Vis studentum.dk som: Mobile

COVID-19 - Er dit studievalg blevet påvirket? Svar på 3 lynhurtige spørgsmål

Årets Studieby 2020: Om undersøgelsen

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi på studentum.dk har fundet frem til Danmarks bedste studiebyer 2020? Her på siden kan du læse om vores metode og beregninger forud for kåringen.

Udvælgelseskriterier for studiebyerne

Byerne i undersøgelsen er blevet udvalgt på baggrund af antallet af videregående uddannelsesinstitutioner i byen. Vi har sat et krav om, at der i hver by skal være minimum to uddannelsesinstitutioner på videregående niveau før, at byen kan kaldes for en studieby. Sådan har vi fundet frem til, at der findes 21 studiebyer i Danmark: København, Aarhus, Aalborg, Herning, Sønderborg, Skive, Viborg, Silkeborg, Kolding, Roskilde, Holstebro, Odense, Horsens, Vejle, Randers, Esbjerg, Næstved, Rønne (Bornholm), Lyngby, Slagelse og Hillerød. 

Bedømmelseskriterier for studiebyerne

På studentum.dk har vi undersøgt, hvad unge vægter højt, når det kommer til valg af kommende studieby. Det har vi gjort ved at udsende en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til unge. I undersøgelsen har vi blandt andet spurgt om, hvilke faktorer der har indflydelse på deres valg af studieby. Respondenterne har haft mulighed for at vælge tre faktorer ud af 12. De 12 faktorer var: Karrieremuligheder, Faglighed, Leveomkostninger, Tryghed, Billig bolig, Byens omdømme, Studiejobs, Netværk i byen, Sport & fritid, Event & arrangementer, Outdoormuligheder og Byliv. 

Ud fra respondenternes svar, har vi fundet frem til, at følgende 8 parametre vægter højst, når det kommer til unges valg af kommende studieby. Procenttallet viser, hvor stor en del af de unge, der har vurderet parametret som værende vigtigst for dem.

Indsamling af data 

Her kan du læse om, hvordan vi har indsamlet data om studiebyerne indenfor de 8 parametre.

Karrieremuligheder

For at afgøre karrieremulighederne i de forskellige studiebyer, har vi indsamlet tal fra JobIndex i forhold til antallet af jobopslag inden for alle brancher fra januar 2019 - januar 2020. Derudover har vi indhentet tal om den gennemsnitlige startløn samt lønstigning efter 10 år i hver enkelt studieby. Den samlede data har vi brugt til at skabe et overblik over, hvilke studiebyer i Danmark der har de bedste karrieremuligheder.

Faglighed

Vi har vurderet faglighed ud fra de studerendes evalueringer af det faglige niveau, kvaliteten af undervisningen og det sociale fællesskab på uddannelsesinstitutionerne i de forskellige studiebyer. Tallene er hentet fra UddannelsesZoom i april 2020. 

Tryghed

For at vurdere trygheden i de danske studiebyer har vi hentet tal fra Danmarks Statistik over anmeldte cykeltyverier, indbrud i beboelse, seksual- og voldsforbrydelser i 2019. Vi har udvalgt disse anmeldelser, da vi har vurderet dem til at være de mest relevante i forhold unges bekymringer og dermed vores undersøgelse.

Billig bolig

For at finde frem til de danske studiebyer med den billigste husleje, har vi undersøgt den gennemsnitlige kvadratmeterpris på lejeboliger i hver enkelt by. Priserne er hentet fra en undersøgelse foretaget af akutbolig.dk, der har undersøgt lejeboligmarkedet 2019. 

Studiejobs

For at vurdere unges muligheder for at finde et relevant studiejob i de enkelte danske studiebyer, har vi indsamlet data fra JobIndex ud fra antallet af ledige studiejobs fra januar 2019 - januar 2020. 

Byens omdømme

I undersøgelsen af studiebyernes omdømme har vi hentet data fra InfoMedia, der viser, hvor mange gange byerne er blevet nævnt i de landsdækkende medier fra januar 2019 - januar 2020. Vi har ikke selekteret mellem positiv eller negativ omtale, men blot brugt dataen til at sige noget om byernes synlig i medierne, idet al omtale er med til at skabe en bevidsthed om byerne.

Sport & fritid

For at vurdere studiebyerne sports- og fritidsmuligheder, har vi indsamlet tal fra noegletal.dk, hvor det er muligt er finde statistikker over kommunernes budget til sports- og fritidsaktiviteter pr. indbygger. Dette tal giver udtryk for kommunernes prioritering af sports- og fritidsaktiviteter i de enkelte studiebyer. 

Byliv

For at vurdere bylivet i de danske studiebyer, har vi indsamlet data om antallet af barer, caféer, værthuse mv. i hver enkelt by. Disse tal er hentet fra cvr.dk under kategorien '563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.'. 

Metode til beregninger i undersøgelsen

Tallene i de forskellige parametre er blevet omregnet til procent ud fra et gennemsnitligt tal for alle byerne. Hvis en by lander lige på gennemsnittet, tildeles byen 100%, og alt efter om byerne ligger under eller over gennemsnittet, vil de få en score henholdsvis under eller over de 100%.

Herefter har vi omregnet tallet til et pointsystem fra 0 til 100. Den bedste by i det pågældende parameter tildeles 0 eller 100 point ud fra en vurdering om, hvorvidt det er positivt eller negativt at ligge øverst i tabellen i det givne parameter. (Flest karrieremuligheder er positivt, høje boligpriser er negativt). De andre byer er derefter fordelt relativt ud fra dette. 

Eksempel: Boligpriserne i de 21 byer. Her er København den dyreste studieby og ligger 79% højere end gennemsnittet. Da det er en negativ faktor for de studerende, at boligerne er dyre, bliver København som den dyreste by tildelt 0 point. Aalborg ligger tæt på gennemsnittet og er markant billigere end København, hvorfor byen bliver tildelt 41 point. Sønderborg er den billigste på listen og ligger 35% under gennemsnittet, og derfor tildeles Sønderborg 60 point. Det gælder altså om at opnå det højeste antal point igennem alle 8 parametre for at vinde titlen som Årets Studieby 2020. 

Til sidst har vi vægtet hvert af de 8 parametre, således at det stemte overens med respondenternes svar i undersøgelsen. 

Overblik over studiebyernes samlede rating

Hvis du er nysgerrig og gerne vil dykke mere ned i tallene, har vi nedenfor skabt et overblik, der viser, hvordan de danske studiebyer hver især har rangeret i undersøgelsen. 

Se alle beregningerne her


Spørgsmål:

Er du nysgerrig på eller har spørgsmål til vores udregning af Danmarks Bedste Studieby, så kontakt os endelig på info@studentum.dk.


Studentum.dk er et digitalt uddannelsesmedie for ungdomsuddannelser, sabbatår og videregående uddannelser. Vi henvender os til uddannelsessøgende og studerende og har siden vores lancering i 2008 dagligt guidet flere tusinde af danskere til deres kommende uddannelse.

Studentum.dk er en del af Educations Media Group, som er global markedsfører inden for søgning af kompetenceudvikling, videreuddannelse og uddannelse i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Frankrig, Storbritannien og USA. Vores vision er at hjælpe alle med at finde den rette uddannelse.


Top 10 studiebyer 

Senest opdateret: 29 apr 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 05-05-2020

Here are top 10-best student cities in Denmark

Are you debating where to study your bachelor’s or master’s degree? Are you having trouble deciding where to study and what city suits your needs and lifestyle best? Then look no further. Here at Studentum.dk we have ranked Denmark's best student cities to help you make the right choice, when choosing your future place of study. Copenhagen, the nation's capital, took our top spot!

Læs mere
Sidst opdateret 29-04-2020

Aarhus: Danmarks 2. Bedste Studieby 2020

Vil du gerne studerere i Danmarks anden største by? Og Jyllands bedste studieby? Så skal du vælge at læse din uddannelse i Aarhus! 

Læs mere
Sidst opdateret 27-04-2020

Årets Studieby 2020: Størst tryghed

Følelsen af tryghed er vigtig for alle - og alle byer i Danmark er trygge. Her kan du se listen over de studiebyer med mindst kriminalitet i 2019.

Læs mere
Sidst opdateret 29-04-2020

Skive: Danmarks 6. Bedste Studieby 2020

Er du i gang med at finde ud af, hvor du skal læse din uddannelse? Er det vigtigt for dig, at du kan føle dig tryg, finde en billig bolig og bo tæt på smuk natur i din kommende studieby? Så er Skive måske den rette studieby for dig! 

Læs mere
Sidst opdateret 27-04-2020

Årets Studieby 2020: Bedste karrieremuligheder

Vil du gerne studere i en studieby, hvor der er gode karrieremuligheder, så du ikke behøver at flytte efter endt studie? Her kan du se listen over de studiebyer, hvor der er bedst karrieremuligheder i 2020. 

Læs mere
Sidst opdateret 27-04-2020

Årets Studieby 2020: Billigste boliger

Vil du gerne være sikker på, at du kan bo billigt, når du skal vælge hvilken by, du gerne vil studere i? Her kan du se listen over de studiebyer, hvor den gennemsnitlige leje er lavest.

Læs mere
Sidst opdateret 27-04-2020

Årets Studieby 2020: Byernes omdømme

Vil du gerne studere i en studieby med et godt omdømme? Her kan du se listen over de byer, der er blevet nævnt mest i medierne. 

Læs mere
Sidst opdateret 27-04-2020

Årets Studieby 2020: Flest studiejobs

Vil du gerne have et studiejob, mens du studerer, så økonomien hænger bedre sammen, og du har noget erfaring, du kan skrive på CV'et? Her kan du se listen over de studiebyer, hvor der er flest studiejobs pr. indbygger.

Læs mere
Sidst opdateret 29-04-2020

Aalborg: Danmarks 3. Bedste Studieby 2020

Skal du til at søge ind på en uddannelse, og er du i tvivl om, hvilken studieby du skal vælge? Kig mod Nordens Paris, Aalborg, som kåres til Danmarks 3. Bedste Studieby 2020. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-05-2020

København: Danmarks Bedste Studieby 2020

Overvejer du København som din kommende studieby, eller læser du allerede i København? Så har du truffet det rette valg! København er netop blevet kåret til Danmarks Bedste Studieby 2020!

Læs mere
Sidst opdateret 29-04-2020

Silkeborg: Danmarks 8. Bedste Studieby 2020

Vil du gerne bo billigt i en central placeret lejlighed, mens du studerer? Elsker du natur og grønne områder? Så er Danmarks Outdoor Hovedstad, Silkeborg, den perfekte studieby for dig!

Læs mere
Sidst opdateret 01-05-2020

Herning: Danmarks 4. Bedste Studieby 2020

Vil du gerne studere i en by, hvor udbuddet af sports- og fritidsaktiviteter er stort? Hvor du har rig mulighed for at opleve smuk natur? Så er Herning måske den rette studieby for dig!

Læs mere
Sidst opdateret 27-04-2020

Årets Studieby 2020: Bedste sports- og fritdsmuligheder

Elsker du at dyrke sport og idræt med gode venner og kammerater? Her kan du se en liste over de danske studiebyer med de bedste sports- og fritidsaktiviteter.

Læs mere
Sidst opdateret 15-05-2020

Viborg: Danmarks 7. Bedste Studieby 2020

Vil du gerne bo i en billig studieby, hvor der er et højt fagligt niveau og et stærkt socialt fællesskab på byens uddannelsesinstitutioner? Så er Viborg måske den rette studieby for dig!

Læs mere
Sidst opdateret 29-04-2020

Sønderborg: Danmarks 5. Bedste Studieby 2020

Vil du gerne studere i Danmarks billigste studieby? Drømmer du om at gøre karriere internationalt? Så er Sønderborg måske den rette studieby for dig med billige studieboliger og placeret tæt på den tyske grænse, som åbner op til resten af Europa. 

Læs mere
Sidst opdateret 05-05-2020

Årets Studieby 2020: Se Danmarks 10 bedste studiebyer

Er du i gang med at overveje, hvor du gerne vil læse din kommende uddannelse? På studentum.dk har vi kåret Danmarks bedste studiebyer for at hjælpe dig med at træffe det rette valg af din kommende studieby. Se vinderen her! 

Læs mere
Sidst opdateret 29-04-2020

Roskilde: Danmarks 10. Bedste Studieby 2020

Hvis du gerne vil bo i en studieby, der er fyldt med studerende, så er Roskilde det oplagte valg for dig! På studentum.dk’s liste over Danmarks bedste studiebyer, lander Roskilde på en velfortjent 10. plads. 

Læs mere
Sidst opdateret 27-04-2020

Årets Studieby 2020: Bedste byliv

Betyder et godt byliv og en masse events meget for dig, når du skal vælge din kommende studieby? Her kan du se listen over de studiebyer med det bedste byliv i 2020.

Læs mere
Sidst opdateret 27-04-2020

Årets Studieby 2020: Højeste faglige niveau

Vil du gerne være sikker på, at fagligheden er i top i din studieby? Her kan du se listen over studierbyer, der scorer højest på faglighed.

Læs mere
Sidst opdateret 13-05-2020

Kolding: Danmarks 9. Bedste Studieby 2020

Vil du gerne studere i en mindre jysk by tæt på vand og omgivet af smuk natur? Og er det vigtigt for dig at blive en del af et stærkt socialt fællesskab med andre studerende? Så er Kolding måske studiebyen for dig! 

Læs mere