Vis studentum.dk som: Mobile

Hvad kan man med en STX?

Overvejer du at starte på en gymnasial STX uddannelse? Eller står du og overvejer, hvad du skal efter STX? Læs med her!

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en gymnasial uddannelse på STX. Nogle af de ting, som man kan gøre sig overvejelser omkring, er blandt andet: Hvad kan jeg uddanne mig til efter endt STX? Skal jeg have nogle specifikke valgfag eller specifikke linjefag for at søge ind på en bestemt uddannelse? Er der regler for, hvilket gymnasium, man kan blive optaget på?

Er dette blot nogle af de ting, som du går rundt, og er i tvivl omkring? Så læs med her, hvor du kan finde inspiration og vejledning til en gymnasial STX uddannelse.

Er du i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge? Tag testen her, og bliv klogere!           Tag testen her


Hvad er adgangskravene for at ansøge om optagelse på STX?

I Danmark har alle retskrav på at blive optaget på de 3-årige uddannelser, der hedder HTX, HHX eller STX. Dette retskrav er til stede i op til to år efter afslutningen af 9.klasse. og et år efter endt 10-klasse, hvis man opfylder de adgangskrav, der er gældende. 

For at have retskrav skal du derfor opfylde: 

  • Ansøge om rettidigt optagelse til det skoleår, som du ønsker at starte din gymnasiale uddannelse i. 
  • Blive vurderet uddannelsesparat med minimum 5,0 i gennemsnit fra alle afsluttende standpunktskarakterer i 9.klasse
  • Man skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5-9. klasse i folkeskolen.
  • Man skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9.klasse i henhold til folkeskolelovens regler. 
  • Have bestået folkeskolens afgangseksamen. 
  • Være erklæret og bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. 

Kilde hentet fra Børne- og undervisningsministeriet

Læs mere om adgangskravene her på Børne– og Undervisningsministeriets hjemmeside.


Hvordan fungerer en gymnasial uddannelse på STX? 

Den almene studentereksamen kaldes for STX, og er en 3-årig gymnasial uddannelse, der består af en bred vifte af fag inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab samt humaniora. På uddannelsen har du selv muligheden for at vælge nogle af dine fag, idet man vælger en studieretning på gymnasiet, som man følger gennem hele uddannelsen. På STX vil der dog være en hel del fag, som er obligatoriske for den almene studentereksamen. Dette er både fag inden for fagområderne naturvidenskab, sprog samt kultur- og samfundsforhold. På uddannelsen vil dine evner for gruppearbejde samt selvstændige evner komme i brug, hvor formålet med STX er, at du efterfølgende kan ansøge om optagelse på en videregående uddannelse. 

Se dine muligheder for STX uddannelser samt andre gymnasiale uddannelser her.


Hvordan foregår grundforløbet på STX?

Med den almene studentereksamen indledes starten på din uddannelse med et grundforløb på 3 måneder. Grundforløbet på STX har til formål at give de studerende muligheden for at afprøve de forskellige studieretninger, inden de skal vælge den studieretning, som de vil fortsætte med. På grundforløbet bliver man derfor præsenteret for fagområderne på alle studieretninger, fag samt hvilken type af videregående uddannelser, som studieretninger typisk er målrettede mod. Man kan vælge mellem 18 forskellige STX-studieretninger, men det er dog afhængigt af, hvilket gymnasium man går på, og hvilke studieretninger gymnasiet udbyder. På grundforløbet vil man også modtage undervisning i almen sprogforståelse, hvor der i dette forløb fokuseres på, hvordan sprogene hænger sammen, og hvordan vi kommunikere. Herudover vil man på grundforløbet også modtage undervisning i et naturvidenskabeligt forløb, hvor der gennemføres praktiske undersøgelse i både laboratoriet samt i naturen. 


Hvilke fag er obligatoriske på STX?

Der findes en del obligatoriske fag, som alle studerende skal have på STX. De obligatoriske fag er ikke blot obligatoriske for alle, men de skal også have et specifikt niveau. 

Obligatoriske fag på STX:

  • A-niveau: Dansk og Historie
  • B-niveau: Engelsk, Matematik, 2.fremmedsprog (Hvis det er et fortsættersprog, ellers skal det tages på A-niveau)
  • C-niveau: Fysik, Idræt, Oldtidskundskab, Religion, Samfundsfag, et kunstnerisk fag samt to af fagene biologi, kemi, informatik eller naturgeografi

Nogle studerende vælger at tage flere end tre fremmedsprog eller tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau. De studerende som vælger dette behøver blot at tage matematik på C-niveau.

Kilde hentet fra Børne- og undervisningsministeriet


Hvilke valgfag er der på STX?

På et tidspunkt i ens gymnasiale uddannelse skal man vælge valgfag, hvor gymnasiet udbyder en række forskellige valgfag på A-, B-, og C-niveau. Disse valgfag kan man vælge på tværs af ens studieretning. Der dukker typisk mange overvejelser og prioriteringer op, når man skal vælge sine valgfag. Det kan være overvejelser, som fx: Skal jeg have et fag på et bestemt niveau, for at komme ind på en bestemt uddannelse? Hvilke valgfag kan jeg få højest karakterer i? Hvor mange valgfag kan jeg vælge? Hvilke valgfag kan jeg vælge?

Alle de studerende med studieretninger på STX skal vælge valgfag på et tidspunkt i uddannelsen, og det er meget forskelligt, hvilke krav der er til dine valgfag alt afhængigt af, hvilken studieretning man tilhører. På nogle studieretninger er der eksempelvis et krav om, at man hæver et af sine fag fra B- til A-niveau, mens der for andre er et krav om,  at man hæver et fag fra C- til B-niveau. For andre betyder valgfag muligheden for at tilvælge et nyt fag, som deres fremtidige uddannelse muligvis kræver, at man har. Dette kan eksempelvis være fag som fysik eller kemi på C-niveau. Der findes rigtig mange forskellige og brugbare valgfag på STX, men det er afhængigt af, hvilket gymnasium man går på, og om de udbyder faget. De fleste gymnasier udbyder dog de mest almindelige studieretnings orienterede valgfag på alle niveauer. 


Hvordan er det faglige niveau på STX?

Den gymnasiale uddannelse på STX er, som ovennævnt den almene studentereksamen, der har til formål at forberede og hjælpe de studerende til at på sigt gennemføre en videregående uddannelse. Det faglige niveau på STX er alt afhængigt af fagets niveau, hvor A er det højeste niveau for et fag, og C er det laveste. Alle de studerende på STX undervises dog med henblik på at få udviklet deres evne til faglig fordybelse og forståelse af videnskabernes anvendelse. Dette bliver gjort i undervisningen ved, at der lægges vægt på det teoretiske ved fagene samt de forskellige fags anvendelse til analyse af almene og videnskabsrelaterede problemstillinger.


Hvor mange eksamener skal man op i på STX?

Eksaminerne  på  STX er fordelt på uddannelsens tre år, hvor man som studerende minimum har 10 eksamener. To af prøverne samt prøveformene er obligatoriske, og er den skriftlig eksamen i Dansk A og en mundtlig eksamen i dit studieretningsprojekt. Herudover ved man som studerende på forhånd, at du skal til minimum én eksamen i hvert af dine A-niveau fag. Eksamen i faget er derfor obligatorisk, men prøveformen er ikke fastlagt på forhånd, og du kan derfor sagtens risikere at komme op både mundtligt og skriftligt i et af dine A-niveau fag. I tilfælde af, at du har mere end fire fag på A-niveau, vil der være en eksamen mere pr. ekstra A-niveau fag. 

Herudover de 10 obligatoriske eksamener, vil der også være to andre obligatoriske eksamener, der ligger i grundforløbet, hvor man skal op til eksamen i Almen sprogforståelse samt Det naturvidenskabelige grundforløb. Antallet af obligatoriske eksamener er derfor 12, men normalt regner man ikke grundforløbet som en eksamen, men man skal dog være opmærksom på, at det tæller med i det endelige karaktergennemsnit. Det er et krav, at man som minimum skal have 2,0 i snit for at bestå gymnasiet. Klik på nedenstående link, hvis du vil læse mere om eksamen, gode råd til eksamen, eksamensangst og meget mere.

Læs mere om tip og råd til eksamen


Hvilke videregående uddannelser giver STX adgang til?

STX giver som hovedregel adgang til alle universiteter i Danmark samt andre videregående uddannelser som fx professionshøjskoler. Man bør dog være opmærksom på, at selvom STX giver adgang til videregående uddannelser, så vil der være nogle videregående uddannelser, der har specifikke krav. Dette kan eksempelvis være bestemte fag og karakterer i bestemte fag på STX. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at den studieretning, samt de valgfag du vælger undervejs, kan have en indflydelse på, hvilke uddannelser du kan søge om optagelse direkte optagelse på. 

Mangler du enkelte valgfag eller fag på et højere niveau, for at søge ind på en bestemt uddannelse, har du mulighed for at supplere disse fag efter endt gymnasium. Klik på nedenstående link for at se dine muligheder for at supplere fag. 

Enkeltfag som fjernundervisning


Det kan føles overvældende at skulle vælge en uddannelse efter folkeskolen, 10. klasse eller efterskole. Mange føler, at de skal træffe det helt rigtige valg, som vil være afgørende for resten af deres liv. Men som ung, skal man ikke bekymre sig om dette. Uanset hvilken uddannelse eller arbejde man vælger efter folkeskolen, er der gode fremtidsmuligheder for alle i Danmark. Gymnasiet handler om at lære, udvikle sig, få gode venskaber og være ung. 

Forhåbenligt er du, efter at have læst denne artikel, blevet lidt klogere på, hvad en gymnasial STX uddannelse er, og hvad den kan give dig fremadrettet.

Senest opdateret: 19 aug 2021

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 10-09-2021

Test: Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

Er du snart færdig med 9. eller 10. klasse, og er du i tvivl om, hvilke muligheder du har, eller hvilken vej du skal gå? Tag testen på Studentum.dk, og find ud af, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge. Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til EUD eller EUX!

Måske er du er nysgerrig på at lære noget nyt, du lærer bedst gennem kreative fag, eller praktiske øvelser, gennem at arbejde, afprøve ting og redskaber eller udarbejde fysiske ting. Måske interesserer du dig for enten teknologi, byggeri, sundhed, omsorg, pædagogik, handel eller kontor. Så er en EUD eller EUX måske det rette for dig. Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en HF?

Skal du til at vælge en gymnasial uddannelse? Eller er du i gang med en gymnasial uddannelse på HF, og overvejer, hvad du skal efter? Hvad er en HF? Hvad kan man efter endt uddannelse på HF? Læs med her og få inspiration og vejledning til en uddannelse på HF.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2021

Du er klar til HF!

Føler du dig klar til at lære nye mennesker at kende, og kan du lide at læse, lave lektier og skolearbejde, men ønsker du ikke at bruge mange år på skolebænken? Måske interesserer du dig for samfund, mennesker, sprog, historie eller religion, og vil gerne have mulighed for at tage en videregående uddannelse efterfølgende. Hvis du kan nikke genkendende til dette, så er en HF måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til STX!

Måske er du er frisk på at blive udfordret på det faglige, du er måske glad for at læse og du bliver motiveret og inspireret, når du laver skolearbejde. Du interesserer dig måske for mennesker, samfund, sprog, historie og sport, og drømmer måske om, at tage en videregående uddannelse, som giver dig mulighed for at arbejde med det du drømmer om i fremtiden. Læs mere her om, hvorfor du er klar til STX!

Læs mere
Sidst opdateret 13-07-2022

Hvad kan man med en EUD?

Med en erhvervsuddannelse får du den faglige viden, der skal til for at arbejde ude i den virkelige verden, samtidigt med at du kommer i praktik i en virksomhed og prøver tingene af selv. Læs om dine muligheder her.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til efterskole!

Måske føler du, at du har brug for mere tid til at blive klar til en videregående uddannelse. Du føler måske, at du har brug for en slags pause fra den gammeldags skolegang, og vil gerne prøve kræfter med noget kreativt, sportsligt eller en anden hobby. Så er en efterskole måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad skal du efter 9. eller 10. klasse?

I løbet af skoletiden har du helt sikkert skulle tænke over, hvad du vil i fremtiden. Det kan føles som et stort pres, men bare rolig! Du har masser af muligheder efter 9. Og 10. Klasse. Læs med her og få inspiration og vejledning til dit valg.

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en EUX?

Med en erhvervsfaglig studentereksamen uddannelse får du en gymnasial uddannelse kombineret med erhvervsfaglighed og praktik. 

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en uddannelse på EUX. Hvad er en EUX? Hvad kan jeg efter endt uddannelse på EUX? Læs med her og få inspiration og vejledning til en uddannelse på EUX.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til HTX!

Måske føler du dig klar til at blive udfordret på det faglige niveau, du er en læsehest, der kan lide at lære gennem skolearbejde, hvor du bliver motiveret og inspireret. Du er måske en person, der lærer gennem at skrive opgaver, diskutere, og interesserer dig for teknologi, computere, laboratorier eller natur. Så er HTX måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en HHX?

Skal du til at afslutte en 9.- eller 10.klasse, og er du i tvivl omkring, hvad du skal efter folkeskolen? Overvejer du at vælge en gymnasial uddannelse på HHX, men er i tvivl omkring, hvad den indebærer? Læs med her, og få gode råd og vejledning til, hvad HHX indebærer.

Læs mere
Sidst opdateret 04-08-2021

Få hjælp til studievalg: HF

Skal du tage stilling til hvilken ungdomsuddannelse du skal starte på? Synes du det er en jungle med alle de forskellige muligheder du har? Synes du det er svært at finde hoved og hale i, hvad de forskellige uddannelser kan tilbyde dig?  Det er bestemt ikke nemt at finde den rigtige ungdomsuddannelse. Læs med her og bliv klogere!

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2021

Du er klar til 10. Klasse!

Måske kunne du godt have brug for lidt ekstra tid til at blive klar til en videregående uddannelse. Måske har du brug for mere tid til at dyrke sport, være kreativ ved siden af skolen. Så kan det være, at en 10. klasse er det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en HTX?

Der er meget, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en gymnasial uddannelse på HTX. Hvad kan jeg uddanne mig til efter HTX? Skal jeg have nogle specifikke fag for at søge ind på en bestemt uddannelse? Læs med her og bliv klogere på, hvad HTX indebærer.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til HHX!

Du er nysgerrig på at lære noget nyt og blive udfordret på det faglige, du lærer godt gennem læsning, skrive opgaver, og diskutere. Du bliver måske inspireret og motiveret, når du laver lektier eller andet skolearbejde. Du interesserer dig for handel, business, virksomheder eller økonomi. Det virker til, at HHX er det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 20-08-2021

Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

Er du snart færdig med 9. eller 10. klasse, og overvejer hvad du skal efter? På Studentum.dk har vi samlet et overblik over forskellige ungdomsuddannelser, som man kan tage efter 9. eller 10. klasse. Læs med her, og bliv klogere på, hvilke muligheder du har for forskellige ungdomsuddannelser! Eller tag testen og find ud af, hvilken ungdomsuddannelse, der passer bedst til dig!

Læs mere