Dansk uddannelse

Vil du vide mere om dansk litteraturhistorie, medier og sprog?. Dansk er studiet for dig, som er interesseret i alle aspekter af den danske kulturarv og det samtidige Danmark. Studiet dækker over en lang række emner, der alle har Danmark som fællesnævner.
Filtrer efter
Dansk
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 20
Annoncer

Flere kategorier indenfor

Populære steder

Reportager indenfor Dansk

Mere om dine muligheder med en uddannelse i Dansk

Interesserer du dig for litteratur, sprog og medier? Og kan du lide at diskutere, analysere og fortolke for at opnå indsigt i, hvordan litteraturen, sproget og medierne er et produkt af Danmarks fortid, nutid og måske endda fremtid? Så er en Dansk uddannelse det rigtige for dig. 

Du kan læse Dansk som HF-enkeltfag, men du kan også studere Dansk på universitetet. Med en universitets uddannelse i Dansk kan du arbejde med administrative opgaver, undervise på gymnasier, seminarer, højskoler mv. eller få job inden for kommunikation og erhvervssprog.

Tag en Dansk uddannelse

Her på siden kan du blive klogere på, hvad uddannelserne indeholder, hvad en person, der er uddannet i Dansk arbejder med og meget mere. 

Dansk som HF-enkeltfag og VUC

Hvilke niveauer kan jeg studere Dansk på?

Du kan studere Dansk på flere niveauer rundt om på Danmarks HF og VUC centre, herunder blandt andet:

 • Dansk på G, E, F og D niveau 
 • Dansk fra 0 til A niveau
 • Dansk som andetsprog
 • Ordblindeundervisning for voksne

Mange HF og VUC centre udbyder både enkeltfagene som fysisk undervisning og fjernundervisning. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Hvis du studerer fjernundervisning vil du eksempelvis ikke opleve det sociale aspekt, som det er at gå i en klasse med andre og følges ad lærings- og udviklingsmæssigt.

Når du er fjern-studererende kræver det ligeledes, at du:

 • Selv tager ansvar for din læringskurve
 • Har adgang til internettet, hvor undervisningsmaterialet er tilgængelig
 • Kan arbejde selvstændigt

Til gengæld har du en større frihed som fjern-studerende, da du kan studerer når det passer ind i din dagligdag med arbejde, børn og så videre. 

Hvad lærer jeg på Dansk som HF-enkeltfag?

Hvis du studerer Dansk fra 0-A niveau, vil du blive undervist i dansk fagets brede spektrum af det danske sprog, grammatik, litteratur og kultur. 

Du lærer blandt andet om:

 • Skriftsprog og talesprog
 • Læsning og læsestrategier
 • Retskrivning og grammatik
 • Sprog og stil
 • Skriveprocessen
 • Ordbøger og opslagsværker
 • Retoriske virkemidler i forbindelse med oplæsning og fremlæggelse
 • Nyere og ældre fiktionstekster relateret til deres samtid og til læserens nutid
 • Sagtekster
 • En avis eller et tidsskrift læst som værk
 • Visuelle og auditive kommunikationsformer
 • Kommunikationssituationen
 • Argumentation og argumentationsformer
 • Et danskfagligt sprog.

Du afslutter typisk Dansk 0-A med en skriftlig og mundtlig eksamen, men eksamens-formen kan variere fra uddannelses-sted til uddannelses-sted. 

Hvad kan jeg bruge Dansk som HF-enkeltfag til?

Dansk på A niveau er et adgangskrav til de fleste universitets uddannelser. Dansk A er desuden et obligatorisk fag på den almene STX-uddannelse.

Dansk på universitetet

Studer Dansk på universitetet - se dine muligheder her

Hvor kan jeg studere Dansk?

Du kan studere Dansk på alle Danmarks universiteter:

 • Københavns Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Syddansk Universitet

Du kan også studerer Dansk i kombination med et andet fag på Roskilde Universitet. Her søger du ind på uddannelsen, der hedder:

 • Den Humanistiske Bacheloruddannelse

En sådan faglig profil kan give dig kompetencer, der åbner op for andre jobmuligheder eksempelvis inden for kommunikation og formidling.

Hvad lærer jeg på bachelor uddannelsen i Dansk?

På den 3 årige bachelor uddannelsen i Dansk vil du opnå bred forståelse inden for litteratur, sprog og kultur. Du vil desuden arbejde meget med:

 • grammatik
 • samtaleanalyse
 • medier
 • tekstanalyse

Du kommer til at læse forskellige litteraturgenre lige fra digte til romaner til noveller til artikler og meget mere. Disse analyseres og fortolkes, og sættes i perspektiv til fortiden, nutiden og fremtiden. 

Hvordan er bachelor uddannelsen i Dansk struktureret?

Du kommer til at få en varieret undervisning med forelæsninger, holdundervisning, fremlæggelser, gruppearbejde, fremlæggelser, individuelle eksamensopgaver og større projekter.

Der kan være forskel på uddannelsens indhold afhængigt af, hvilket universitet du vælger. De forskellige universiteter vil typisk give dig mulighed for, at du kan specialisere dig inden for forskellige områder af faget, såsom:

 • kulturformidling
 • kommunikation
 • medier
 • kultur

Det kan også være, at du blot skal vælge en mere overordnet retning for din uddannelse inden for enten:

 • litteratur 
 • det danske sprog 

Fælles for uddannelserne er dog, at de dækker en bred vifte af kulturelle udtryk. Du har desuden mulighed for at tage et semester i praktik, men det er ikke obligatorisk på uddannelserne.

Hvilke adgangskrav er der til bachelor uddannelsen i Dansk?

For at blive optaget på bachelor uddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået.

Bachelor uddannelsen er adgangsgivende til kandidat uddannelsen i Dansk.

Hvilke fremtidsmuligheder har jeg med en universitets uddannelse i Dansk?

Med en bachelor uddannelse i Dansk kan du søge ind på kandidat uddannelser inden for det humanistiske område. Du kan eksempelvis tage en kandidat uddannelse med fokus på:

 • dansk/nordisk sprog og litteratur
 • IT og kognition
 • kultur og formidling
 • moderne kultur
 • sprogpsykologi
 • litteraturvidenskab

Drømmer du om at blive gymnasielærer? Så kan du også søge et pædagogikum, der giver dig kompetencer til at undervise i gymnasiet. 

Du kan få arbejde inden for:

 • formidling
 • kommunikation
 • undervisning

Du vil typisk komme til at varetage administrative opgaver, undervise i gymnasiet, på seminarer eller højskoler eller arbejde med kommunikation og erhvervs-sprogligt arbejde. 

Lyder en Dansk uddannelse som noget for dig? Så læs mere om dine muligheder og kontakt uddannelses-stederne i øverst på denne side. Du skal blot klikke dig ind på uddannelserne.