Hvad kan man med en HF?
13 feb 2023

Hvad kan man med en HF?

Skal du til at vælge en gymnasial uddannelse? Eller er du i gang med en gymnasial uddannelse på HF og overvejer, hvad du skal efter? Læs med her!

Med en HF får du en 2-årig gymnasial uddannelse, på samme niveau som andre gymnasiale uddannelser. Du har gode fremtidsmuligheder, men bruger bare lidt mindre tid på skolebænken end andre gymnasiale uddannelser. Du kan derfor med fordel overveje en HF, hvis du føler, at en 2-årig uddannelse passer dig bedst.


Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en uddannelse på HF. Nogle af disse overvejelser kan eksempelvis være: Hvad er en HF? Hvad kan jeg efter endt uddannelse på HF? Hvilke fag kan jeg vælge på en HF? Hvorfor vælge en HF fremfor en almen studentereksamen? Læs med her, hvor du kan finde inspiration og vejledning til en uddannelse på HF.

Er du i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge?

Tag vores test her


Hvad er adgangskravene for at ansøge om optagelse på HF? 

HF står for højere forberedelseseksamen og er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Vælger du at tage en HF med en udvidet fagpakke, kan du også søge optagelse på et universitet. Der er dog nogle forskellige krav for at blive optaget og have retskrav på en HF uddannelse.

For at have retskrav skal du derfor opfylde: 

 • have søgt rettidigt til optagelse til det nye skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen
 • være vurderet uddannelsesparat i 9. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, det vil sige have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver.

Har du ikke retskrav efter 9. klasse, kan du få retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i op til et år efter afslutningen af 10. klasse*, hvis du:

 • har søgt rettidigt til optagelse til det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen
 • er vurderet uddannelsesparat i 10. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
 • i 10. klasse har fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt
 • har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse
 • har opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Kilde: Børne- og undervisningsministeriet


Hvordan fungerer en gymnasial uddannelse på HF?

Uddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor du under de første to semestre som regel vil blive undervist i de obligatoriske fag på uddannelsen. På dit andet semester vil du blive undervist i et eller flere valgfag som du selv har valgt. Et af kendetegnene ved hf-uddannelsen er, at de fag, du bliver undervist i, er praksisnære, dvs at de tager udgangspunkt i, hvordan du kan bruge fagene i praksis i din videre uddannelse eller på arbejdsmarkedet. 

På en HF-uddannelse undervises der i mange af de samme fag, der bliver undervist i på en STX-uddannelse. Den største forskel mellem de to uddannelser er dog, at du under en HF-uddannelse ikke modtager standpunktskarakterer. I stedet vil du blive eksamineret i alle de fag, du undervises i. 


Hvad kan man bruge HF-enkeltfag til?

HF-enkeltfag er til dig, der gerne vil tage en hel gymnasial uddannelse, men af en eller flere årsager ikke har mulighed for at tage den i det normale tempo. Det kan f.eks være, at du samtidig med din uddannelse har et arbejde, du skal passe. For at du stadig har mulighed for at tage en uddannelse, kan du med HF-enkeltfag sammensætte din egen uddannelse med enkeltfag, og tage uddannelsen i et tempo, der passer dig. 

Vælger du at tage HF-enkeltfag, skal du dog være opmærksom på, at længden af dit studie vil variere. Den konkrete tid for din uddannelse vil afhænge af hvor mange og hvilke fag du vælger at læse, men hvert fag varer gennemsnitligt ½ til et helt år. 

I princippet kan du altså bruge HF-enkeltfag til det samme som en helt almindelig HF-uddannelse, dog afhænger det af, hvilke fag du vælger at læse. På HF kan du tage et fag op til to gange, dette gælder både ved enkeltfag og AVU. 

Klik på nedenstående link, og se dine muligheder for forskellige gymnasiale og HF enkeltfag.

Se forskellige HF enkeltfag her


Kan man få SU til enkeltfag?

Du kan godt få SU mens du læser enkeltfag. Der er dog særlige krav og betingelser der skal opfyldes: 

 • Du skal kunne gøre uddannelsen færdig indenfor 23 måneder. 
 • Du skal have minimum 23 ugentlige skemalagte timer. 
 • Der kan ikke indgå fag du tidligere har gennemført på samme niveau, medmindre det er fag på folkeskoleniveau, almen voksenuddannelse eller forberedende voksenundervisning.

OBS: Der er særlige regler for dig, der har et hjemmeboende barn på under 7 år. 

Du kan ikke få SU til hf-enkeltfag, hvis du i forvejen har en afsluttet gymnasial uddannelse.

Læs mere om SU regler her


Hvor lang tid tager det at tage enkeltfag?

Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at læse HF Enkeltfag, og det afhænger også af, hvor mange fag du vil læse, og hvor mange du læser ad gangen. Nogen af de fag, du kan vælge at tage er halvårsfag, mens andre er helårsfag. Ønsker du at tage en hel HF-eksamen, tager det minimum 2 år, men vælger du flere fag på højere niveauer, kan det tage op til et år ekstra. 

Hvad koster det at gå på HF enkeltfag?

Prisen for et enkeltfag på HF afhænger af, hvilket enkeltfag du ønsker at læse, samtidig med, hvor du ønsker at læse det.

 

De fleste steder ligger prisen dog på omkring 550 kr, for “almindelige” fag så som Dansk, Idræt, Engelsk osv. Hvor prisen på mindre “almindelige” fag typisk ligger på 1400 kr, på fag så som Spansk, Arabisk, Astronomi osv. 


Hvad betyder HF med overbygning?

Vælger du at læse en HF med overbygning, betyder det, at du har en udvidet fagpakke under dit HF-forløb. Det betyder også, at du ved endt uddannelse vil have adgang til at søge ind på en universitetsbacheloruddannelse. Vælger du at læse en HF uden overbygning, opnår du adgang til at søge ind på en erhvervsuddannelse eller professionsuddannelse. 


Hvilke videregående uddannelser er HF adgangsgivende til?

Vælger du at starte på en HF-uddannelse, vil du have mange muligheder efter endt studie. Først og fremmest er HF professionsrettet. Det vil altså sige, at den er rettet mod korte og mellemlange uddannelser såsom socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog osv. 

Engang var den 2-årige HF adgangsgivende til de lange videregående universitetsuddannelser, dette er dog ikke tilfældet længere. I dag kræver det, at du tager en HF med overbygning, der er udvidet med et halvt år. Gør du dette, har du dog adgang til de lange videregående universitetsuddannelser på lige fod med alle andre. 

De fag, du vælger at tage under din HF-uddannelse og de niveauer, du vælger at tage dem på, kan have indflydelse på dine muligheder, når du har færdiggjort din HF-uddannelse. Har du ikke opnået adgang til at søge optagelse på dit drømmestudie under din HF, har du dog mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering. 

Du skal dog være opmærksom på, at du på nogen videregående uddannelse skal have bestået bestemte fag under din HF-uddannelse, før du kan blive optaget. Samtidig vil dit karaktergennemsnit have indflydelse på, hvorvidt du bliver optaget. 

Klik på nedenstående link, hvor du kan finde artikler med gode råd og vejledning til optagelse på videregående uddannelser.

Læs mere om optagelse her


Hvilken betydning har de forskellige studieretninger på HF?

Du kan læse på mange forskellige linjer under din HF-uddannelse, hvilket også betyder, at det afhænger meget af, hvilke fag du har valgt under uddannelsen, hvad du kan lave, når du er færdig. Fælles for de fleste linjer er dog, at de typisk er adgangsgivende for en kort- eller mellemlang uddannelse. 

Hvilke linjer du kan vælge afhænger af, hvor du vælger at læse HF. Mange steder kan du bl.a. tage en HF med fokus på sundhed, det sproglige og matematik. 

Hvad du kan blive efter din HF-uddannelse, afhænger i høj grad af, hvad du vælger at studere efter din HF-uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at nogle uddannelser kræver, at du har bestået bestemte fag under din HF-uddannelse, og samtidig kan du blive vurderet baseret på dit gennemsnit. Vi anbefaler, at du selv undersøger, hvilke krav der er på de specifikke uddannelser. 


Hvordan er undervisningsformen på HF?

På de fleste HF-uddannelser er du tilknyttet én klasse under hele din studietid. Her har man som regel alle fag sammen under første år. Dette giver et godt socialt sammenhold, som de fleste studerende sætter pris på. Mange steder vil du også opleve, at din klasse tager på studietur sammen i udlandet og gør andre ting for at ruste jer sammen. 

Du vil højst sandsynligt også opleve, at der vil være en del gruppearbejde under dit HF-uddannelsesforløb, hvor du i høj grad kan forbedre dine evner, når det kommer til at arbejde tæt sammen med dine medstuderende. 

Se dine muligheder for forskellige HF uddannelser ved at klikke på nedenstående link.

Se HF uddannelser her


Er det svært at gå på HF?

Ligesom det gør på så mange andre uddannelser, kræver det meget at tage en HF. Kommer du direkte fra en 9’ende eller 10’ende klasse, vil du opleve, at mængden af ugentlige afleveringer er væsentlig større, og at der stilles flere forventninger til dig, end du er vant til. 

For nogle mennesker er HF lettere end en STX-uddannelse, da der på en HF kun gives karakterer for eksamener, og ikke standpunktskarakterer. Er du typen, der har lettere ved at læse op alene, og måske ikke rækker hånden op i timerne ligeså meget, som du burde, men i stedet god til eksamener, så kan det derfor være en fordel for dig at tage en HF. Er du derimod en af de mennesker, der mærker meget til presset, der kan være under eksamener, men god til at følge med i timerne og at have hånden oppe, så er en STX måske mere noget for dig. 

På mange HF-uddannelser bliver der også taget stilling til folk med forskellige diagnoser. Der findes bl.a. en HF ASF, der er særligt tilrettelagt for folk med en diagnose indenfor ASF-spektret. Samtidig findes der flere HF-uddannelser særligt tiltænkt elever, der er ordblinde. På denne måde er HF i høj grad inkluderende, og der er linjer til næsten alle.

Hvis HF ikke lyder som noget for dig, og du overvejer at tage en anden gymnasial uddannelse, kan du klikke på nedenstående link og se dine muligheder for forskellige gymnasiale uddannelser.

Se gymnasiale uddannelser her

Senest opdateret: 13 feb 2023

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 04-08-2021

Få hjælp til studievalg: HF

Skal du tage stilling til hvilken ungdomsuddannelse du skal starte på? Synes du det er en jungle med alle de forskellige muligheder du har? Synes du det er svært at finde hoved og hale i, hvad de forskellige uddannelser kan tilbyde dig?  Det er bestemt ikke nemt at finde den rigtige ungdomsuddannelse. Læs med her og bliv klogere!

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad skal du efter 9. eller 10. klasse?

I løbet af skoletiden har du helt sikkert skulle tænke over, hvad du vil i fremtiden. Det kan føles som et stort pres, men bare rolig! Du har masser af muligheder efter 9. Og 10. Klasse. Læs med her og få inspiration og vejledning til dit valg.

Læs mere
Sidst opdateret 10-05-2023

Hvad kan man med en EUD?

Med en erhvervsuddannelse får du den faglige viden, der skal til for at arbejde ude i den virkelige verden, samtidigt med at du kommer i praktik i en virksomhed og prøver tingene af selv. Læs om dine muligheder her.

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en STX?

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en gymnasial uddannelse på STX. Hvad kan jeg uddanne mig til efter STX? Skal jeg have nogle specifikke valgfag for at søge ind på en bestemt uddannelse? Læs med her, og få inspiration og vejledning til en gymnasial STX uddannelse.

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en HTX?

Der er meget, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en gymnasial uddannelse på HTX. Hvad kan jeg uddanne mig til efter HTX? Skal jeg have nogle specifikke fag for at søge ind på en bestemt uddannelse? Læs med her og bliv klogere på, hvad HTX indebærer.

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en HHX?

Skal du til at afslutte en 9.- eller 10.klasse, og er du i tvivl omkring, hvad du skal efter folkeskolen? Overvejer du at vælge en gymnasial uddannelse på HHX, men er i tvivl omkring, hvad den indebærer? Læs med her, og få gode råd og vejledning til, hvad HHX indebærer.

Læs mere
Sidst opdateret 03-05-2023

Hvad kan man med en EUX?

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en uddannelse på EUX. Hvad er en EUX? Hvad kan jeg efter endt uddannelse på EUX? Læs med her og få inspiration og vejledning til en uddannelse på EUX.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til EUD eller EUX!

Måske er du er nysgerrig på at lære noget nyt, du lærer bedst gennem kreative fag, eller praktiske øvelser, gennem at arbejde, afprøve ting og redskaber eller udarbejde fysiske ting. Måske interesserer du dig for enten teknologi, byggeri, sundhed, omsorg, pædagogik, handel eller kontor. Så er en EUD eller EUX måske det rette for dig. Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2021

Du er klar til 10. Klasse!

Måske kunne du godt have brug for lidt ekstra tid til at blive klar til en videregående uddannelse. Måske har du brug for mere tid til at dyrke sport, være kreativ ved siden af skolen. Så kan det være, at en 10. klasse er det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til STX!

Måske er du er frisk på at blive udfordret på det faglige, du er måske glad for at læse og du bliver motiveret og inspireret, når du laver skolearbejde. Du interesserer dig måske for mennesker, samfund, sprog, historie og sport, og drømmer måske om, at tage en videregående uddannelse, som giver dig mulighed for at arbejde med det du drømmer om i fremtiden. Læs mere her om, hvorfor du er klar til STX!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til HTX!

Måske føler du dig klar til at blive udfordret på det faglige niveau, du er en læsehest, der kan lide at lære gennem skolearbejde, hvor du bliver motiveret og inspireret. Du er måske en person, der lærer gennem at skrive opgaver, diskutere, og interesserer dig for teknologi, computere, laboratorier eller natur. Så er HTX måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til HHX!

Du er nysgerrig på at lære noget nyt og blive udfordret på det faglige, du lærer godt gennem læsning, skrive opgaver, og diskutere. Du bliver måske inspireret og motiveret, når du laver lektier eller andet skolearbejde. Du interesserer dig for handel, business, virksomheder eller økonomi. Det virker til, at HHX er det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til efterskole!

Måske føler du, at du har brug for mere tid til at blive klar til en videregående uddannelse. Du føler måske, at du har brug for en slags pause fra den gammeldags skolegang, og vil gerne prøve kræfter med noget kreativt, sportsligt eller en anden hobby. Så er en efterskole måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2021

Du er klar til HF!

Føler du dig klar til at lære nye mennesker at kende, og kan du lide at læse, lave lektier og skolearbejde, men ønsker du ikke at bruge mange år på skolebænken? Måske interesserer du dig for samfund, mennesker, sprog, historie eller religion, og vil gerne have mulighed for at tage en videregående uddannelse efterfølgende. Hvis du kan nikke genkendende til dette, så er en HF måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 10-09-2021

Test: Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

Er du snart færdig med 9. eller 10. klasse, og er du i tvivl om, hvilke muligheder du har, eller hvilken vej du skal gå? Tag testen på Studentum.dk, og find ud af, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge. Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 20-08-2021

Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

Er du snart færdig med 9. eller 10. klasse, og overvejer hvad du skal efter? På Studentum.dk har vi samlet et overblik over forskellige ungdomsuddannelser, som man kan tage efter 9. eller 10. klasse. Læs med her, og bliv klogere på, hvilke muligheder du har for forskellige ungdomsuddannelser! Eller tag testen og find ud af, hvilken ungdomsuddannelse, der passer bedst til dig!

Læs mere
Sidst opdateret 03-03-2023

Forkortelser for uddannelse

Du er helt sikkert stødt på en masse forskellige udtryk, når du har skulle finde uddannelse. Uddannelsessystemet i Danmark har en række forkortelser, der kan være forvirrende for mange mennesker, så her får du en oversigt over nogle af de mest almindelige forkortelser for uddannelsestyper.

Læs mere
Sidst opdateret 10-05-2023

Hvad er forskellen på EUD og EUX?

Muligheder er mange, når du skal vælge din kommende uddannelse, og der kan nemt opstå forvirring. For hvad er en EUD? Hvad er en EUX? Hvad pokker er egentlig forskellen? Vi gør dig klogere på forskellen mellem EUD og EUX i denne artikel.

Læs mere