Viser 1-20 af 88
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 88
1
2
3
4
5

Find ud af mere om dine muligheder med biologi uddannelser her

Interesserer du dig for kroppen og den organiske natur? Og lyder fordybelse i viden om dyr, mennesket og mikroskopiske organismer som noget for dig? Så er en biologi uddannelse måske din karrierevej. 

Biologi betyder læren om livet. Det er altså den videnskab som omhandler den organiske natur. Biologiens emneområde er derfor ligeså stort og varieret som livet selv, og faget spænder fra undersøgelser på celleniveau, over enkelte individer og organismer, til studier af hele økosystemer.

Bliv klogere på dine muligheder med en biologi uddannelse her

Hvilke muligheder har jeg med biologi uddannelser?

Du kan studere selve biologi uddannelsen, der kaldes "almen biologi", men der findes også mange kombinationer, hvor biologi indgår i samspil med en specifik retning eller andet fag. Uddannelserne finder alle sted på universitetet. 

Du kan eksempelvis studere:

 • Medicinalbiologi
 • Miljøbiologi
 • Biokemi og molekylær biologi
 • Biomedicin
 • Humanbiologi
 • Farmateknologi

Du kan også studere biologi som HF-enkeltfag på alt lige fra begynder til høj-niveau. Du skal typisk have studeret biologi på et bestemt gymnasialt niveau afhængigt af, hvilken biologi uddannelse du søger ind på - for at blive optaget. 

Hvad lærer jeg på human almen biologi uddannelsen?

Almen biologi er specielt målrettet mod studerende, der ønsker et højt generelt vidensniveau inden for biologi, og som gerne vil være godt rustet til at 'være på' i undervisnings- og formidlingssituationer. Almenbiologi uddannelsen indeholder en vifte af biologiske discipliner, som sikrer at man får en bred viden om biologi.

Du vil have kurser i:

 • Botanik, der handler om planter
 • Zoologi, der handler om dyr
 • Mikrobiologi, der handler om mikroorganismer
 • Biokemi, som er læren om organismers kemiske sammensætning
 • Genetik, som handler om, hvordan gener nedarves, og fx hvordan indavl opstår, samt hvordan et stamtræ hænger sammen
 • Fysiologi, som bl.a. handler om, hvordan dyr og mennesker er opbygget
 • Evolutionær biologi, som handler om, hvordan livet er opstået, og hvordan det udvikles
 • Økologi, der handler om energi- og stofkredsløb i naturen

Samlet giver kurserne dig et overblik over de måder, man analyserer levende organismer i naturen på. Du lærer fx at analysere en alt for høj forekomst af alger i en sø i et større og mere komplekst perspektiv.

Hvad lærer jeg på Medicinalbiologi uddannelsen?

Medicinalbiologien er den del af biologien, der beskriver de molekylære mekanismer bag sundhed og sygdom. Fremtidens forebyggelse og behandling af sygdomme vil i høj grad bygge på forståelse og anvendelse af molekylærbiologiske mekanismer, metoder og teknikker.

Forskere indenfor Medicinalbiologi forsker i problemstillinger som:

 • Hvad er den molekylære basis for kræft, og hvordan kan sygdommen forebygges og behandles?
 • Hvordan reagerer kroppen, når mennesker indtager fremmedstoffer?
 • Hvad er det, som forårsager Alzheimer sygdommen, og kan vi udvikle nye behandlingsprincipper?

Det vil sige forskning til forståelsen af mekanismerne bag en række livsstilssygdomme.

Som studerende på Medicinalbiologi uddannelsen får man en solid viden inden for:

 • Farmakologi
 • Toksikologi
 • Anatomisk Fysiologi
 • Medicinsk Mikrobiologi
 • Almen Medicin og Immunologi

Man laver en række projekter, hvor man kan lave sine egne eksperimenter og fordybe sig inden for en række af Medicinalbiologiens områder. Projekterne kan ske i tilknytning til et hospitals-laboratorium.

Hvad lærer jeg på Miljøbiologi uddannelsen?

Miljøbiologi handler grundlæggende om samspillet mellem levende organismer, dvs. dyr, planter og mikroorganismer, og deres fysiske og kemiske omgivelser. På Miljøbiologi uddannelsen lærer man om, og undersøger hvordan bestande af:

 • mikroorganismer
 • planter
 • dyr

er udbredt i naturen, og ikke mindst, hvad der regulerer denne udbredelse. Alle bestandes udbredelse reguleres grundlæggende af de fysiske og kemiske forhold, der forekommer i omgivelserne, f.eks. klima og tilgængelighed af vand.

Samspillet med andre organismer spiller imidlertid også en rolle gennem for eksempel konkurrence, prædation, parasitisme og sygdom. Mennesket spiller også en stadig større rolle for dyr og planters udbredelse, fordi vi enten påvirker disse bestande direkte gennem bl.a.:

 • jagt
 • fiskeri
 • høst
 • landbrug
 • plantagedrift

- eller indirekte, gennem produktion og udledning af giftige affaldsstoffer til miljøet.

Hvad lærer jeg på Molekylærbiologi uddannelsen?

Molekylærbiologien er den del af biologien, der omhandler makromolekylernes egenskaber og samspil. På Molekylærbiologi uddannelsen ser du, hvordan molekulærbiologien undersøger genernes funktioner, og de proteiner som dannes, og forsøger herved at finde svar på meget grundlæggende spørgsmål som:

 • Hvordan nedarves biologiske egenskaber?
 • Hvorfor og hvordan ældes vi?
 • Hvorfor opstår kræft?
 • Og hvordan beskyttes forskellige organismer sig mod effekten af skadelig stoffer?

Der forskes blandt andet i DNA-syntese og DNA-reparation i bakterier og højerestående dyr samt mennesker. Forskningen øger vores generelle viden om disse processer og deres molekylære mekanismer og er også af stor betydning for forståelsen af en række livsstils-relaterede sygdomme

Hvilke karrieremuligheder har jeg som biolog?

Mulighederne er mange med en uddannelse i biologi, alt afhængig hvilken retning du vælger. Du kan undervise i biologi på gymnasielle uddannelser. Og da du gennem din uddannelse har stor erfaring med at samarbejde om problemløsning samt at formidle viden, kan du arbejder med projekter, hvor du eksempelvis formidler medicinsk-biologisk viden til forskellige målgrupper.

Du har også mulighed for at arbejde inden for bl.a.

 • genteknologi
 • biokemi
 • genetik
 • cellebiologi
 • bioinformatik.

Og meget mere. Du kan også arbejde som forsker i offentlige institutioner eller private virksomheder.

Kan jeg studere biologi uddannelser i udlandet?

For dig som vil studere, men samtidigt vil ud og se verden findes der biologi uddannelser i udlandet. Du kan enten vælge at finde en biologi uddannelse i udlandet på egen hånd, hvilket vil sige, at du selv kontakter skolen for at få de informationer du behøver.

Du kan også vælge at kontakte en udlandsformidler dvs. et bureau eller en agent som hjælper dig med:

 • valg af skole
 • oversættelse af karakterer
 • hjælper dig med en studiebolig og eventuelt visum.

De danske uddannelsesinstitutioner har samarbejdsuniversiteter og mange forskellige udvekslingsprogrammer i biologi i udlandet.

Lyder en Biologi uddannelse som noget for dig? Så klik dig ind på uddannelserne her på siden og bliv klogere på dine muligheder og kontakt skolerne for mere information. 

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
april 2024
ma
ti
on
to
fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12