Christina Fabricius Lolck, HR Operations Manager, Conversio

Christina er HR Operations Manager hos Conversio. Christinas arbejdsopgaver spænder bredt, og dækker alt fra rekruttering og onboarding til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Conversio
HR Operations Manager
 • Christina Fabricius Lolck

 • Ansat siden 2017
 • Bachelor i Engelsk og Antropologi - Kandidat i Antropologi: Innovation, Organisation og Ledelse

 • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er, som virksomhedens eneste HR-funktion, ansvarlig for at lede den taktiske, operationelle og strategiske HR-indsats, hvor én af mine vigtigste opgaver er at afspejle og underbygge virksomhedens strategi. Jeg fungerer som en samarbejds- og sparringspartner for ledelsen og i særdeleshed direktøren i forbindelse med den daglige drift og har fokus på at bidrage til konstant positiv udvikling af virksomheden. Mine primære ansvarsområder er at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere, hvorfor mine arbejdsopgaver spænder bredt og dækker over alt fra rekruttering og onboarding til at frigive ledelsesmæssige ressourcer til at sikre et godt arbejdsmiljø. Derudover har jeg en operativ kasket, hvor jeg har fokus på at identificere, gennemføre og implementere værdiskabende tiltag og bidrage til procesoptimering.

 • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

HR er på mange måder en unik del af en virksomhed, da det er et område med et tovejs fokus, der skal tage hensyn til både virksomheden og medarbejderne. Som HR-ansvarlig skal jeg kombinere menneskelige relationer, kompetencer, motivation og det følelsesmæssige med det mere rationelle ved at drive en virksomhed såsom bundlinjen og produktivitet. Jeg skal håndtere diverse udfordringer og forsøge at skabe mening og værdiskabende løsninger. Dette samspil er både udfordrende og spændende, og det gør, at jeg arbejder med mange alsidige arbejdsopgaver og ansvarsområder. 

 • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg har gennem min uddannelse fået en grundlæggende forståelse for forskellige metoder til at planlægge og udføre projekter, hvilket jeg jævnligt bruger i mit arbejde med de ansatte og de interne processer. Min stilling kræver, at jeg kontinuerligt og proaktivt formår at tilegne mig ny viden om tendenser og trends inden for både HR og ledelse. Jeg bruger derfor også min uddannelse i forbindelse med at opsøge, analysere og forholde mig til ny viden. Afslutningsvis bruger jeg min baggrund som antropolog i min tilgang til andre mennesker i forhold til, hvordan en forståelse for forskelligheder kan styrke et internt samarbejde og være værdiskabende. 

 • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Conversio?

 1. At jeg er med til at udvikle Conversio og dermed bidrager til at skabe værdi for både virksomheden, ledelsen og medarbejderne.
 2. At der er mulighed for at udvikle mig personligt og fagligt gennem mine arbejdsopgaver og ansvarsområder.
 3. At der er et godt socialt sammenhold og en god kultur, hvor vi har fokus på at løfte i fællesskab og sparre med hinanden.

 • Hvorfor er Conversio en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Conversio har fokus på mennesker, hvorfor vi på mange måder er et perfekt match i vores værdisæt og tilgang til at drive virksomhed. Vi arbejder ud fra en tilgang om frihed under ansvar, hvilket betyder, at tillid er vores nøgleord, og at alle har en stor grad af indflydelse på deres egne arbejdsopgaver og ansvarsområder. Alle ansatte brænder for deres speciale, er ambitiøse og søger konstant udvikling, og jeg kan tydeligt se, hvordan både medarbejdernes og min egen indsats er med til at flytte virksomheden i en positiv retning. Conversio har formået at skabe nogle unikke rammer, hvor der stilles krav om at levere på et højt fagligt niveau hver eneste dag, men hvor der omvendt også gives plads til et slag bordtennis eller bordfodbold i hverdagen, hvilket tilsammen udgør en stærk kultur. Foruden en høj faglighed og professionalisme er der et uformelt arbejdsmiljø med åbenhed og gensidig tillid, hvor der bruges mange ressourcer på at opbygge et stærkt fællesskab gennem arrangementer og sociale aktiviteter. 

Læs mere om Conversio

Mød andre kandidater fra Conversio


Annoncer