Filtrer efter
Audiologi og logopædi
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-5 af 5
Annoncer

Flere kategorier indenfor

Populære steder

Reportager indenfor Audiologi og logopædi

Bliv klogere på dine muligheder med en audiolog - eller logopæd uddannelse her

Interesserer du dig for kroppen? Og vil du hjælpe børn, unge, voksne og ældre med deres høre eller tale problemer? Så er en uddannelse i audiologi (hørelse) eller logopædi (tale) måske noget for dig. 

Du kan studere audiologi og logopædi på universitetet, hvor du både finder bachelor- og kandidatuddannelser. Her på siden kan du blive klogere på, hvad uddannelserne indeholder, hvad en audiolog eller logopæd arbejder med og meget mere. 

Bliv uddannet audiolog og hjælp andre til et lettere liv med bedre hørelse

Audiologi

Hvad er audiologi?

Audiologi handler om hørelsen, først og fremmest nedsat hørelse. Flere og flere mennesker har problemer med hørelsen på grund af et generelt højere støjniveau i samfundet, på arbejdsmarkedet mm.

Flere studier viser, at mennesket lever længere, men kroppens aldersbestemte forfald går naturligvis også ud over vores evne til at høre. På audiologi bliver du ud fra en forskningsbaseret og videnskabelig tilgang i stand til at finde årsagerne til hørenedsættelse hos forskellige mennesker og hjælpe dem til et liv med bedre hørelse.

Hvordan er audiolog uddannelsen opbygget?

Du kan både tage en bachelor- og kandidatuddanenelse i audiologi. Bacheloruddannelsen tager 3 år, hvor du lærer om de audiologiske målemetoder, får indsigt i digitale høreapparaters funktion og tilpasning i relation til den enkeltes hørehandicap. 

På bacheloruddannelsen vil du blive undervist i forskellige hovedområder, herunder:

 • En sundhedsvidenskabelig del med fokus på anatomi og fysiologi, neurobiologi og neurologi samt medicinsk audiologi
 • En sprogvidenskabelig del, hvor du har fag som teoretisk og anvendt sprogvidenskab, psykolingvistik og sprogtilegnelse samt psykologi og behandlingskommunikation
 • En naturvidenskabelig og teknisk del, hvor du arbejder med teknisk akustik, audiologiske målemetoder og høreapparatbehandling og -tilpasning

Undervejs på din bacheloruddannelse skal du også have et halvt års obligatorisk praktik.

På kandidatuddannelsen kan du blandt andet komme til at have fagene:

 • Psykoakustik
 • Profylaktisk audiologi
 • Børneaudiologi
 • Sprog og tale hos personer med hørevanskeligheder
 • Patientkontakt i audiologisk klinik

Du skal vælge en specialiserings-retning på din kandidatuddannelse, som er en af de følgende:

 • specialisering i pædagogisk audiologi
 • specialisering i teknisk audiologi

Hvilke adgangskrav er der på audiologi uddannelsen?

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B eller geovidenskab A eller biologi A og fysik C

Bacheloruddannelsen er adgangsgivende til din videre kandidatuddannelse inden for det samme fag.

Hvor kan jeg arbejde som audiolog?

Du har mange jobmuligheder som audiolog, du kan eksempelvis få job hos:

 • høreklinikker
 • ørelæger
 • sygehuse
 • kommunikationscentre
 • udviklere og forhandlere af høreapparater

Efter din bacheloruddannelse kan du også vælge mellem flere kandidatuddannelser inden for det humanistiske område.

Logopædi

Bliv uddannet logopæd og hjælp andre til en lettere hverdag uden taleproblemer

Hvad er logopædi?

Logopædi handler om mennesker, der har problemer med at tale. Det kan f.eks. være børn, der stammer, eller har svært ved at lære at tale. Det kan også være voksne, der på traumatisk vis får en hjerneskade, og dermed delvist mister evnen til at tale.

Endeligt kan mennesker, som bruger deres stemme i en professionel sammenhæng, have gavn af resultaterne fra forskningen i logopædi.

Uddannelsen trækker på resultater fra både humanistiske og naturvidenskabelige fagretninger. Kort sagt bliver du ud fra en bred videnskabelig baggrund i stand til at diagnosticere taleproblemer korrekt og hjælpe mennesker til at tale bedre.

Hvordan er logopædi uddannelsen opbygget?

Bacheloruddannelsen i logopædi varer 3 år,hvor du får indsigt i sprogvidenskab, pædagogik, psykologi, anatomi og meget mere. 

Du kommer til at få undervisning i de tre hovedemner:

 • En humanistisk del med undervisning i teoretisk og anvendt sprogvidenskab, psykologi, sprogtilegnelse og psykolingvistik samt pædagogik og handicap
 • En sundhedsvidenskabelig del med under visning i anatomi og fysiologi, neurobiologi og neurologi, medicinsk audiologi samt videnskabsteori
 • En specialiseret logopædisk del, med undervisning i sprog- og talevanskeligheder samt en introduktion til audiologopædi og kliniktimer

På kandidatuddannelsen bliver du undervist i

 • videregående logopædi (flere fagmoduler)
 • kommunikation i behandlingsforløb
 • videnskanbelig metode og analyse i logopædi og audiologi

Du opnår titlen cand.mag. i audiologipædi.

Hvilke faglige kompetencer får en cand.mag. i audiologipædi?

Når du er færdiguddannet kandu blandt skrive følgende kompetencer på cv'et:

 • vurdere og undersøge patienter/klienter ud fra et videnskabeligt grundlag
 • anvende forskningsbaseret viden i planlægning af behandlingsforløb
 • systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for din patients/klients behandling/undervisning
 • formidle faglig viden og vejlede patienter/klienter, pårørende og andre samarbejdspartnere
 • indgå kritisk i faglige diskussioner med en bred forskningsbaseret viden om normale samt om patologiske tilstande og pato-fysiologi
 • forestå og indgå i udviklings- og undersøgelsesarbejde på baggrund af videnskabelige og teoretiske metoder

Hvilke adgangskrav er der på logopædi uddannelsen?

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle fag skal være bestået.

Din bacheloruddannelse i logopædi er adgangsgivende til kandidatudannelsen i logopædi, audiologopædi mm.

Hvor kan jeg arbejde som logopæd?

Din uddannelse som logopæd sigter mod, at du kan få job som talepædagog. Det kan eksempelvis være i:

 • skolevæsenet
 • kommunen 
 • talecentre
 • hørecentre

Du kan også supplere din uddannelse med en faglig profil som lærer, hvor du kan undervise børn med specielle behov. 

Lyder en uddannelse i audiologi eller logopædi som noget for dig? Så læs mere om dine uddannelsesmuligheder og kontakt universiteterne her på siden.