Klassiske sprog

Astra inclinant, sed non obligant. Du finder her både grundlæggende kurser og videregående uddannelser i de klassiske sprog græsk og latin.
Filtrer efter
Klassiske Sprog
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-9 af 9
Annoncer

Flere kategorier indenfor

Populære steder

Reportager indenfor Klassiske Sprog

Mere om dine muligheder med de klassiske sprog

Interesserer du dig for de klassiske sprog - græsk og latin? Og vil du have redskaber til at forstå den europæiske kultur og den vestlige verden som helhed? Så er et HF-kursus eller en videregående uddannelse i græsk eller latin måske det rigtige for dig. 

Tag en uddannelse i græsk eller latin

Her på siden kan du blive klogere på dine uddannelses- og jobmuligheder med de klassiske sprog både som HF-kursus og videregående uddannelse på universitetet.

Hvorfor studere de klassiske sprog?

En videregående uddannelse i de klassiske sprog græsk og latin giver dig det bedst mulige redskab til at forstå den europæiske kultur og den vestlige verden som helhed, hvis grundlæggende værdier blev født i middelhavsområdet i århundrederne før og efter Kristi fødsel i den græsk-romerske kulturkreds.

Med en uddannelse i græsk og latin bliver du i stand til at læse de klassiske hovedværker m.m. på originalsproget. I videnskabelig forstand er dette en vigtig forudsætning for at trænge til bunds i værket og forstå den kultur, det relaterer til.

De klassiske sprog forholder sig til:

 • moderne filosofi
 • retsvæsen
 • stats-, natur- og lægevidenskab

Disse har alle deres oprindelse i den klassiske græsk-romerske tankeverden. Foruden overgangsfiguren Homer, er Platon, Aristoteles og Hippokrates nogle af de mest betydningsfylde pionerer fra den græske kulturkreds. Af de vigtigste romerske tænkere, som står på skuldrene af de græske, bør fremhæves Seneca og Cicero.

De klassiske sprog græsk og latin relaterer sig ikke bare til tidligere tiders imperier og deres grundlæggende betydning for den europæiske kultur og den vestlige verden. Grækenland og Italien er også i dag vigtige lande, som i sig selv retfærdiggør studiet af både græsk og latin. I det moderne Grækenland er græsk stadig hovedsproget, og i Italien er latin forløberen for det italienske sprog.

Hvis din primære interesse f.eks. er det nutidige Grækenland frem for det klassiske Grækenland er Grækenlandsstudier på Københavns Universitet en oplagt mulighed.

Hvad lærer jeg på et HF-kursus i de klassiske sprog?

Du kan studere græsk og latin på flere niveauer. Lige fra nybegynder til øvet (D, C, B og A-niveau). Dit lærings-niveau stiger fra niveau til niveau.

Du lærer at:

 • læse op og oversætte græske tekster til dansk
 • anvende ordbøger, grammatik og parralleloversættelser
 • at læse tekster fra klassisk og hellenistisk tid
 • tale et grundlæggende ordforråd

Der ud over lærer du om den græske og romerske kultur, antikken og meget mere. 

Græsk og latin som HF-fag er obligatoriske fag, hvis du senere vil studere de klassiske sprog på universitetet.

Hvad lærer jeg på en videregående uddannelse i de klassiske sprog?

Du kan både studere de klassiske sprog som bachelor- og kandidatuddannelse. Du vælger typisk mellem de to sprog:

 • græsk 
 • latin

Du specialiserer dig der inden for sproget, men du vil typisk også opleve, at der er overlap i emnerne i undervisningen.

Du undervises i:

 • den europæiske kultur, der bygger på antikkens kultur
 • fortidens store tænkere
 • det klassiske sprog, litteratur og kultur

Du kommer også til at studere antikkens forfattere på originalsproget. Du kommer derfor til at læse:

 • digte
 • komedier
 • tragedier
 • filosofiske tekster
 • historiske tekster

Du lærer også om græsk-romersk kunst og kunsthistorie, det politiske system, den antikke økonomi og meget mere. 

Hvilke adgangskrav er der til bacheloruddannelserne i græsk eller latin?

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i græsk skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A
 • Latin A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Hvis du ikke har græsk A og latin A, kan du tage det som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Propædeutis undervisning er et forberedende sprogkursus på begynderniveau. 

Hvilke fremtidsmuligheder har jeg med en uddannelse i de klassiske sprog?

Med en bacheloruddannelse i græsk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan blandt andet komme ind på kandidatuddannelserne i:

 • klassisk græsk
 • græsk middelalderfilologi
 • klassiske sprog, kultur og formidling

Du kan også uddanne dig til at undervise eksempelvis i gymnasiet, hvor du først skal tage et pædagogikum. Her kræver det dog, at du kombinerer din passion for græsk eller latin med et andet gymnasiefag. Gennem dit pædagogikum får du kompetencer til at undervise i gymnasiet, på højskoler, seminarer og meget mere. 

Du kan også få job inden for formidling og kulturbevarelse både i den offentlige og private sektor, eller på:

 • museer
 • arkiver
 • forlag
 • aftenskoler
 • voksenundervisningssteder

Lyder en uddannelse i de klassiske sprog som noget for dig? Så find din uddannelse og kontakt uddannelses-stedet her på siden for mere information.