagement i de sociale, økonomiske og politiske processer kan kvalificere dine egne standpunkter og meninger om det samfund, du er en del af.

Samfundsfag C er overvejende et mundtligt fag. Du skal læse artikler og fagtekster, og du skal lave mindre skriftlige arbejder i klassen samt lave opgaver og præsentationer i grupper. Derudover skal du lave et mindre projektarbejde, hvor du arbejder med en faglig problemstilling ved at bruge begreber og samfundsfaglig metode. 

Samfundsfag C afsluttes med en 20 minutters mundtlig eksamen, hvor du har 48 minutters forberedelsestid. 

Ansøgning og adgangskrav

For at blive optaget på HF Enkeltfag skal du opfylde en række krav. Du skal have de personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Det er altid en individuel vurdering, om du er klar til at starte på HF Enkeltfag.  

Inden optagelse skal du have:

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (fx på AVU) med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og have yderligere uddannelse. 

Du skal også være fyldt 18 år. Er du ikke 18 år endnu, skal du have en uddannelsesplan fra din UU-vejleder, og kan søge om dispensation. 

Du kan tidligst blive optaget på HF Enkeltfag et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse. 

Få information

Pris

Prisen for kulturfagspakken er: 1650 kr. 

Kontaktinfo

KVUC

Vognmagergade 8
1120 København K København K

 Vis telefonnummer
www.kvuc.dk


Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Der er ingen evalueringer af Kulturfagspakken - Historie B, Religion C og Samfundsfag C endnu. Bliv den første!

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,6)
Baseret på 3 evalueringer
Se alle evalueringer
Åbent hus
maj 2020
ma
ti
on
to
fr
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

Du vil måske også være interesseret i: