Årets Studieby: Om undersøgelsen

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi på studentum.dk har fundet frem til Årets Studieby 2024? Her på siden kan du læse om vores metode og beregninger forud for kåringen. 

Årets Studieby: Om undersøgelsen

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi på studentum.dk har fundet frem til Danmarks bedste studiebyer 2024? 

Her på siden kan du få et indblik i de data samt metoder og beregninger, der lægger til grund for kåringen af Årets studieby. 


Udvælgelseskriterier for studiebyerne

Byerne i undersøgelsen er blevet udvalgt på baggrund af antallet af videregående uddannelsesinstitutioner i byen. Vi har sat et krav om, at der i hver by skal være minimum to uddannelsesinstitutioner på videregående niveau før, at byen kan kaldes for en studieby.

Sådan har vi fundet frem til, at der i skrivende stund findes 31 studiebyer i Danmark: 

👉 Bornholm (Dækker både Nexø og Rønne)  

👉 Esbjerg  

👉 Fredericia  

👉 Frederikshavn 

👉 Grenå 

👉 Herning 

👉 Hillerød 

👉 Holbæk 

👉 Holstebro 

👉 Horsens 

👉 Kalundborg 

👉 Kolding 

👉 København 

👉 Køge 

👉 Lyngby 

👉 Nykøbing Falster 

👉 Næstved 

👉 Odense 

👉 Randers 

👉 Roskilde 

👉 Silkeborg  

👉 Skive  

👉 Slagelse  

👉 Svendborg  

👉 Sønderborg  

👉 Thisted  

👉 Tønder  

👉 Vejle  

👉 Viborg  

👉 Aalborg  

👉 Aarhus 

Bedømmelseskriterier for studiebyerne

På studentum.dk har vi undersøgt, hvad unge vægter højt, når det kommer til valg af kommende studieby. Det har vi gjort ved at udsende en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til unge. I undersøgelsen har vi blandt andet spurgt om, hvilke faktorer der har indflydelse på deres valg af studieby. 

Respondenterne har haft mulighed for at vælge tre faktorer ud af 10. De 10 faktorer var: 

Fagligt miljø på skolen, Godt socialt miljø på skolen, Transportmuligheder i byen, Karrieremuligheder i byen, Mulighed for studierelevant studiejob, Mulighed for at finde en billig bolig, Kultur og fritidstilbud, Uddannelsesmuligheder i byen, at der ikke er meget kriminalitet i byen samt byliv. 

846 personer besvarede vores undersøgelse, og ud fra respondenternes svar, har vi fundet frem til, hvordan de 10 parametre vægter, når det kommer til unges valg af kommende studieby. 

Procenttallet viser, hvor stor en del af de unge, der har vurderet det respektive parameter som værende vigtigst for dem, når de skal vælge deres kommende studieby. 

Faglighed – 75,6%

Socialt miljø - 45,2%

Transportmuligheder – 39,4%

Karrieremuligheder – 35,2%

Studiejobs – 25%

Billig bolig – 22,6%

Kultur, sport og fritid – 21,4%

Uddannelsesmuligheder – 16,8%

Tryghed – 12,2%

Byliv – 6,6%

Indsamling af data 

Her kan du læse om, hvordan vi har indsamlet data om studiebyerne indenfor de 10 parametre.

Faglighed

Vi har vurderet faglighed ud fra de studerendes evalueringer af det faglige niveau, undervisernes engagement og udbyttet af undervisningen uddannelsesinstitutionerne i de forskellige studiebyer. 

Data er hentet fra Uddannelses Zoom i marts 2024. 

Socialt miljø

Vi har vurderet det socialt miljø ud fra de studerendes evalueringer af socialt miljø og ensomhed på uddannelsesinstitutionerne i de forskellige studiebyer. 

Data er hentet fra UddannelsesZoom i marts 2024. 

Transportmuligheder

For at få en ide om, hvilke studiebyer der har de bedste offentlige transportmuligheder, har vi indhentet data fra de enkelte kommuner om det samlede antal af stoppesteder i den kommune by for både tog, busser, letbane, metro, s-tog mv. Dette tal er holdt op imod det gennemsnitlige antal af stoppesteder, for at få en fornemmelse af, hvor der er bedst mulighed for offentlig transport. Kommuner fremfor bygrænser er valgt for at skabe et retvisende billede af transportmulighederne i området, da man ikke nødvendigvis bosætter sig indenfor bygrænsen.  

Disse data er hentet i februar/marts 2023. Dog med undtagelse af Frederikshavn, Grenå, Kalundborg og Køge, hvor data er hentet i februar/marts 2024. 

Karrieremuligheder

For at afgøre karrieremulighederne i de forskellige studiebyer, har vi indsamlet tal fra JobIndex i forhold til det samlede af jobopslag inden for alle brancher fra januar 2022 - december 2023.  

Derudover har vi indhentet tal om den gennemsnitlige startløn samt lønstigning efter 10 år i hver enkelt studieby gennem Uddannelses Zoom. Den samlede data har vi brugt til at skabe et overblik over, hvilke studiebyer i Danmark der har de bedste karrieremuligheder.  

Data fra Jobindex er hentet i februar 2024. Data fra Uddannelses Zoom er hentet i marts 2024. 

Faglighed

Vi har vurderet faglighed ud fra de studerendes evalueringer af det faglige niveau, udbyttet af undervisningen og det sociale miljø på uddannelsesinstitutionerne i de forskellige studiebyer. Tallene er hentet fra Uddannelses Zoom i marts 2023. 

Karrieremuligheder

For at afgøre karrieremulighederne i de forskellige studiebyer, har vi indsamlet tal fra JobIndex i forhold til det samlede af jobopslag inden for alle brancher fra januar 2022 - december 2022. 

Derudover har vi indhentet tal om den gennemsnitlige startløn samt lønstigning efter 10 år i hver enkelt studieby gennem Uddannelses Zoom. Den samlede data har vi brugt til at skabe et overblik over, hvilke studiebyer i Danmark der har de bedste karrieremuligheder. 

Data fra Jobindex er hentet i februar 2023. Data fra Uddannelses Zoom er hentet i marts 2023.

Studiejobs 

For at vurdere unges muligheder for at finde et relevant studiejob i de enkelte danske studiebyer, har vi indsamlet data fra JobIndex ud fra antallet af ledige studiejobs fra januar - december 2023. Antallet af studiejobs er således taget ud fra jobkategorien Studiejob og fritidsjob i relation til hver enkelt by.  

Disse data fra Jobindex er hentet i marts 2024. 

Billig bolig

For at finde frem til de danske studiebyer med den billigste husleje, har vi undersøgt den gennemsnitlige kvadratmeterpris på lejeboliger i hver enkelt by. Priserne er hentet fra husleje.dk i perioden fra 1. januar 2023 til og med 31. december 2023.  

Data er hentet fra husleje.dk i februar 2024. 

Kultur, sport og fritid 

For at vurdere studiebyerne kultur-, sport- og fritidsmuligheder, har vi indsamlet tal fra noegletal.dk, hvor det er muligt, er finde statistikker over kommunernes budget til kultur-, sport- og fritidsaktiviteter pr. indbygger. Dette tal giver udtryk for kommunernes prioritering af kultur-, sport- og fritidsaktiviteter i de enkelte studiebyer.  

Data er hentet fra noegletal.dk den 29. februar 2024. 

Uddannelsesmuligheder

For at vurdere de studerende uddannelsesmuligheder i de danske studiebyer har vi undersøgt udbuddet af uddannelser på byens uddannelsesinstitutioner, der tilbyder videregående uddannelse. Denne data er fundet hos de enkelte uddannelsesinstitutioner. 

Data er hentet i februar/marts 2024. 

Tryghed

For at vurdere trygheden i de danske studiebyer har vi hentet tal fra Danmarks Statistik over anmeldte cykeltyverier, indbrud i beboelse, seksual- og voldsforbrydelser i 2023. Vi har udvalgt disse anmeldelser, da vi har vurderet dem til at være de mest relevante i forhold unges bekymringer og dermed vores undersøgelse.  

Data er trukket fra dst.dk den 27. februar 2024. 

Byliv 

For at vurdere bylivet i de danske studiebyer, har vi indsamlet data om antallet af barer, caféer, værthuse mv. i hver enkelt by/kommune. Disse tal er hentet fra cvr.dk under kategorien '563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.'. Her har vi sat antal cafeer, barer mv. i relation til antal indbyggere i den respektive kommune. 

Data er trukket fra cvr.dk den 29. februar 2024. 

Metode til beregninger i undersøgelsen

Tallene i de forskellige parametre er blevet omregnet til procent ud fra et gennemsnitligt tal for alle byerne. Hvis en by lander lige på gennemsnittet, tildeles byen 100%, og alt efter om byerne ligger under eller over gennemsnittet, vil de få en score henholdsvis under eller over de 100%.

Herefter har vi omregnet tallet til et pointsystem fra 0 til 100. Den bedste by i det pågældende parameter tildeles 0 eller 100 point ud fra en vurdering om, hvorvidt det er positivt eller negativt at ligge øverst i tabellen i det givne parameter. (Flest karrieremuligheder er positivt, høje boligpriser er negativt). De andre byer er derefter fordelt relativt ud fra dette.

Eksempel: Boligpriserne i de 31 byer. Her er København den dyreste studieby og ligger 203.97% højere end gennemsnittet. Da det er en negativ faktor for de studerende, at boligerne er dyre, bliver København som den dyreste by tildelt 0 point.

Aalborg ligger tæt på gennemsnittet og er markant billigere end København, hvorfor byen bliver tildelt 53,77 point. Thisted er den billigste på listen og ligger et godt stykke under gennemsnit, og derfor tildeles byen 68,27 point. Det gælder altså om at opnå det højeste antal point igennem alle 10 parametre for at løbe med titlen som Årets Studieby 2024.

Til sidst har vi vægtet hvert af de 10 parametre, således at det stemmer overens med respondenternes svar i undersøgelsen. 

I forbindelse med kåringen gør vi både brug af intern og ekstern data. I forbindelse med indhentning og bearbejdning af denne data kan der ske menneskelige fejl i form af tastefejl m.m. Dette forholder vi os retten til at tage forbehold for i forbindelse med kåringen. 

Overblik over studiebyernes samlede rating

Hvis du er nysgerrig og gerne vil dykke mere ned i tallene, har vi nedenfor skabt et overblik, der viser, hvordan de danske studiebyer hver især har rangeret i undersøgelsen. 


Spørgsmål:

Er du nysgerrig på eller har spørgsmål til vores udregning af Årets Studieby, så kontakt os endelig på info@studentum.dk.


studentum.dk er et digitalt uddannelsesmedie for ungdomsuddannelser, sabbatår og videregående uddannelser. Vi henvender os til uddannelsessøgende og studerende og har siden vores lancering i 2008 dagligt guidet flere tusinde af danskere til deres kommende uddannelse.

studentum.dk er en del af Keystone Education Group, som er global markedsfører inden for søgning af kompetenceudvikling, videreuddannelse og uddannelse i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Frankrig, Storbritannien og USA. Vores vision er at hjælpe alle med at finde den rette uddannelse.


Top 10 studiebyer 


Annoncer