Vis studentum.dk som: Mobile

Christina Fabricius Lolck, HR Operations Manager, Conversio

Conversio
HR Operations Manager
 • Christina Fabricius Lolck

 • 29 år
 • Ansat siden august 2017
 • Bachelor i Engelsk og Antropologi - Kandidat i Antropologi: Innovation, Organisation og Ledelse

 • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er, som virksomhedens eneste HR-funktion, ansvarlig for at lede den taktiske, operationelle og strategiske HR-indsats, hvor én af mine vigtigste opgaver er at afspejle og underbygge virksomhedens strategi. Jeg fungerer som en samarbejds- og sparringspartner for ledelsen og i særdeleshed direktøren i forbindelse med den daglige drift og har fokus på at bidrage til konstant positiv udvikling af virksomheden. Mine primære ansvarsområder er at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere, hvorfor mine arbejdsopgaver spænder bredt og dækker over alt fra rekruttering og onboarding til at frigive ledelsesmæssige ressourcer til at sikre et godt arbejdsmiljø. Derudover har jeg en operativ kasket, hvor jeg har fokus på at identificere, gennemføre og implementere værdiskabende tiltag og bidrage til procesoptimering.

 • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

HR er på mange måder en unik del af en virksomhed, da det er et område med et tovejs fokus, der skal tage hensyn til både virksomheden og medarbejderne. Som HR-ansvarlig skal jeg kombinere menneskelige relationer, kompetencer, motivation og det følelsesmæssige med det mere rationelle ved at drive en virksomhed såsom bundlinjen og produktivitet. Jeg skal håndtere diverse udfordringer og forsøge at skabe mening og værdiskabende løsninger. Dette samspil er både udfordrende og spændende, og det gør, at jeg arbejder med mange alsidige arbejdsopgaver og ansvarsområder. 

 • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg har gennem min uddannelse fået en grundlæggende forståelse for forskellige metoder til at planlægge og udføre projekter, hvilket jeg jævnligt bruger i mit arbejde med de ansatte og de interne processer. Min stilling kræver, at jeg kontinuerligt og proaktivt formår at tilegne mig ny viden om tendenser og trends inden for både HR og ledelse. Jeg bruger derfor også min uddannelse i forbindelse med at opsøge, analysere og forholde mig til ny viden. Afslutningsvis bruger jeg min baggrund som antropolog i min tilgang til andre mennesker i forhold til, hvordan en forståelse for forskelligheder kan styrke et internt samarbejde og være værdiskabende. 

 • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Conversio?

 1. At jeg er med til at udvikle Conversio og dermed bidrager til at skabe værdi for både virksomheden, ledelsen og medarbejderne.
 2. At der er mulighed for at udvikle mig personligt og fagligt gennem mine arbejdsopgaver og ansvarsområder.
 3. At der er et godt socialt sammenhold og en god kultur, hvor vi har fokus på at løfte i fællesskab og sparre med hinanden.

 • Hvorfor er Conversio en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Conversio har fokus på mennesker, hvorfor vi på mange måder er et perfekt match i vores værdisæt og tilgang til at drive virksomhed. Vi arbejder ud fra en tilgang om frihed under ansvar, hvilket betyder, at tillid er vores nøgleord, og at alle har en stor grad af indflydelse på deres egne arbejdsopgaver og ansvarsområder. Alle ansatte brænder for deres speciale, er ambitiøse og søger konstant udvikling, og jeg kan tydeligt se, hvordan både medarbejdernes og min egen indsats er med til at flytte virksomheden i en positiv retning. Conversio har formået at skabe nogle unikke rammer, hvor der stilles krav om at levere på et højt fagligt niveau hver eneste dag, men hvor der omvendt også gives plads til et slag bordtennis eller bordfodbold i hverdagen, hvilket tilsammen udgør en stærk kultur. Foruden en høj faglighed og professionalisme er der et uformelt arbejdsmiljø med åbenhed og gensidig tillid, hvor der bruges mange ressourcer på at opbygge et stærkt fællesskab gennem arrangementer og sociale aktiviteter. 

Læs mere om Conversio

Mød andre kandidater fra Conversio

Senest opdateret: 10 jan 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 24-06-2019

Jette Møller, Forretningsfører, Den Internationale Højskole

Mine primære forretningsområder er økonomi og HR. Jeg laver forretningsplaner og budgetter for højskolen, og derudover står jeg for alle ansætteleskontrakter og personaleforhold. Højskolen i de områder som afviger fra fx en BTB-virksomhed. På højskolen er det ikke hardcore business, men der er et stort fokus på mennesker og udvikling – det udfordrer mig – på den gode måde.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Amalie Hillebert Jakobsen, HR Consultant, Ørsted

Jeg arbejder med HR analytics, hvilket er et relativt nyt område inden for HR. Det giver en masse spændende indsigt i organisationen, og de rigtige analyser synliggør væsentlige problemstillinger og kan dermed være grundlag for beslutninger og proaktiv adfærd. 

Læs mere
Sidst opdateret 26-04-2019

Mette Vestergaard, HR Partner, BabySam

Jeg sidder med alt, hvad der vedrører HR i BabySam, og det betyder, at mine arbejdsdage er meget forskellige. Mine opgaver omfatter alt fra rekruttering og Employer Branding til CSR og HR administration. Jeg bruger også en del af min tid på at supportere kædens butikschefer og på at gøre deres hverdag lettere. 

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Astrid Rasmussen, Student Assistant in HR, Total

I started as a student assistant in HR MOG and was after Total’s acquisition offered a position in HR TUDK. Here my primary tasks have been to assist in managing the organizational change from MOG to Total and now in establishing Total as a desirable workplace in Denmark by enhancing the work environment for my colleagues.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Ulrik Skovgaard-Mortensen, Uddannelseschef, Carl Ras

Jeg sidder som uddannelseschef i en meget udviklingsorienteret og strategisk HR-afdeling. Min primære opgave er at kompetenceafklare og udvikle på alle medarbejdere, der har en kundevendt berøringsflade. Jeg er derfor med til at udvikle vores sælgere og servicemedarbejdere i deres tilgang til vores kunder. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Kenneth Andersen, HR konsulent, Kriminalforsorgen

Jeg arbejder med rekruttering af fængsels- og transportbetjente til Kriminalforsorgen. Mine opgaver spænder fra udvikling og produktion af kampagnevideoer til screening og interview af kandidater. Mit team og jeg har til opgave at sørge for, at vi tiltrækker de rette medarbejdere til Kriminalforsorgen. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Linda Rezagi, HR Talent Management & Learning, Salling Group

Jeg arbejder i Salling Groups HR-afdeling, og jeg er en del af det team, der hedder Talent Management & Learning. Mine opgaver i TM&L er meget variende, og jeg laver alt fra kursusadministration til store events og projekter samt Employer Branding på vores elev- og graduates-område. 

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2019

Helene Haugsted Sørensen, HR Business Partner, Heimstaden

Jeg sidder med alt, hvad der vedrører HR i Heimstaden Danmark – det betyder, at mine arbejdsdage er meget forskellige. Min fornemmeste opgave som HR Business Partner er at være bindeled mellem lederne i det danske forretningsområde og vores centrale koncern-HR i Sverige. Mine opgaver omfatter alt fra: Det mest spændende er helt sikkert den alsidighed, der er i min hverdag.

Læs mere
Sidst opdateret 09-05-2019

Pernille Damgaard, Afdelingsleder, Syddansk Erhvervskole

Jeg er leder af et håndværkerteam på ni medarbejdere i Miljø og Bygning, og samtidig er jeg systemansvarlig for SDE's arbejdsmiljøledelsessystem. På den måde arbejder jeg ikke kun for et godt arbejdsmiljø hos mit håndværkerteam, men også med at understøtte alle de andre arbejdsmiljøgrupper på skolen. 

Læs mere
Sidst opdateret 17-02-2022

Jesper Kofod Andreasen, Employer Branding Partner, BHS

Jeg er ansat som Employer Branding Partner, hvilket er en forholdsvis ny rolle. Det er kort fortalt en masse forskellige HR-opgaver krydret med marketing. Jeg står for både for vores interne og eksterne branding – dvs. jeg er med til at sikre, at BHS er en attraktiv virksomhed at være ansat i – og blive ansat i. Jeg er ansvarlig for rekruttering af nye medarbejdere og generel branding af BHS.

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Christina Guldbæk, HR- og Lønrådgiver, Agri Nord

Jeg sidder dagligt med ekstern HR. Vores kunder er landmænd og små/mellemstore virksomheder i andre erhverv, som hyrer os opgave til opgave, så de kan koncentrere sig om det, de er bedst til i deres virksomhed. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-05-2020

Maya Nielsen, Client Relation Manager, Adecco

Mit hovedfokus er salg til nye kunder. Dette kan både være til små, mellemstore og store virksomheder. Jeg har ansvaret for salgsprocessen fra start til slut, herunder booking af møder, afholdelse af præsentationer, tilbud og opfølgning.

Læs mere
Sidst opdateret 05-09-2019

Malene Bro Slavensky, Rekrutteringspartner, Administrations- og Servicestyrelsen

Jeg er ansat som rekrutteringspartner i Administrations- og Servicestyrelsen, og jeg arbejder med at rekruttere medarbejdere og specialister ind til de syv nye styrelser i Skatteforvaltningen. Mit arbejde indebærer både at afdække rekrutteringsbehov i samspil med rekrutterende ledere, udarbejde stillingsopslag osv. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Josefine Schultz, D&I and Talent Development Specialist, EY

Jeg er en del af EY’s Talent team, hvor jeg sidder i en nordisk rolle med to centrale fokusområder: ’Diversity & Inclusiveness’ (D&I) og ’Talent Development’. Overordnet supporterer jeg EY’s nordiske leder inden for disse to områder med projektledelse, data og materiale. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Theis Munksgaard-Hansen, Rekrutteringsdirektør og Partner, Kvalifik

Mine arbejdesopgaver falder indenfor områderne rekruttering og organisatorisk udvikling med et særligt fokus på organisationskultur. Jeg arbejder altså for at sikre en kontinuerlig tilstrømning af dygtige medarbejdere for efterfølgende at sikre, at de bliver integreret i organisationen på bedste vis, samt at der opstår en kultur på arbejdspladsen, som gør os til en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere
Sidst opdateret 05-09-2019

Carsten Helbo Primdhal, Rekrutteringspartner, Administrations- og Servicestyrelsen

Jeg sidder i enheden Center for Rekruttering og Personalejura, hvor vi supporterer rekrutterende ledere i hele Skatteforvaltningen. Det sker ved rådgivning og bistand for koncernens medarbejdere og chefer i forbindelse med rekruttering, personalejuridiske problemstillinger og tiltrækning.

Læs mere