Suzan Burcu, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Suzan Burcu sidder som Fuldmægtig i Skattestyrelsen, hvor hun blandt andet arbejder med alt fra juridiske opgaver til at lave dataudtræk. 

Skattestyrelsen
Fuldmægtig
  • Suzan Burcu

  • 29 år
  • Ansat siden 2019
  • Cand.scient.adm (Forvaltning)

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg sidder i fagområdet Erhverv, hvor jeg arbejder med registreringer af virksomheder, herunder det system- og procesmæssige set-up som vedrører registrering af virksomheder. Mine primære arbejdsopgaver er alt fra juridiske opgaver til at lave dataudtræk.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

De opgaver, jeg arbejder med, er meningsfulde, og der er mulighed for personlig udvikling og variation i arbejdsopgaverne i dagligdagen. Jeg arbejder på en procesbeskrivelse om identitetstyveri i samarbejde med andre afdelinger i Skattestyrelsen og med eksterne. Denne opgaver kræver, at man forstår de forskellige synspunkter og processer, når flere interessenter er involveret. Helt konkret bliver jeg udfordret rent fagligt, da jeg skal forstå opgaven på forskellige områder f.eks. proces og teknik.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg har grundlæggende god forståelse for, hvordan man arbejder i en politisk styret organisation herunder demokratiske og styringsmæssige udfordringer, der er på spil, når der skal udvikles nye love og tiltag, og hvordan dette gemmeføres i praksis.  På studiet har jeg haft nogle fag f.eks. politisk interessevaretagelse, som har givet indsigt i, hvordan man arbejder systematisk med at varetage egne interesser og påvirke politiske beslutninger samt generelt det at samarbejde med både interne og eksterne interessenter. 

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Skattestyrelsen?

Det vigtigste for mig er, at jeg synes, at det er nogle rigtig gode og spændende opgaver, jeg arbejder med, og at det skaber værdi både internt og ekstern i organisationen. Det er mindst lige så vigtigt, at jeg har det godt med mine kollegaer og ledere.

  • Hvorfor er Skattestyrelsen en attraktiv arbejdsplads for dig? 

Skattestyrelsen er en attraktiv arbejdsplads først og fremmest, fordi den er grundmotoren for den offentlige sektor herunder velfærdssamfundet. Derudover arbejder man sammen med andre interessenter i og omkring projekter, hvilket gør, at det bliver spændende og udfordrende at arbejde med projekter i Skattestyrelsen. Det er også vigtigt at fortælle om de fleksible arbejdstider, der er.

Læs mere om Skattestyrelsen

Mød andre kandidater fra Skattestyrelsen


Annoncer