Hvordan bliver man laborant?

Drømmer du om en karriere som laborant? Så læs med her og bliv klogere på uddannelsen og fremtidsmulighederne.

Sådan bliver man laborant

Med en uddannelse til laborant bliver du en nøglespiller i forskningen inden for medicinal-, bioteknologi- og levnedmiddelsindustrien.

Dine muligheder for beskæftigelse er høj og du kan begå dig i mange forskellige brancher. Læs med her og find ud af, hvordan du får en karriere i laboratoriet.


Drømmer du om at blive laborant? Så skal du tage en laborantuddannelse på et af erhvervsakademierne. Uddannelsen varer 2½ halvt år, den er SU-berettiget, og så skal du i ét års lønnet praktik.

Din fremtid som laborant

På uddannelsen beskæftiger du dig med bio- og kemiteknologiske emner, og gennem undervisning i henholdsvis kemi, bioteknologi, mikrobiologi og laboratorieteknik får du de helt grundlæggende forudsætninger for at udtage prøver og gennemføre analyser. Blandt meget andet lærer du f.eks. at undersøge fødevare for bakterier.

Som færdiguddannet laborant kan du begå dig i rigtig mange forskellige brancher. Du kan få beskæftigelse inden for både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Som nævnt kan du få beskæftigelse inden for medicinal-, bioteknologi- og levnedmiddelsindustrien, men du kan også få job på sygehuse, inden for miljøsektoren eller i den kemiske industri.  

Sådan foregår uddannelsen

Du kan læse uddannelsen på et af erhvervsakademierne rundt om i landet. Uddannelsen er delt op sådan, at der er både en obligatorisk del, mulighed for selv at vælge uddannelseselementer og en praktikperiode på lige under et år.

På den obligatoriske del af uddannelsen bliver du undervist i de tre kernefag:

 • Laboratorieteknik og -forståelse
 • Kemiteknologi
 • Bioteknologi

Du får viden om de nyeste teknologier og bliver introduceret til teori og praksis inden for:

 • Kemi
 • Mikrobiologi
 • Laboratorieteknik
 • Biokemi
 • Kvalitetsikring
 • Bioteknologi

Undervisningen er en kombination af holdundervisning, øvelser i laboratoriet, projektarbejde og virksomhedsbesøg.

Praktik under uddannelsen

Når du studerer til laborant skal du igennem et lønnet praktikforløb på lige omkring et år. Det er en rigtig god mulighed for dig, da du her kommer ud i den virkelige verden og oplever, hvordan det er at virke som laborant på allertætteste hold.

Du vil blandt andet blive sat og godt og grundigt ind i

 • Arbejdspladsens organisering og kultur
 • Sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø
 • Kvalitetssikring
 • Laboratorietekniske metoder.

Optagelse på uddannelsen til laborant

For at kunne blive optaget på uddannelsen til laborant skal du opfylde en række adgangskrav. Der gælder de samme adgangskrav uanset om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Generelle adgangskrav

Først og fremmest skal du have gennemført en af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
 • Anden adgang med 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav

Derudover gælder der følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • Erhvervsuddannelse: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A
 • Anden adgang med 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, matematik C og bioteknologi A eller både biologi C og kemi C

Fremtidsmuligheder som laborant

Som færdiguddannet kan du få job både i det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Du vil kunne få job i kontrol- og analyselaboratorier samt forsknings- og udviklingslaboratorier, fx på universiteter, i medicinal- og fødevareindustrien, i bioteknologiske virksomheder og inden for miljøsektoren eller den kemiske industri.

Du har desuden mulighed for at videreuddanne dig med en professionsbachelor eller en diplomuddannelse.

Emilia Pedersen

Emilia Pedersen

Digital Content Editor (Vis mere)
Emilia arbejder som Digital Content Editor på studentum.dk. Emilia er blandt andet ekspert i kreative uddannelser, og så er hun skarp på barselsreglerne. Hun har en kandidat fra Københavns Universitet i Visuel Kultur. (Mindre)

Omkring

Emilia arbejder som Digital Content Editor på studentum.dk. Emilia er blandt andet ekspert i kreative uddannelser, og så er hun skarp på barselsreglerne. Hun har en kandidat fra Københavns Universitet i Visuel Kultur.

Annoncer