Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Carsten, Rekrutteringspartner, Administrations- og Servicestyrelsen

Carsten sidder som Rekrutteringspartner i Administrations- og Servicestyrelsen, hvor hans arbejdsopgaver bl.a. omfatter annoncering, screening, persontest og lignende.

Administrations- og Servicestyrelsen
Rekrutteringspartner
  • Carsten Helbo Primdhal
  • Ansat siden 2018
  • Arbejdsmarked og Personalemanagement, Aalborg universitet

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder i enheden Center for Rekruttering og Personalejura, hvor vi supporterer rekrutterende ledere i hele Skatteforvaltningen. Det sker ved rådgivning og bistand for koncernens medarbejdere og chefer i forbindelse med rekruttering, personalejuridiske problemstillinger og tiltrækning.

Mine primære opgaver er, i dialog med de rekrutterende ledere, at supportere ved afklaring af ønskede profiler, annoncering, screening, udvælgelse, persontest, osv., samt som koordinator, at arbejde med kvalitetssikring, sparring samt sikre overblik over afdelingens opgaver og ressourcer.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det er at hjælpe rekrutterende ledere med at finde de bedste kandidater til vores stillinger. Alle rekrutteringer i Skatteforvaltningens 7 nye styrelser går gennem os i Administrations- og Servicestyrelsen. Overordnet er det Administrations- og Servicestyrelsens opgave at sikre, at departement og styrelser i Skatteministeriets koncern kan fokusere på deres kerneopgaver, fordi vi effektivt varetager koncernens fælles administrations- og servicefunktioner.

Jeg sidder i HR og arbejder med rekruttering, hvor vi servicerer Skatteforvaltningens rekrutterende ledere med at tiltrække, screene, udvælge og ansætte de bedste kandidater til stillingerne. At finde det optimale match er altid en spændende udfordring, da vi går fra at have rammerne for en profil til at skulle vurdere de konkrete profiler med de værktøjer, kompetencer og erfaringer vi har. Og så har jeg altid fundet det meningsfyldt at arbejde med noget så vigtigt som vores jobliv.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Når man arbejder med rekruttering hos os, skal man ikke have en helt bestemt profil. Vigtigst er, at man har erfaring med matchprocessen mellem jobsøgere og arbejdsgivere. Os i Rekruttering kommer med forskellige baggrunde, hvad angår såvel uddannelse som erhvervserfaring.

Fælles for os alle er, at vi har flere års erhvervserfaring og erfaring med rekruttering og HR. Mit eget jobliv udspringer af den grafiske branche, hvor jeg på et tidspunkt fik mulighed for at bruge dette indenfor HR. Så min baggrund er konsulenterfaring samt mange års erfaring med karriererådgivning, coaching, rekruttering.

Jeg er oprindeligt uddannet i detailhandlen og har løbende efteruddannet mig på Den Grafiske Højskole, Aalborg Universitet, som merkonom og taget en coach-uddannelse. Samlet set en god ballast, når man skal arbejde med rekruttering til forskellige funktioner, på forskellige organisatoriske niveauer og i forskellige brancher.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Administrations- og Servicestyrelsen?

Det der skaber værdi for mig er, at der er frihed til selv at tilrettelægge min arbejdsdag og præge min stilling i det hele taget. Derudover at der er etablerede strukturerer, værktøjer og processer, der gør at man kan fokusere på at levere kvalitet. Og endelig at der er masser af muligheder for faglig udvikling og karrieremuligheder.

  • Hvorfor er Administrations- og Servicestyrelsen en attraktiv arbejdsplads for dig?

Det er en attraktiv arbejdsplads, bl.a. på grund af ovenstående, og fordi der er masser af mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig. Det kan vi med interne og eksterne uddannelsestilbud og i en løbende og struktureret dialog og erfaringsudveksling med kolleger og ledere. Og så synes jeg, at det giver mening at arbejde i en organisation, der har politisk fokus og at man, lidt poppet beskrevet, dagligt kan læse om os og vores område i medierne.

Læs mere om Administrations- og Servicestyrelsen

Mød andre kandidater fra Administrations- og Servicestyrelsen


Annoncer