Viser 1-20 af 68
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 68
1
2
3
4

Bliv klogere på dine muligheder med en kemi uddannelse

Vil du beskæftige dig med naturlige og syntetiske stoffer og materialer, som er opbygget af atomer, molekyler og ioner? Og synes du, at reaktioner, egenskaber og sammensætning af stoffer som er i vores omgivelser, lyder spændende? Så er en uddannelse i kemi måske det rigtige for dig!

Videnskabens kemi beskriver reaktionerne, egenskaberne og sammensætningen af de stoffer, som vi selv og vores omgivelser er opbygget af.

Vil du være Universitetsforsker eller gymnasielærer i kemi er cand. Scient i kemi den bedste uddannelse. Der er mange kombinationsmuligheder indenfor kemi uddannelser - ligesom du kan studere kemi som HF-enkeltfag, fjernundervisning eller på et universitet i udlandet.

Bliv klogere på dine muligheder med kemi uddannelser

Hvad arbejder en kemiker med?

Som kemiker er raktisk arbejde i laboratoriet er centralt. Kemikere arbejder dels med kendte:

 • uorganiske
 • organiske
 • biologiske stoffer

Kemikere fremstiller dog også nye syntetiske stoffer med forventede eller overraskende egenskaber.

I laboratoriet undersøges stoffernes egenskaber med en lang række eksperimentelle metoder, der hele tiden giver ny viden. Mange af de laboratoriemetoder der anvendes, er de samme som dem der bruges i/på:

 • levnedsmiddelkontrol
 • forureningsovervågning
 • hospitalslaboratorier

Du kan også vinkle din kemi uddannelse mod et mere miljøskærpet fokus, som det ses i følgende afsnit.

Hvad laver en miljøkemiker?

Kemiske stoffer og deres reaktioner er en stor del af det, vi kalder miljøet. At passe på miljøet betyder bl.a. at forstå de kemiske reaktioner i naturen. Du lærer at analysere, hvad der sker i naturen, når den udsættes for fremmede stoffer.

Og du ser på, hvordan man kan undgå eller afhjælpe de uheldige effekter, kemiske stoffer kan have i en sammenhæng. På en videnskabelig baggrund lærer du gennem en uddannelse i miljøkemi at forebygge, opdage og fjerne forurening i vandet, luften og jorden.

Du kan fx arbejde med emner som:

 • drivhuseffekten
 • mekanismen for dannelse af ozon
 • analyser af pesticider i jord
 • analyse af nedbrydning af olie i jord
 • tungmetallers giftighed.

Ud over de traditionelle kemiske fag får du undervisning i fag som økologi og i kemiske reaktioner, der er særligt væsentlige for miljøet. Du lærer også, hvordan man beregner hastigheder for transport og nedbrydning af kemiske stoffer. Du har mulighed for at specialisere dig i fx kemi i atmosfæren, i jordbunden eller i ferskvand og saltvand.

Hvad lærer jeg på en bachelor i kemi?

Når du vælger en uddannelse i kemi bliver du en del af en verden, hvor nye resultater kaster lys over tidligere opdagelser og giver svar på mange af de spørgsmål, vi møder i vores dagligdag. For eksempel:

 • Hvordan vi kan udvikle nye og bedre lægemidler?
 • Hvordan vi udvikler nye og bedre teknologier til fremstilling af fødevarer?

Du får erfaring med at indsamle, analysere og vurdere eksperimentelle data, at overskue, forstå og diskutere relevant teori, og at definere og løse både teoretiske og praktiske problemer inden for kemien, at samarbejde om problemløsning og formidle viden til forskellige målgrupper.

I undervisningen kommer du til at arbejde eksperimentelt, teoretisk og analytisk med emner som:

 • Syntese, hvor du fremstiller nye stoffer og materialer
 • Krystallografi og spektroskopi, hvor du analyserer stoffer og deres opbygning
 • Reaktionsmekanismer og reaktionskinetik, hvor du lærer om, hvordan stoffer reagerer med hinanden
 • Kvantekemi og termodynamik, hvor du beregner stoffers energier, indre kræfter og stabilitet

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

Hvilke adgangskrav er der til bacheloren i kemi?

Der er lidt forskellige adgangskrav til bacheloruddannelserne i kemi på de danske universiteter.

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A

Specifikke adgangskrav på Syddansk Universitet er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle fag skal være bestået. Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, somsupplering.

Fra 2017 følger Syddansk Universitet de specifikke adgangskrav som på de andre universiteter. Endvidere er kravet enten et eksamensgennemsnit på mindst 8,0 i den adgangsgivende eksamen eller et gennemsnit på mindst 8,0 i en af følgende fagkombinationer fra de specifikke adgangskrav:

 • Matematik A, fysik A og kemi B
 • Matematik A, fysik A og bioteknlogi A
 • Matematik A, fysik B og kemi A
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi A

Alle fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på Roskilde Universitet:
På Roskilde Universitet er kemi et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. For at læse kemi og et andet fag skal du søge optagelse på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse.

Derudover skal du enten have:

 • fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A.

Alle fag skal være bestået.

Kan jeg studere kemi i udlandet?

Det korte svar er: Ja! For dig som vil studere, men samtidigt vil ud og se verden findes der kemi uddannelser i udlandet. Du kan enten vælge at finde en kemi uddannelse i udlandet på egen hånd, hvilket vil sige at du selv kontakter skolen for at få de informationer du behøver.

Du kan også vælge at kontakte en udlandsformidler dvs. et bureau eller en agent som hjælper dig med valg af skole, oversættelse af karakterer, hjælper dig med en studiebolig og eventuelt visum. De danske uddannelsesinstitutioner har samarbejdsuniversiteter og mange forskellige udvekslingsprogrammer i udlandet.

Hvilke fremtidsmuligheder har jeg som kemiker?

Du kan først og fremmest søge ind på en kandidatuddannelse, efter du har afsluttet din bachelor. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i:

 • kemi
 • bioteknologi
 • medicinalkemi
 • nanoscience
 • procesteknologi

Du kan også blive ansat i forskellige undervisningsjobs, og det er muligt at fortsætte på en forskeruddannelse (ph.d.) eller få ansættelse i offentlige eller private kontrol- eller udviklingslaboratorier. Interesserer du dig for at undervise, kan du søge et pædagogikum, der giver dig kompetencer til at undervise eksempelvis gymnasieelever.

Du har mange muligheder med en uddannelse i kemi, du kan eksempelvis arbejde på Højteknologiske Virksomheder som driver kemisk forskning, i f.eks bioteknologi, lægemidler, katalyse, syntese og analyse.

Lyder en uddannelse i kemi som noget for dig? Så klik dig ind på kemi uddannelserne her på siden og bliv klogere på dine muligheder.

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
april 2024
ma
ti
on
to
fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12