Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Hvad kan man med en EUX?

Overvejer du en gymnasial uddannelse, eller går du allerede på EUX? Læs med her og få inspiration og vejledning til en uddannelse på EUX.

Hvad kan man med en EUX? Få svaret her

Skal du til at vælge uddannelse, eller er du i gang med en uddannelse på EUX, og overvejer, hvad du skal efter? Læs med her! Med en erhvervsfaglig studentereksamen får du en gymnasial uddannelse kombineret med erhvervsfaglighed og praktik.

En EUX er perfekt for dig, der gerne vil have en gymnasial uddannelse, men samtidig lærer bedst ved at arbejde praktisk.

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en uddannelse på EUX. Nogle af disse overvejelser kan eksempelvis være: Hvad er en EUX? Hvad kan jeg efter endt uddannelse på EUX? Kan jeg vælge specifikke studieretninger på EUX? Hvorfor vælge en EUX fremfor en almen studentereksamen? Læs med her, hvor du kan finde inspiration og vejledning til en uddannelse på EUX.

Er du i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge?

Tag testen her


Højdepunkter fra artiklen

👉 Adgangskrav til EUX

👉 Hvad er en EUX

👉 Hvad kan man med en EUX


Hvad er adgangskravene for at søge optagelse på EUX?

Der er en række forskellige adgangskrav, som skal opfyldes, før man kan ansøge om optagelse på EUX. Herudover vil der også være forskellige specifikke adgangskrav, der afhænger af:

 • Din alder
 • Hvornår du blev færdig med grundskolen/folkeskolen.

Direkte fra 9. eller 10. klasse

Hvis det er mindre end et år siden, du afsluttede folkeskolen, skal du opfylde følgende adgangskrav for at blive optaget på EUX:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal have 02 i dansk og matematik
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.

Nogle uddannelsesinstitutioner nævner desuden, at du skal have indsendt din studievalgsportfolio.

Under 25 år

Hvis du er under 25 år, og det er mere end et år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Du skal have afsluttet folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal have 02 i dansk og matematik

Over 25 år

Hvis du er over 25 år, starter du på erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Her gælder følgende adgangskrav:

 • Du skal være fyldt 25 år
 • Du skal have afsluttet folkeskolen eller modtaget lignende undervisning
 • Du skal have 02 i dansk og matematik

Ansøgning til grundforløbets 1. del eller 2. del

Desuden kan der være forskellige adgangskrav, afhængigt af om man søger optagelse til erhvervsuddannelsen på grundforløbets 1. del eller optagelse til grundforløbets 2. del. Man søger om optagelse på grundforløbets 1. del, hvis man kommer direkte fra 9. klasse eller 10. klasse. Man søger om optagelse på grundforløbets 2. del, hvis man ansøger om optagelse efter mere end to år efter du har afsluttet 9. klasse eller 10. klasse. 

Adgangskrav til optagelse på grundforløbets 1. del:

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen,
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve.
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af henholdsvis 9. eller 10. klasse og
 • have indsendt din studievalgsportfolio.

Adgangskrav til optagelse på grundforløbets 2. del:

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere),
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig, kun skriftlig, hvis du har afsluttet folkeskolen før 2018) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve, og
 • den ansøgte erhvervsskolen skal på baggrund af en samtale vurdere, at du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Kilde: Børne- og undervisningsministeriet


Hvordan fungerer en erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)?

EUX er en forkortelse for en erhvervsfaglig studentereksamen. Med en erhvervsfaglig studentereksamen vil du som studerende tage en erhvervsuddannelse, samtidig med, at du tager en gymnasial eksamen. 

På denne måde bliver du som studerende på EUX både faglært og student på samme tid, hvorfor du ved afsluttet EUX kan vælge at gå to veje: Du kan enten søge job inden for dit fag, eller du kan søge ind på en videregående uddannelse på samme vilkår som dem, der har gennemført en treårig gymnasial uddannelse.

Du har en bred vifte af muligheder, hvis du vælger en EUX. Du kan gennemføre alle merkantile erhvervsuddannelser og en stor del af de tekniske erhvervsuddannelser som eux-forløb.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser udelukkende tilbydes som eux-forløb, nemlig finansuddannelsen og kontoruddannelsen.

Du kan få et overblik over dine muligheder for eux-forløb her.

Opbygning af et EUX forløb

Et EUX-forløb er bygget forskelligt op, afhængigt af om du tager et et teknisk eller merkantilt eux-forløb. Fælles er dog, at du på EUX skal have have fag og undervisning, der hører til erhvervsuddannelsen, og fag på gymnasialt niveau.

Længden af EUX uddannelsen varierer afhængigt af typen. Generelt set strækker en erhvervsuddannelse med eux sig en smule længere end den traditionelle erhvervsuddannelse uden eux.

Står du og overvejer en EUX uddannelse eller en af de andre gymnasiale uddannelser?

Se EUX og andre gymnasiale uddannelser her


Hvordan fungerer praktik og undervisning på EUX?

På den erhvervsfaglige studentereksamen vil alle de studerende indgå i et hovedforløb, hvor der både vil indgå en praktikperiode inden for dit fag og være perioder med skoleundervisning. De studerende på EUX vil derfor have undervisning i de fag, som tilhører erhvervsuddannelsen, men grundfagene og valgfagene vil være erstattet af fag på et gymnasialt niveau. 

Alle EUX-uddannelser vil bestå af de samme gymnasiale fag og niveauer, og disse kan ses her: 

 • Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau
 • Et yderligere antal fag på A-, B- eller C-niveau. Fagene her vil afhænge af den uddannelse, som man vælger. 
 • Et erhvervsområde, som består af mindst 2 flerfaglige projektforløb, hvor du arbejder med problemstillinger fra virkeligheden
 • Et skriftligt erhvervsområdeprojekt, hvor der indgår mindst et gymnasialt fag på A- eller B-niveau i kombination med fag fra erhvervsuddannelsen. 

Kilde: UddannelsesGuiden

Hvis du ønsker at vide mere om praktik, så klik på nedenstående link, hvor du finder forskellige artikler, som giver gode råd og vejledning til dig, der overvejer praktik under uddannelsen.

Læs mere om praktik her


Hvordan er eksamen på EUX?

Uddannelsen på EUX vil blive afsluttet med to forskellige former for eksamensforløb, da man både skal afslutte den erhvervsfaglige del af uddannelsen samt den gymnasiale del af uddannelsen.

Den erhvervsfaglige del af uddannelse vil blive afslutttet med en svendeprøve.

Den gymnasiale del af uddannelsen vil blive afsluttet med en erhvervsfaglig studentereksamen, der indeholder minimum 6 eksamener i fag på gymnasialt niveau, herunder en skriftlig prøve i dansk på A-niveau. Disse prøver er udtræksprøver. Derudover skal du til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt.

Ved veloverstået afslutning vil du få et erhvervsuddannelsesbevis og et eux-bevis.

Går du allerede på EUX, og vil du vide mere om eksamen? Klik på nedenstående link, og få gode råd og vejledning til eksamen.

Læs mere om eksamen her


Hvilke videregående uddannelser kan jeg søge om optagelse på efter EUX?

Der er mange forskellige videregående uddannelser, som man kan søge om optagelse på efter endt EUX. De studerende, der færdiggør en EUX, vil have lige vilkår for at ansøge om optagelse på videregående uddannelser, som dem, der afslutter HHX, HTX og STX.

Der vil være en del videregående uddannelser, som vil ligge i naturlig forlængelse efter endt EUX, men EUX studerende vil have adgang til at søge ind på enhver videregående uddannelse. Man bør dog være opmærksom på, at selvom EUX giver adgang til videregående uddannelser, så vil der være nogle videregående uddannelser, hvor der gælder særlige adgangskrav.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at de fag og de niveauer, som man vælger de gymnasiale fag på undervejs, kan have en indflydelse på, hvilke uddannelser man kan søge om direkte optagelse på. 

Mangler du enkelte valgfag eller fag på et højere niveau, for at søge ind på en bestemt uddannelse, har du mulighed for at supplere disse fag efter endt gymnasium. Klik herunder og se dine muligheder for at supplere fag. 

Enkeltfag som fjernundervisning

EUX uddannelsen


Annoncer