Charlotte Laustsen Jørgensen, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Charlotte er fuldmægtig i Skattestyrelsen, hvor hun arbejder på momskontoret i Jura. Her arbejder de bl.a. med principielle sager samt lovgivning og praksis.

Skattestyrelsen
Fuldmægtig
  • Charlotte Laustsen Jørgensen

  • 30 år
  • Ansat siden 2017
  • Cand.jur 

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder i momskontoret i Jura. Her arbejder vi med principielle sager og hjælper resten af Skattestyrelsen med fortolkning af lovgivning og praksis, så vi er med til at sikre en ensrettet sagsbehandling i hele organisationen. Det er som regel de lidt mere vanskelige sager, der ender på vores skrivebord, og vi udformer således også de principielle bindende svar for Skatterådet. Man kan sige, at vi har pulsen på ny lovgivning og praksis på området.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

I Jura har vi mange principielle opgaver, hvor svarene ikke er helt ligetil. Der er tale om nye problemstillinger og svære regler, og jeg får tid og mulighed for at fordybe mig i de forskellige områder. Samtidig samarbejder vi internationalt, især i EU-regi, og det er virkelig spændende og udfordrende at rejse ud og repræsentere Danmark i internationale fora.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg bruger den juridiske metode, jeg har lært på mit studie. Jeg havde som sådan ikke stor erfaring med moms, da jeg blev ansat, men har relativt hurtigt kunnet sætte mig ind i området ved at bruge de metoder og værktøjer, jeg har med mig. Samtidig fik jeg også efteruddannelse her i Skattestyrelsen, så jeg hurtigt blev løftet fagligt inden for momsretten.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Skattestyrelsen?

Det må blive:

1. Den høje faglighed. Der er mange kompetente medarbejdere, der er gode til at lære fra sig, og man bliver hjulpet godt på vej af kollegaer med stor erfaring, der tager sig tid til at lære dig op.

2. Det store ansvar, som man hurtigt får – sammen med sine egne sager, og så bliver man mødt med tillid til, at man kan løfte opgaverne, som eksempelvis selv at rejse ud og repræsentere Danmark internationalt.

3. Selve arbejdsopgaverne. Jeg har mulighed for at dykke ned i spændende områder og forstå dem til bunds. Det er sjovt at få lov til at nørde lidt med forskellige problemstillinger. Samtidig har jeg meget afvekslende opgaver.

  • Hvorfor er Skattestyrelsen en attraktiv arbejdsplads for dig?

Som nævnt tidligere er her utrolig høj faglighed, og der er gode muligheder for udvikling. Vi er en stor organisation, så der er mulighed for at prøve forskellige typer af arbejdsopgaver. Så vil jeg igen fremhæve de internationale opgaver, og sidst, men ikke mindst, at det er en fleksibel arbejdsplads.

Læs mere om Skattestyrelsen

Mød andre kandidater fra Skattestyrelsen


Annoncer