Vis studentum.dk som: Mobile

Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne

Københavns Professionshøjskole
Videregående uddannelse
København

Om uddannelsen

Bliv voksenunderviser i matematik og læsning

Professionshøjskolen UCC tilbyder en pædagogisk diplomuddannelse (PD) i undervisning i læsning og matematik for voksne (FVU) til dig, der har en mellemlang videregående uddannelse og et par års relevant erhvervserfaring.

Vi tilbyder en diplomuddannelse til dig, der vil arbejde med udvikling af voksnes funktionelle færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling og matematikfærdigheder og -forståelse.

Moduler på diplomuddannelsen i undervisning i læsning og matematik

Diplomuddannelsen giver dig kompetencer til at tilpasse matematik undervisning til voksne og give læsehjælp til læsning.

Den pædagogiske diplomuddannelse består af 7 moduler:

 • Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne
 • FVU Læsning
 • Læsevejlederens rolle og funktion i de grundlæggende erhvervsuddannelser
 • Matematikvanskeligheder hos voksne
 • Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder
 • Dysleksi
 • Læse- og skrivestøttende teknologi til unge og voksne

Som studerende opnår du faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger, så du kan planlægge, gennemføre og evaluere læse- og matematikundervisning for voksne og deltage reflekterende og kommunikativt i vejledning og udviklingsarbejde.

Kontakt Professionshøjskolen UCC og hør mere om undervisning i læsning og matematik

Det lærer du på diplomuddannelsen i undervisning i læsning og matematik

På diplomuddannelsen i undervisning i læsning og matematik for voksne lærer du, gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering, at tilegne dig viden, færdigheder og kompetencer inden for: 

 • voksnes behov for læse- og matematikundervisning
 • voksnes funktionelle færdigheder inden for områderne læsning, stavning og
 • skriftlig fremstilling samt matematikfærdigheder og -forståelser
 • nyere videnskabelig litteratur inden for feltet
 • didaktisk og fagdidaktisk viden som forudsætning for at deltage i den fortsatte udviklin af henholdsvis læse- og matematikundervisning for voksne
 • muligheder og begrænsninger for læse- og matematikundervisning i voksenuddannelser på grundlæggende niveau

Læseunderviser og læsevejleder - forskellige specialer

Med en pædagogisk diplomuddannelse skal du kunne håndtere vejledning i forhold til voksne deltagere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Du skal også kunne udvikle differentierede tiltag, der matcher kompleksiteten hos skiftende målgrupper.


Modul 3 på diplomuddannelsen er et grundmoduler til uddannelse til FVU-læseunderviser, underviser for voksne
med dysleksi og læsevejleder for erhvervsskoler. Disse tre områder kræver et grundmodul
og et specifikt modul inden for den retning, man vil uddanne sig i.


En FVU-læseunderviser skal således gennemføre modul 3 og 4. En underviser for voksne med dysleksi skal således gennemføre modul 3 og 5. En læsevejleder for erhvervsskolerne skal således gennemføre modul 3 og 6.

Kontakt Professionshøjskolen UCC og hør mere om din diplomuddannelse undervisning i læsning og matematik for voksne!

Ansøgning og adgangskrav

Adgangskrav
Adgangen til uddannelsen er betinget af en gennemført uddannelse på niveau med en mellemlang
videregående uddannelse som lærer, pædagog, tilsvarende (professions) - bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående
uddannelse eller en videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret
forløb. Desuden skal den studerende, der optages på uddannelsen, have mindst 2 års relevant
erhvervserfaring efter gennemførelse af én af disse uddannelser.


Ansøgere med andre forudsætninger kan på baggrund af udbyderinstitutionens rådgivning
og vejledning samt konkret vurdering af uddannelse og joberfaring (realkompetencevurdering)
skønnes at have de uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed,
herunder ansøgere, der har gennemført en relevant videregående voksenuddannelse som
fleksibelt forløb.


Nogle af de faglige moduler kan forudsætte bestemte faglige forudsætninger. Det er den
enkelte udbyder af de pågældende moduler, der vejleder den studerende med henblik på
den studerendes vurdering af sine forudsætninger for at gennemføre det pågældende modul

Kontaktinfo

Københavns Professionshøjskole

Titangade 11
2200 København N

 Vis telefonnummer
ucc.dk

Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Der er ingen evalueringer af Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne endnu. Bliv den første!

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,6)
Baseret på 3 evalueringer
Se alle evalueringer