Vis studentum.dk som: Mobile

Landinspektørvidenskab, cand.scient.techn. (Aalborg og København) (Engelsksproget) - kandidat

Aalborg Universitet
Kandidatuddannelse og masteruddannelse
Aalborg

Om uddannelsen

Landinspektørvidenskab, cand.scient.techn. (Aalborg og København) (Engelsksproget)

Cand.scient.techn. er for dig, der har en anden relevant bachelorgrad end en bachelor i Landinspektørvidenskab. Eksempelvis en bachelorgrad indenfor Geografi eller lignende.


Cand.scient.techn.-uddannelsen er en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau som den traditionelle Landinspektørvidenkab, men baseret på en mere varieret faglig profil hos den studerende (se specifikke optagelseskrav under hver enkelt specialisering)

Kandidatuddannelsen bygger oven på den viden, du allerede har, og du opnår på den måde en dybere og mere specialiseret viden inden for fagområdet.

 

Landinspektøruddannelsen er en bred og helhedsorienteret uddannelse, hvor de faglige traditioner fra ingeniør-, arkitekt- og jurauddannelsen går op i en højere enhed. Uddannelsen kombinerer matematik og teknologi med jura og design. Uddannelsen kombinerer også teori og praksis, og du kommer til at arbejde både inde og ude.

På kandidatuddannelsen kan du vælge imellem tre specialiseringer:

  • Surveying and Mapping (Opmåling og kortlægning): Her studerer du forskellige målemetoder til løsning af opgaver, som du selv tilrettelægger, gennemfører og dokumenterer. Du lærer både de traditionelle teknikker og moderne elektroniske og satellitbaserede metoder. (Aalborg)
     
  • Geoinformatics (Geoinformatik): Denne specialisering handler om geografisk informationsteknologi og geografiske informationssystemer (GIS). (København)
     
  • Land Management (Arealforvaltning og planlægning): Specialiseringen i Land Management handler om udformning og styring af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land. Du lærer at analysere og vurdere de fysiske og sociale behov og at bruge fysisk planlægning og regulering som redskaber i denne proces. Du lærer også at planlægge nye boligområder og at udarbejde juridisk holdbare planer. (Aalborg/København)

Vær en del af et inspirerende internationalt studiemiljø

Kandidatuddannelsen i Landinspektørvidenskab er et internationalt studie og har en del udenlandske studerende på kandidatuddannelsen. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk.

 

 

Ansøgning og adgangskrav

Søg optagelse, se adgangskrav · Landinspektørvidenskab, cand.scient.techn. (Aalborg og København) (Engelsksproget)

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Landinspektørvidenskab, cand.scient.techn.:

  • Geografi
  • Diplomingeniør samt andre relevante professionsbacheloruddannelser

Se også og . Dine optagelsesmuligheder afhænger af, hvilken specialisering du ønsker.

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Søg optagelse

Ansøgningsfristen er den 1. april ved studiestart den 1. september.

Udfyld og send det til adressen anført på skemaet. Husk at vedlægge dokumentation for din bacheloruddannelse.

Læs også vores , herunder information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Svar på ansøgning

Alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse med studiestart pr. 1. september, får svar senest medio juni.

Ansøgere fra AAU

Er du allerede indskrevet på AAU, kan du finde information om optagelse på en kandidatuddannelse på

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk


Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Der er ingen evalueringer af Landinspektørvidenskab, cand.scient.techn. (Aalborg og København) (Engelsksproget) - kandidat endnu. Bliv den første!

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,0)
Baseret på 9 evalueringer
Se alle evalueringer