Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Malene, Rekrutteringspartner, Administrations- og Servicestyrelsen

Malene er ansat som rekrutteringspartner i Administrations- og Servicestyrelsen, hvor hun blandt andet arbejder med at rekruttere medarbejdere og specialister.

Administrations- og Servicestyrelsen
Rekrutteringspartner
  • Malene Bro Slavensky

  • Ansat siden 2018
  • Cand.ling.merc. Virksomhedskommunikation, Aarhus universitet 

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er ansat som rekrutteringspartner i Administrations- og Servicestyrelsen, og jeg arbejder med at rekruttere medarbejdere og specialister ind til de syv nye styrelser i Skatteforvaltningen. Mit arbejde indebærer både at afdække rekrutteringsbehov i samspil med rekrutterende ledere, udarbejde stillingsopslag, læse ansøgninger og CV, afholde 1. og 2. samtaler samt give testtilbagemeldinger. Når den rette kandidat er fundet, er jeg ligeledes tovholder på at færdiggøre den administrative del af rekrutteringen.  

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg synes, at mit job er rigtig spændende, fordi jeg har med så mange forskellige mennesker at gøre. Dét at finde det helt rette match mellem en stilling og en kandidat er motiverende. Både fordi vi naturligvis skal have den rette arbejdskraft ind i vores organisation, men også fordi jeg er med til at opfylde mange menneskers karrieredrømme, når de tilbydes den stilling, som de har søgt.  

Noget som også er spændende ved jobbet, men som ligeledes er noget af det, der kan være udfordrende, er, at jeg skal rekruttere til flere forskellige styrelser og jobtyper. Jeg kan derfor på samme tid skulle rekruttere en kommunikationsmedarbejder til Motorstyrelsen, en controller til Skattestyrelsen samt en sagsbehandler til Gældsstyrelsen. Det er derfor vigtigt at kunne være omskiftelig, men det er ligeledes rigtig spændende hele tiden at arbejde med forskellige type mennesker og at skulle sætte sig ind i de specifikke arbejdsområder.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg er uddannet cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation fra Aarhus Universitet. Uddannelsen er en bred uddannelse, som man kan bruge til mange forskellige ting. Det hold, som jeg blev uddannet sammen med, sidder i dag i vidt forskellige jobtyper. På den måde er uddannelsen god, da den giver en bred uddannelse, som man gennem valgfag og praktikophold kan tilrettelægge efter ens interesse og karriereønsker.

Da jeg undervejs i mit uddannelsesforløb fandt frem til, at jeg brændte for rekruttering og HR, så var det muligt med mine valgfag at følge denne vej, og ligeledes tog jeg et semester i praktik som Rekrutterings- og kommunikationsmedarbejder i en privat organisation.

På den måde bruger jeg i dag min uddannelse, da den har givet mig værktøjerne til at kunne forfølge mine karrieremål, således at jeg arbejder som rekrutteringspartner i dag. Ligeledes har uddannelsen givet mig en god ballast med hensyn til kommunikationsevner, strategisk kommunikation samt personlig kommunikation, som alle er elementer, der er relevante i min stilling og ligeledes i mange andre stillinger.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Administrations- og Servicestyrelsen?

For mig betyder det meget, at jeg er med til at gøre en forskel for samfundet i form af at finde de rigtige medarbejdere til Skatteforvaltningen, der kan være med til at opretholde finansieringen af det danske samfund.

Herudover er det vigtigt for mig at være på en arbejdsplads, hvor jeg både bliver udfordret, har spændende arbejdsopgaver samt har mulighed for at videreudvikle og efteruddanne mig.

Sidste ting, som jeg vil lægge vægt på, er, at det er vigtig for mig at have gode og sociale kollegaer, hvilket jeg i den grad har i dag. Vi har et fantastisk team.

  • Hvorfor er Administrations- og Servicestyrelsen en attraktiv arbejdsplads for dig?

Administrations- og Servicestyrelsen er en del af Skatteforvaltningen, som er en stor organisation. Jeg synes, at det er inspirerende at være en del af denne og føle, at jeg igennem mit arbejde gør en forskel i samfundet.

Fordi det er så stor en organisation, er der mange muligheder for, at jeg kan videreudvikle og efteruddanne mig. Ligeledes er der gode muligheder for at søge nye udfordringer, hvis man på et tidspunkt har behov for dette. I Skatteforvaltningen har du rigtig gode vilkår, hvor der er fokus på blandt andet samarbejde, faglighed og ansvar.

Læs mere om Administrations- og Servicestyrelsen

Mød andre kandidater fra Administrations- og Servicestyrelsen


Annoncer