Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Ida Charlotte Aagaard Degn, Fuldmægtig, Nævnenes Hus

Ida arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig i den juridiske afdeling, hvor de bl.a. behandler anmodninger om aktindsigt og klagesager vedrørende aktindsigt.

Nævnenes Hus
Fuldmægtig
  • Ida Charlotte Aagaard Degn
  • Ansat siden 2017
  • Cand. Jur ved Aarhus Universitet

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig i den juridiske afdeling, hvor vi bl.a. behandler anmodninger om aktindsigt og klagesager vedrørende aktindsigt på tværs af alle nævn i styrelsen. Derudover varetager jeg en række varierende juridiske opgaver i relation til direktions- og ministerbetjening, indgåelse af kontrakter og lovgivningsarbejde.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Der er stor variation i min opgaveportefølje, og selvom det lyder utroligt, er jeg vild med alle mine opgaver. Jeg oplever, at jeg har allerede fra første dag har fået et stort ansvar, som både er udfordrende og inspirerende at leve op til. Med min ydmyge indsats - om det er i forbindelse med lovgivningsarbejde eller behandling af aktindsigtssager - bidrager jeg til at realisere formålet med Nævnenes Hus, nemlig at skabe ”lige ret for alle”.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Min uddannelse som jurist fra Aarhus Universitet giver mig den nødvendige faglige ballast, der er essentiel at kunne løse de forskellige juridiske problemer, jeg møder. Især forvaltningsretten har stor betydning i mit daglige arbejde.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Nævnenes Hus?

Udfordringer – både faglige og personlige

Jeg oplever, at jeg til stadighed bliver udfordret i mit arbejde, både fagligt og på mine personlige kompetencer.

Stærkt fagligt miljø

Nævnenes Hus er en stor juridisk arbejdsplads, og det er meget udviklende at være blandt så mange dygtige og specialiserede kolleger.

Socialt fællesskab og engagement

Jeg har fantastiske kolleger, som bakker op om et stærkt fællesskab på arbejdspladsen. Selvom vi har travlt, er vi gode til at være der for hinanden.

  • Hvorfor er Nævnenes Hus en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Det er meget spændende at være med til at opbygge en ny organisation helt fra bunden. Nævnenes Hus blev etableret som en ny offentlig styrelse i Viborg i forbindelse med den politiske aftale om ”Danmark i bedre balance”. Det er det meget spændende at være en del af en ”ung” organisation, hvor der er rig muligheder for at få indflydelse og ansvar, og hvor der er plads til at tænke anderledes.

Læs mere om Nævnenes Hus

Mød andre kandidater fra Nævnenes Hus


Annoncer