Filtrer efter
Lærer
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 29
1
2
Annoncer

Artikler fra Lærer

Populære steder

Reportager indenfor Lærer

Er læreruddannelsen noget for dig?

En fremtid som folkeskolelærer er for dig, der brænder for at undervise børn og unge. I løbet af fire år som lærerstuderende får du de faglige og pædagogiske redskaber til at inspirere og motivere elever på alle klassetrin. Undervejs har du tre praktikperioder, hvor du afprøver teorien i praksis og får mulighed for at tilrettelægge din undervisning. Her snuser du også til folkeskolelærerens andre ansvarsområder. 

Folkeskoler, privatskoler og efterskoler er alle oplagte arbejdspladser for dig, når du har en professionsbachelor. Stadig flere bruger læreruddannelsen til springbræt til en karriere som konsulent eller vejleder i erhvervslivet eller i undervisningssektoren. Vil du udvikle dig efter læreruddannelsen, er der flere muligheder for videreuddannelse. Både på diplomniveau og på kandidatniveau.

Styrk din faglighed på læreruddannelsen

Hvad lærer du på en professionsbachelor som folkeskolelærer?

Læreruddannelsen veksler mellem gruppearbejde, klasseundervisning og selvstændigt arbejde med stoffet. I perioder vil du også arbejde tværfagligt eller projektorienteret. I undervisningen arbejder du med to områder, der tilsammen udgør lærerens grundfaglighed:

 • Pædagogik og lærerfaglighed (undervisningskompetence, specialpædagogik samt elevens læring og udvikling)
 • Almen dannelse (medborgerskab, livsoplysning og kristendomskundskab)

Der er desuden en række frivillige kurser i fx færdselslære, det praktisk-musiske område samt sundheds- og seksualundervisning samt to til tre undervisningsfag. Her skal du vælge de fag, du vil undervise i, hvoraf dansk eller matematik målrettet elever i en bestemt aldersgruppe skal være det ene. Herudover kan du fx vælge:

 • Samfundsfaglige fag som historie eller samfundsfag
 • Naturvidenskabelige fag som biologi, fysik eller kemi
 • Kreative fag som musik og billedkunst

På nogle professionshøjskoler har du mulighed for at tage et ekstra undervisningsfag som enkeltfag.

Kommer jeg i praktik som lærerstuderende?

I løbet af uddannelsen er der tre praktikperioder med forskellige temaer. Når du som lærerstuderende er i praktik styrker du dine kompetencer inden for didaktik og klasseledelse. Du lærer også om samarbejdsrelationer med elever, forældre og kollegaer samt at arbejde med trivsel i klassen.

Praktik på læreruddannelsen er ulønnet. Det betyder, at du får SU uanset, om du er i praktik eller på skolen. Praktikperioderne er fordelt på andet, tredje og fjerde studieår og afsluttes alle med en eksamen. Her bliver du bedømt efter 7-trinsskalaen ud fra kompetencemål for hhv. didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Hvor kan jeg tage læreruddannelsen?

Du kan tage læreruddannelsen på professionshøjskoler i hele landet. Flere af uddannelsesstederne giver dig mulighed for at tage en læreruddannelse med en særlig profil eller toning. Det kan fx være

 • Idræt
 • Musik
 • Indskoling
 • Specialundervisning

Uddannelsen er kendt for at have et aktivt studiemiljø, det er derfor en god idé at besøge uddannelsesstederne og mærke stemningen, før du vælger hvilket et, der passer dig bedst. Uanset hvor du tager din uddannelse til folkeskolelærer får du den samme grundfaglighed og de samme muligheder. En toning eller profil er derfor en ekstra bonus, der kan åbne for andre muligheder.

Hvordan kommer jeg ind på uddannelsen til lærer?

Med den nye læreruddannelse i 2014 blev adgangskravene skærpet. Du skal som på andre videregående uddannelser have en adgangsgivende eksamen som fx:

 • STX
 • HF
 • HHX
 • HTX
 • EUX

Søger du ind via kvote skal dit gennemsnit inklusiv eventuel bonus for tidlig studiestart og flere fag på højniveau være på mindst 7,0. Er dit gennemsnit ikke højt nok, eller forventer du ikke, at det vil blive det, skal du søge i kvote 2 senest 15. marts og komme til optagelsessamtale. Læs mere om optagelse i kvote 1 og kvote 2

Vær opmærksom på, at der også er adgangskrav til de enkelte undervisningsfag. Opfylder du ikke disse, har du mulighed for at søge om individuel kompetencevurdering ved uddannelsesstedet. Du kan også vælge at tage HF enkeltfag eller gymnasial supplering inden for det enkelte fag. 

Find din læreruddannelse

Gå på opdagelse i listen længere oppe på siden og find den rette læreruddannelse for dig. Foruden den generelle professionsbachelor som folkeskolelærer, er der også meritlæreruddannelsen til dig, der allerede har en videregående uddannelse og relevant erfaring samt enkeltfag på læreruddannelsen.