Vis studentum.dk som: Mobile

Byggeri og anlæg, civilingeniør (Aalborg) - bachelor

Aalborg Universitet
Længde: 3 år
Uddannelsen er på: Dansk
Uddannelsesstøtte: SU-godkendt
Heltid/deltid: Heltid
Sidste ansøgningsfrist: 15. marts og 5. juli
Uddannelsestype: Bacheloruddannelse
Sted: Aalborg

Om uddannelsen

Byggeri og anlæg, civilingeniør (Aalborg)

Byggeri og Anlæg

 

Med en civilingeniøruddannelse i Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet kan du være med til at bygge fremtidens huse og broer.

Du kan bidrage til løsninger, der sikrer lavt energiforbrug og et godt indeklima, planlægge og bygge bæredygtige og sikre trafiksystemer eller arbejde for bedre miljøforhold i åer og fjorde.
 

 

Om Uddannelsen

Du kommer ikke til at kede dig på uddannelsen!

 • Du vil komme på feltture og foretage laboratorieforsøg.
 • Det første år læser du inde i byen omgivet af
  et pulserende cafe- og kulturliv.
 • Du skal have lyst til at anvende matematik
  som redskab
 • Du vil erfare, at computeren er et uundværligt redskab til både beregninger, design og kommunikation.
 • Uddannelsen er eftertragtet i erhvervslivet og adgangsgivende til en bred vifte af jobmulighede

Et godt studiemiljø

Gruppearbejdsformen og det problemorienterede projektarbejde på Aalborg Universitet sikrer, at du får en god start på dit studium såvel fagligt som socialt.

Du og din gruppe skriver hvert semester et projekt, hvor I arbejder med en relevant problemstilling, som tager afsæt i virkeligheden. Sammen bliver I skarpe til at sætte teori overfor praksis.

Gruppearbejdsformen betyder både gode muligheder for sparring med dine medstuderende og vejleder samt skaber et godt netværk på dit nye studium samt i erhvervslivet.

 

Mød en studerende

Katrine Meltofte - Studerende Byggeri og Anlæg

 

Jeg startede på Aalborg Universitet, fordi jeg gerne ville være ingeniør, og i min søgen efter den rigtige ingeniøruddannelse og det rigtige universitet var jeg til et væld af messer, Åbent Hus-arrangementer og informationsdage. Des mere information jeg fik om de forskellige uddannelsessteder i landet, des klarere blev det for mig, at Aalborg Universitet tilbyder noget helt unikt – nemlig muligheden for at tilegne sig væsentlige samarbejdskompetencer gennem projektarbejdet hvert semester.

Vil du hellere læse i Esbjerg?

Du kan også uddanne dig til bygningsingeniør i Esbjerg - klik ind på for nærmere information.

Mere information

Ansøgning og adgangskrav

Søg optagelse, se adgangskrav · Byggeri og anlæg, civilingeniør (Aalborg)

Adgangskrav Bacheloruddannelsen

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

 • Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende)
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B
 • Kemi C eller bioteknologi A

 

Opfylder du adgangskravene?

Tjek om du opfylder adgangskravene til uddannelsen via . Er dette ikke tilfældet, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos . Påtænker du at læse til ingeniør, har du også mulighed for at tilmelde dig et enkeltfag på .

For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan  i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

 

Søg optagelse

Ansøgningsfristen via er den 5. juli, men du opfordres til at søge tidligere. Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen og ansøgere, der søger om optagelse på skal dog søge senest den 15. marts.

Du har mulighed for at søge , dvs. at søge om optagelse uden at opfylde alle adgangskrav den 5. juli. Adgangskravene skal blot være opfyldt inden studiestart 1. september.

 

 

Praktik og udlandsophold er vigtig for din fremtidige karriere

Mange virksomheder vægter det højt, at potentielle medarbejdere har været uden for Danmark i deres studietid. På Byggeri & Anlæg er der derfor gode muligheder for at tage et studieophold på et universitet i udlandet.

Praktikken er også vigtig. Flere studerende benytter et semester til at arbejde i et ingeniørfirma eller en offentlig myndighed. Praktik giver en god forståelse for, hvordan ingeniørarbejde udføres i virkeligheden.

Eksamen og diplom

Diplomingeniør i Byggeri og Anlæg.

Pris

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk