Geografi

Vil du arbejde med Jorden?. Et studie indenfor Geografi er kort fortalt et studie af jordens overflade. Geografi handler også om om den videnskab, som beskriver menneskets levevilkår og omgivelser.
Filtrer efter
Geografi
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 22
1
2
Annoncer

Populære steder

Reportager indenfor Geografi

Mere om dine muligheder med geografi uddannelser

Lyder fagkombinationen af naturvidenskab og samfundsvidenskab spændende? Og interesserer du dig for menneskets levevilkår og omgivelser? Så er en geografi uddannelse måske det rigtige for dig. I geografi lærer du at bruge en tværfaglig tilgang i analysen af komplekse samfundsforhold såsom byudvikling eller fattigdomsbekæmpelse.

Du kan studere geografi som HF-enkeltfag og derefter søge ind på en universitets-uddannelse, hvor du studerer geografi i sin 'rene form' eller i kombination med et andet fag. 

Bliv klogere på dine muligheder med en geografi uddannelse

Hvad lærer jeg i geografi som HF-enkeltfag?

Du kan studere geografi på de fleste af Danmarks HF og VUC-centrer. Her kan du studere geografi helt fra begynderniveau til højniveau (C, B og A).

For at blive optaget på geografi på universitetet skal du have afsluttet geografi på gymnasielt niveau. Adgangskravene variere fra universitet til universitet.

Geografi som HF-enkeltfag giver dig de grundlæggende kompetencer og viden, der gør dig i stand til at fortsætte på det niveau, universitetet forudsætter. Du kan også studere geografi som fjernundervisning - altså hjemmefra eller der i verden, hvor det passer dig bedst.  

Hvad lærer jeg på bacheloren i geografi?

Geografi handler om samspillet mellem natur, kultur og samfund, dvs. hvordan de forskellige samfundsmæssige, kulturelle og miljømæssige processer har betydning for vores omgivelser og levevilkår.

På uddannelsen arbejder du tværfagligt og får undervisning i både samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag.

Du vil komme til at lære om:

 • klimaforandringer
 • landskabsudvikling
 • fattigdomsbekæmpelse
 • miljøforvaltning
 • forurening og naturbeskyttelse

Du lærer også at finde løsninger på komplekse problemstillinger. Uddannelsen giver indsigt i såvel naturgeografi, herunder jordens fysiske struktur, som i samfundsgeografi og geografiske informationssystemer.

Du har mulighed for at supplere med støttefag eksempelvis inden for:

 • økonomi
 • forvaltning
 • projektledelse
 • fysik
 • matematik
 • statistik
 • geologi

Du afslutter din bacheloruddannelse, der i alt varer 3 år, med et bachelorprojekt.

Hvilke optagelseskrav er der til bacheloren i geografi?

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle fag skal være bestået.

Du kan også søge ind på Roskilde Universitet, hvor geografi er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag. For at læse geografi og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende:

 • Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse
 • Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

Kan jeg studere geografi som fjernundervisning?

Yes! Hvis ikke du vil flytte fra din bopæl, eller hvis ikke du kan finde den uddannelse indenfor geografi, du ønsker at studere i din hjemby, kan en geografiuddannelse som fjernundervisning være et godt alternativ.

Vil du læse geografi som fjernundervisning, er det dog vigtigt, at du:

 • er struktureret
 • kan holde dine deadlines
 • har selvdisciplin.

Som fjernstuderende bestemmer du selv, hvornår på døgnet du vil studere. Og det giver plads til evt. at passe et arbejde eller en krævende fritidsinteresse ved siden af studiet.

Kan jeg studere geografi i udlandet?

I dag vælger mange at studere i udlandet, og det gør de for at forbedre deres kompetencer og sprogkundskaber samtidig med, at de får en masse spændende oplevelser.

Hvis du vil studere geografi i udlandet, skal du bare kontakte den skole, du vil gå på, og derefter hjælper de dig med den information, du behøver. I mange tilfælde har universiteterne og uddannelsesinstitutionerne udvekslingsaftaler med udenlandske universiteter således, at du som studerende skal få chancen for at rejse og studere i en anden kultur.

Du kan kontakte din uddannelsesinstitution for at få mere at vide om udvekslingsmuligheder for dit geografistudie.

Hvilke fremtidsmuligheder har jeg?

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse kan du søge videre ind på en kandidatuddannelse inden for naturvidenskab. 

Du har også mulighed for at arbejde både i den offentlige forvaltning og i private konsulentfirmaer fx inden for:

 • by- og miljøplanlægning
 • erhvervsudvikling
 • undervisning

Geografi er et gymnasiefag. Hvis du derfor kombinerer faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetencer til gymnasiet.

Lyder en geografi uddannelse som noget for dig? Så læs mere om de specifikke uddannelser øverst på denne side.