Filtrer efter
Pædagogik og undervisning
Uddannelsestype
Sted
Online undervisning
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-17 af 17
Annoncer

Reportager indenfor Pædagogik og undervisning

Uddan dig til lærer eller pædagog når og hvornår det passer dig

Årsagerne til at vælge fjernundervisning kan være mange. Måske har du små børn, arbejde, en tidskrævende hobby eller langt til uddannelsesstedet. Uanset hvad din bevæggrund for at overveje at uddanne dig til pædagog eller lærer som fjernstuderende er, kan du se frem til en spændende uddannelse tæt på den virkelighed, som du uddanner dig til.

Dine fordele ved at læse et pædagogik eller undervisning fjernstudie

Med fjernundervisning får du mulighed for at tage din drømmeuddannelse i et virtuelt studiemiljø, hvor mail, Skype og chat er din primære forbindelse til medstuderende og undervisere. Digitale redskaber giver dig således mulighed for faglig sparring og tætte relationer på tværs af tid og sted samtidig med, at du selv styrer når og hvornår på dagen du bruger tid på at studere.

For at få det fulde udbytte af at tage pædagog- eller læreruddannelsen online, skal du være god til at:

  • Bruge IT og ikke være ikke bange for nye teknologier
  • Arbejde struktureret på egen hånd uden at miste fokus
  • Sætte mål for mig selv og ansvar for egen læring

Som en ekstra bonus får du en særlig indsigt i mulighederne for at bruge digitale medier didaktisk såvel som pædagogisk. Det kan åbne spændende døre for din fremtid inden for pædagogik og undervisning.

Styr selv din tid som fjernstuderende

Er den netbaserede pædagoguddannelse noget for dig?

Pædagoguddannelsen varer 3 ½ år og kræver, at du har en gymnasial uddannelse for at blive optaget. Du kan dog også søge ind via kvote 2, hvis du har en uddannelse som sosu assistent eller pædagogisk assistent, eller hvis du har fire HF enkeltfag i kombination med mindst 9 måneders relevant erhvervserfaring.

På den netbaserede pædagoguddannelse lærer du i det første studieår om følgende:

  • Pædagogik, sundhed og psykologi (udviklingspsykologi)
  • Sprog, kommunikation og samfund
  • It og mediepædagogik samt æstetiske lærings- og udtryksformer

Herefter skal du vælge om du vil specialisere dig inden for småbørnspædagogik, skole og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik. Undervejs i uddannelsen har du en kort introduktionspraktik samt 2 praktikperioder med løn af et halvt års varighed.

Læs mere om adgangskrav, indhold og struktur på den netbaserede pædagoguddannelse samt fremtidsmuligheder

Er den netbaserede læreruddannelse noget for dig?

Læreruddannelsen varer som den eneste professionsbachelor 4 år. Du skal have en gymnasial uddannelse for at blive optaget på uddannelsen samt specifikke niveauer i de undervisningsfag, du vælger. Har du ikke et eksamensgennemsnit på minimum 7,0 fra den adgangsgivende uddannelse, skal du søge ind på den netbaserede læreruddannelse via kvote 2, hvorefter du vil blive indkaldt til en optagelsessamtale.

På den netbaserede læreruddannelse kommer du igennem tre læringsområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Bachelorprojekt

Indenfor hvert område skal du så yderligere vælge forskellige moduler. Gennem uddannelsen tilegner du dig generelle kompetencer om læring, udvikling, trivsel, dannelse, ledelse og undervisning. Undervejs får du erfaring med klasseledelse og i at træde i karakter som lærer via 3 praktikperioder.

Læs mere om adgangskrav, indhold og struktur på den netbaserede læreruddannelse samt fremtidsmuligheder

Er du klar til en spændende uddannelse inden for pædagogik og undervisning, og lyder et fjernstudie som noget for dig? Læs mere om dine forskellige uddannelsesmuligheder i oversigten længere oppe på siden.