Danske erhvervsakademier og erhvervsakademiuddannelser
01 sep 2023

Erhvervsakademier og erhvervsakademiuddannelser

I din søgen efter din kommende uddannelse, er du måske stødt på forskellige muligheder og uddannelsesinstitutioner, deriblandt erhvervsakademier. Men hvad er et erhvervsakademi, og hvad tilbyder de af uddannelsesmuligheder? I denne artikel vil vi gennemgå, hvad et erhvervsakademi er, og hvad du kan læse her. Læs med her.


Erhvervsakademierne i Danmark spiller en essentiel rolle i det danske uddannelsessystem ved at tilbyde praktisk orienterede uddannelser, der forbereder studerende til at træde direkte ind på arbejdsmarkedet med specialiseret viden og færdigheder. På disse uddannelsesinstitutioner kombineres teori med praktisk erfaring, og i samarbejde med erhvervslivet vil du i løbet af undervisningen også opleve praksisnære eksempler og udfordringer fra virkelighedens verden.

Hvad er et erhvervsakademi?

Erhvervsakademierne udbyder tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, diplomuddannelser og akademiuddannelser. I denne artikel vil vi lægge vores primære fokus på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelserne.

Erhvervsakademier adskiller sig fra eksempelvis universitetsuddannelser ved at have en stærk tilknytning til erhvervslivet og ved at tilbyde uddannelser, der i høj grad er tilpasset de behov, som arbejdsmarkedet efterspørger. Erhvervsakademier udbyder korte og mellemlange videregående uddannelser, hvor undervisningen er up to date i forhold til trends og lignende. Dette skyldes, at erhvervsakademierne samarbejder tæt med det erhvervsliv, de uddanner til.

Uddannelserne på et erhvervsakademi er desuden meget praktiske, og man får lov til at prøve det lærte af, da teori omsættes til praksis. Dette sker blandt andet gennem case arbejde og lignende, hvor du som studerende for eksempel prøver kræfter af med at løse en udfordring eller en problemstilling for en virksomhed fra det danske erhvervsliv.

I Danmark findes der otte erhvervsakademier - i hvert fald ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet. Når vi så alligevel gennemgår ni erhvervsakademier i denne artikel, skyldes det, at UCL både er et erhvervsakademi og en professionshøjskole.

Hvad er en erhvervsakademiuddannelse?

En erhvervsakademiuddannelse er en professionsrettet, kompetencegivende kort videregående uddannelse, som retter sig mod et bestemt erhverv eller profession. Uddannelserne har normalt en varighed på to år svarende til 120 ECTS-point, hvilket inkluderer praktik. Varigheden er en fordel på mange forskellige parametre. 

Det kan for eksempel være en stor fordel for dig, der er lidt træt af at sidde på skolebænken. For med en erhvervsakademiuddannelse får du allerede efter to år stukket et stykke papir i hånden, som du kan gå direkte ud og bruge til at søge et job. Det stykke papir er nemlig dit bevis på, at du har tilegnet dig de nødvendige kompetencer til at udøve erhvervsfunktioner inden for et bestemt fagområde.

Adgangen til en erhvervsakademiuddannelse forudsætter en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, typisk suppleret med krav om bestemte faglige niveauer i matematik og engelsk.

Eksempler på erhvervsakademiuddannelser

Der findes som sagt flere korte videregående uddannelser i form af erhvervsakademiuddannelser på de danske erhvervsakademier. De fleste uddannelser tager som sagt typisk to år og er som regel opbygget med fire semestre, hvilket inkluderer praktik. Herunder ser du eksempler på nogle af de erhvervsakademiuddannelser, du finder i Danmark.

 • Handelsøkonom
 • Jordbrugsteknolog
 • Laborant
 • Logistikøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Miljøteknolog
 • Multimediedesigner

Find din erhvervsakademiuddannelse her

Professionsbacheloruddannelser

Udover erhvervsakademiuddannelser udbydes også professionsbacheloruddannelser som finansbachelor og bygningskonstruktør samt korte 1½-årige top-up-uddannelser, der kan følges efter erhvervsakademiuddannelsen. Så hvis du ikke føler, at du er færdig med at udvikle dig og dine kompetencer efter en erhvervsakademiuddannelse, kan en professionsbachelor i form af en top-up-uddannelse/overbygning være en oplagt mulighed for dig.

Top up-uddannelser er som sagt overbygningsuddannelser til erhvervsakademiuddannelser. Uddannelserne er 1½-årige uddannelser svarende til 90 ECTS-point. Ved at tage en top up-uddannelse efter en erhvervsakademiuddannelse opnår du som studerende en professionsbacheloruddannelse. Herunder finder du eksempler på nogle af de udbudte top up uddannelser.

 • Digital konceptudvikling
 • E-handel
 • IT-sikkerhed
 • Innovation & Entrepreneurship
 • International hospitality management
 • International handel og markedsføring 
 • Softwareudvikling

Udover ovenstående finder du også fulde professionsbacheloruddannelser, der normalt en varighed på tre og et halvt år svarende til 210 ECTS-point, inklusiv minimum et halvt års praktik. Der findes i dag ca. 85 professionsbacheloruddannelser inden for design, medier og kommunikation, sundhed, pædagogik, teknik, samfundsfag samt økonomi. De fire største professionsbacheloruddannelser er pædagog-, sygeplejerske-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen.

Udbud af professionsbacheloruddannelser er på professionshøjskolerne. Erhvervsakademierne kan udbyde top up-overbygningsuddannelser til en erhvervsakademiuddannelse, som er på professionsbachelorniveau.

Kilde: ufm.dk

Find din professionsbacheloruddannelse her

Oversigt over danske erhvervsakademier

Erhvervsakademiernes udbyder erhvervsakademiuddannelser, visse professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser på akademi- og diplomniveau. Herunder kan du få et overblik over erhvervsakademier i Danmark:


Cphbusiness

Du kender måske også Cphbusiness som Copenhagen Business Academy, og her finder du danske og internationale videregående uddannelser inden for blandt andet: Salg og Markedsføring, Service og Oplevelse, Økonomi og Finans, Laboratorie og Miljø, IT og Multimedie samt Innovation og Entreprenørskab.

Cphbusiness har seks afdelinger, der er kendt som: Cphbusiness City, Cphbusiness Hillerød, Cphbusiness Laboratorie og Miljø, Cphbusiness Lyngby, Cphbusiness Søerne og Cphbusiness på Bornholm. Fordelt på disse seks afdelinger huser Cphbusiness ca. 6.000 fuldtidsstuderende, der bl.a. studerer på skolens erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Erhvervsakademiuddannelser

▪ Datamatiker
▪ Financial controller
▪ Finansøkonom
▪ Handelsøkonom
▪ Laborant
▪ Logistikøkonom
▪ Markedsføringsøkonom
▪ Miljøteknolog
▪ Multimediedesigner
▪ Serviceøkonom

Professionsbacheloruddannelser

▪ Dataanalyse
▪ E-handel
▪ Finansbachelor
▪ Innovation og entrepreneurship
▪ International handel og markedsføring
▪ International hospitality management
▪ Softwareudvikling
▪ Sportsmanagement
▪ Webudvikling

Find din uddannelse hos Cphbusiness her


Erhvervsakademi Dania

Du finder Erhvervsakademi Dania på en af deres syv afdelinger i hhv. Grenaa, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg. Derudover har Dania også flere fuld- og deltidsuddannelser som enten er rene onlineuddannelser eller hybride uddannelser, hvor du selv vælger, om du vil læse online eller møde fysisk op til undervisningen. På Erhvervsakademi Dania finder du cirka 2500 fuldtidsstuderende, hvoraf 300 er internationale studerende. 

Hos Erhvervsakademi Dania har du muligheden for at finde en uddannelse, der er målrettet forskellige fagområder. Du finder blandt andet uddannelser inden for områder lige fra ejendomshandel og økonomi til markedsføring, medier og kommunikation. Fordelt på sine syv afdelinger tilbyder Erhvervsakademi Dania nemlig mange forskellige erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Erhvervsakademiuddannelser

▪ Administrationsøkonom
▪ Automationsteknolog
▪ Autoteknolog
▪ Datamatiker
▪ El-installatør
▪ Energiteknolog
▪ Finansøkonom
▪ Handelsøkonom
▪ IT teknolog
▪ Logistikøkonom
▪ Markedsføringsøkonom
▪ Multimediedesigner
▪ Produktionsteknolog
▪ Serviceøkonom
▪ VVS-installatør

Professionsbacheloruddannelser

▪ Dataanalyse
▪ E-handel
▪ Finansbachelor
▪ International Hospitality Management
▪ Optiker
▪ Softwareudvikling

Find din uddannelse hos Erhvervsakademi Dania her


Erhvervsakademi Midtvest

Du er måske også stødt på Erhvervsakademi Midtvest med forkortelsen EAMV. På EAMV finder du et stort udbud af relevante erhvervsakademiuddannelser inden for bl.a. IT og multimedier og kommunikation samt Teknologi og produktion og byggeri.

På Erhvervsakademi Midtvest finder du cirka 700 studerende, der har deres daglige gang på en af afdelingerne i Herning, Holstebro og Skjern. Dette gør også EAMV til Danmarks mindste erhvervsakademi - og det er de stolte af. Det betyder nemlig, at erhvervsakademiet kan tilbyde dig en uddannelse med nærvær, høj faglighed og tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Erhvervsakademiuddannelser

▪ Byggekoordinator
▪ Datamatiker
▪ El-installatør
▪ Finansøkonom
▪ Laborant
▪ Markedsføringsøkonom
▪ Multimediedesigner
▪ Procesteknolog
▪ Produktionsteknolog
▪ Serviceøkonom
▪ VVS-installatør

Professionsbacheloruddannelser

▪ Digital konceptudvikling
▪ Finansbachelor
▪ Innovation og entrepreneurship
▪ International handel og markedsføring

Find din uddannelse hos Erhvervsakademi Midtvest her


Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi Sydvest er også kendt som EASV og er en videregående uddannelsesinstitution i Esbjerg, Sønderborg, Tønder samt online. Her finder du cirka 2500 studerende, der hver især studerer på en af skolens 26 forskellige uddannelser.

På Erhvervsakademi Sydvest kan du blive kvalificeret til erhvervslivet gennem en af erhvervsakademiets store udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser inden for fagområder som Byggeri og Teknologi, Design, Finans og Service, IT og Medier samt Salg og Marketing.

Erhvervsakademiuddannelser

▪ Byggekoordinator
▪ Byggetekniker
▪ Datamatiker
▪ Designteknolog
▪ Driftsteknolog - Offshore
▪ El-installatør
▪ Energiteknolog
▪ Finansøkonom
▪ Markedsføringsøkonom
▪ Multimediedesigner
▪ Produktionsteknolog
▪ Serviceøkonom

Professionsbacheloruddannelser

▪ Bygningskonstruktør
▪ Design og Business
▪ Finansbachelor
▪ International handel og markedsføring
▪ Softwareudvikling
▪ Teknisk Manager Offshore
▪ Webudvikling

Find din uddannelse hos Erhvervsakademi Sydvest her


Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus forkortes også EAAA, og er et af landets største erhvervsakademier med intet mindre end 5.400 fuldtidsstuderende, 6.300 deltidsstuderende og 400 ansatte, der har sin daglige gang på skolens forskellige afdelinger i Aarhus.

På Erhvervsakademi Aarhus kan du vælge mellem mange forskellige videregående uddannelser inden for et område, der interesserer dig. Vælg for eksempel mellem uddannelser inden for finans, fødevarer, innovation, it, jordbrug, laboratorieteknik, salg og markedsføring, bæredygtighed og miljø, service og turisme samt web.

Erhvervsakademiuddannelser

▪ Automationsteknolog
▪ Autoteknolog
▪ Datamatiker
▪ Financial controller
▪ Finansøkonom
▪ IT-teknolog
▪ Jordbrugsteknolog
▪ Laborant
▪ Markedsføringsøkonom
▪ Miljøteknolog
▪ Multimediedesigner
▪ Multimedia design
▪ Produktionsteknolog
▪ Serviceøkonom

Professionsbacheloruddannelser

▪ Business og vandteknologi
▪ Finansbachelor
▪ Fødevarebachelor
▪ IT-arkitektur
▪ Natur og Jordbrugsproduktion
▪ Urban landskabsingeniør
▪ Økonomi og IT

Professionsbachelor som overbygning
▪ Digital konceptudvikling
▪ E-handel
▪ Innovation og entrepreneurship
▪ International handel og markedsføring
▪ IT-sikkerhed
▪ Jordbrug, studieretningen natur og miljø
▪ Laboratorie- og fødevareteknologi
▪ Webudvikling

Find din uddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus her


IBA Erhvervsakademi Kolding

På IBA Erhvervsakademi Kolding finder du et stort udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i Kolding, og akademiet har 1.270 årlige studerende på sine videregående fuldtidsuddannelser.

På IBA Erhvervsakademi Kolding har du mulighed for at finde et studie inden for forskellige interesseområder. Vælg blandt andet mellem erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser inden for salg og markedsføring, finans og økonomi, it, multimedier og web, innovation og iværksætteri samt teknologi. 

Erhvervsakademiuddannelser

▪ Finansøkonom
▪ Financial controller
▪ Markedsføringsøkonom
▪ Entreprenørskab og design
▪ Multimediedesigner
▪ Produktionsteknolog

Professionsbacheloruddannelser

▪ E-handel
▪ Finansbachelor
▪ International handel og markedsføring
▪ International Handel og Markedsføring/Business Management and Marketing
▪ IT-arkitektur
▪ Industriel 3D-print
▪ Webudvikling

Find din uddannelse hos IBA Erhvervsakademi Kolding her


  Københavns Erhvervskademi (KEA)

  Københavns Erhvervsakademi bliver oftest omtalt som KEA, og her kan du vælge mellem 13 erhvervsakademi­uddannelser og fem professions­bachelor­uddannelser, som kombinerer teori og praksis og bringer dig tæt på erhvervslivet.

  Du finder KEA på fem adresser på Nørrebro, i Hellerup og i Hillerød, og som du måske kan fornemme, har du her gode muligheder for at finde din kommende uddannelse. Vælg for eksempel din kommende uddannelse inden for områder som byggeri, bæredygtighed, design, innovation, IT og digitalt eller teknologi.

  Erhvervsakademiuddannelser

  ▪ Automationsteknolog
  ▪ Byggekoordinator
  ▪ Byggetekniker
  ▪ Datamatiker
  ▪ Designteknolog
  ▪ Entreprenørskab og design
  ▪ El-installatør
  ▪ Energiteknolog
  ▪ IT-teknolog
  ▪ Kort- og landmåling
  ▪ Multimediedesigner
  ▪ Produktionsteknolog
  ▪ VVS-installatør

  Professionsbacheloruddannelser

  ▪ Bygningskonstruktør
  ▪ IT-arkitektur
  ▪ Optometri
  ▪ Smykker, teknologi og business
  ▪ Økonomi og IT

  Find din uddannelse hos KEA her


  Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

  Zealand har afdelinger i Holbæk, Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde og Slagelse. På tværs af disse seks afdelinger finder du et stort udvalg af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser inden for både det tekniske og det merkantile område.

  Zealand har cirka 3300 studerende, der hver dag udforsker og udvikler deres faglige færdigheder og kompetencer. Uanset om dit hjerte banker for økonomi, data eller grønne løsninger, har Zealand en bred vifte af uddannelser, der passer til dine interesseområder og dine ambitioner samt drømme for fremtiden.

  Erhvervsakademiuddannelser

  ▪ Administrationsøkonom
  ▪ Autoteknolog
  ▪ Byggetekniker
  ▪ Datamatiker
  ▪ EL-installatør
  ▪ Finansøkonom
  ▪ Handelsøkonom
  ▪ IT-teknolog
  ▪ Jordbrugsteknolog
  ▪ Laborant
  ▪ Logistikøkonom
  ▪ Markedsføringsøkonom
  ▪ Multimediedesigner
  ▪ Procesteknolog
  ▪ Produktionsteknolog
  ▪ Serviceøkonom
  ▪ VVS-installatør

  Professionsbacheloruddannelser

  ▪ Finansbachelor
  ▪ Event Management og Økonomi
  ▪ Leisure Management
  ▪ Økonomi og IT
  ▪ Bygningskonstruktør
  ▪ Urban Landskabsingeniør

  Top Up-bachelor
  ▪ Digital Konceptudvikling
  ▪ International Handel og Markedsføring
  ▪ Innovation og Entrepreneurship
  ▪ IT-sikkerhed
  ▪ Jordbrug
  ▪ Webudvikling

  Find din uddannelse hos Zealand her


  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  UCL er både et erhvervsakademi og en professionshøjskole. UCL har hovedsæde i Odense, men deres aktiviteter er fordelt i forskellige byer, så det er nemt for dig, at komme ind på netop din drømmeuddannelse. Du finder UCL's uddannelser i Fredericia, Jelling, Odense, Svenbord og Vejle. 

  På hele UCL finder du 10.500 fuldtidsstuderende fordelt på over 40 uddannelser. Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole finder du som sagt et bredt udvalg af videregående uddannelser, som spænder fra Multimediedesigner til VVS-installatør. Herunder får du et overblik over UCL's erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

  Erhvervsakademiuddannelser

  ▪ Automationsteknolog
  ▪ Byggekoordinator
  ▪ Datamatiker
  ▪ El-installatør
  ▪ Energiteknolog
  ▪ Financial controller
  ▪ Finansøkonom
  ▪ Handelsøkonom
  ▪ IT-teknolog
  ▪ Jordbrudsteknolog
  ▪ Laborant
  ▪ Logistikøkonom
  ▪ Markedsføringsøkonom
  ▪ Multimediedesigner
  ▪ Procesteknolog
  ▪ Produktionsteknolog
  ▪ Serviceøkonom
  ▪ VVS-installatør

  Professionsbacheloruddannelser

  ▪ Bygningskonstruktør
  ▪ Finansbachelor
  ▪ Økonomi og IT

  Top up/overbygning

  ▪ Digital konceptudvikling
  ▪ E-handel
  ▪ Innovation og entrepreneurship
  ▪ International handel og markedsføring
  ▪ International hospitality management
  ▪ IT-sikkerhed
  ▪ Jordbrug
  ▪ Produktudvikling og teknisk integration
  ▪ Softwareudvikling
  ▪ Sport management
  ▪ Webudvikling

  Find din uddannelse hos UCL her


  Fordelene ved at vælge en uddannelse på et erhvervsakademi

  Gennem en uddannelse på et af landets erhvervsakademier åbner der sig en verden af muligheder inden for en bred vifte af fagområder. Tag f.eks. markedsføringsøkonomuddannelsen som et eksempel – den baner vejen til en bred vifte af potentielle arbejdsstillinger, præcis som det gælder for de fleste andre erhvervsakademiuddannelser. 

  Men dine muligheder stopper ikke her. Med en erhvervsakademiuddannelse har du gode muligheder for at læse videre, og med en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse har du for eksempel gode muligheder for at læse videre på en diplomuddannelse eller en akademiuddannelse.

  På et erhvervsakademi får du viden, færdigheder og kompetencer, der kan bruges i praksis med det samme. Med fokus på praktisk erfaring, specialisering og karriereorienteret læring, giver erhvervsakademiuddannelserne de studerende mulighed for at træde direkte ind på arbejdsmarkedet som kompetente og erfarne fagfolk.

  Udforsk muligheder og find din kommende erhvervsakademiuddannelse her

  Senest opdateret: 01 sep 2023
  Michelle Hjorth
  Digital Content Specialist

  Du er måske også interesseret i:

  Sidst opdateret 23-08-2022

  Sådan bliver du ejendomsmægler

  Er du god til tal, mennesker og vil du have en karriere, hvor du opfylder drømme? Så er en fremtid som ejendomsmægler måske noget for dig. Læs mere her.

  Læs mere
  Sidst opdateret 30-09-2020

  Mød en webintegrator-studerende

  Michala er i gang med at blive uddannet webintegrator. En spændende, kreativ og lektiefri uddannelse, som åbner døre for en fremtid, hvor du til dagligt kommer til at arbejde med at skabe dynamiske hjemmesider og internetløsninger.

  Læs mere
  Sidst opdateret 11-11-2020

  Mød en nyuddannet folkeskolelærer

  Luana er nyligt uddannet folkeskolelærer med kompetencer til særligt at undervise i Engelsk og Musik samt børn i komplicerede læringssituationer (specialpædagogik). Her i interviewet fortæller hun om sin tid som studerende, giver dig et par gode råd med på vejen og sætter kursen for, hvor fremtiden skal bære hende hen.

  Læs mere
  Sidst opdateret 17-10-2022

  Din guide til uddannelse med løn

  Spænder økonomien ben for din drøm om at tage en uddannelse? Der kan være mange grunde til at overveje en uddannelse med løn. Måske er du ufaglært eller har ikke brugt din uddannelse længe, men du er også et sted i livet, hvor dine faste udgifter er for høje til flere år på SU. Her guider vi dig til uddannelser med løn.

  Læs mere
  Sidst opdateret 12-07-2022

  Karriere inden for økonomi og handel

  Hvad kan jeg blive inden for økonomi og handel? I denne karriereguide kan du spore dig ind på mulighederne med en økonomiuddannelse og læse mere de mange karriereveje i branchen. Det oplagte valg, hvis du interesserer dig for økonomi, salg, handel og kundekontakt. 

  Læs mere
  Sidst opdateret 12-07-2022

  Uddannelse og karriere inden for IT

  Hvad kan jeg blive med en IT uddannelse? I denne karriereguide kan du spore dig ind på mulighederne med en IT uddannelse og læse mere de mange karriereveje i branchen lige fra programmering til E-business. Bliv klogere på mulighederne her.

  Læs mere
  Sidst opdateret 30-06-2017

  Kvinder i IT-branchen: Sådan bryder vi den skæve kønsfordeling

  Hvordan får vi flere kvinder i IT-branchen? Det har vi spurgt 5 (kvindelige) IT-talenter om, så læs med her og bliv klogere med kvinderne bag koderne. 

  Læs mere
  Sidst opdateret 12-07-2022

  Få luft under vingerne

  Drømmer du om at blive pilot en dag? Læs med her, hvor vi har spurgt Christian og Luca hvordan en pilots hverdag ser ud, og hvad det flotteste de har set fra deres cockpit er.

  Læs mere
  Sidst opdateret 13-07-2022

  Derfor bør du tage din praktik i udlandet

  Rejs til fjerne himmelstrøg og få praktisk erfaring på din uddannelse samtidig. I artiklen her møder du fire tidligere udlandspraktikanter, som alle er enige om én ting: Tag afsted og få en oplevelse for livet!

  Læs mere
  Sidst opdateret 02-03-2022

  Sådan bliver du dyrepasser

  At arbejde med dyr kan være utrolig givende. Hvad end du drømmer om at arbejde i en zoologisk have, med forsøgsdyr eller i en dyrehandel, skal du have helt styr på, hvad dyrene har brug for af pasning og pleje. 

  Læs mere
  Sidst opdateret 14-07-2022

  Hvordan bliver man psykolog efter pædagoguddannelse?

  Hvordan bliver man psykolog efter en pædagoguddannelse? Her finder du ud af, hvordan du kan læse videre på psykologi, når du har en pædagoguddannelse bag dig.

  Læs mere
  Sidst opdateret 09-04-2019

  Den fleksible ungdomsuddannelse: Hf online

  Går du og overvejer om du skal tage en ungdomsuddannelse, og har du drømme om at studere videre?

  Læs mere
  Sidst opdateret 12-06-2019

  Investér i dig selv med en Pilatesuddannelse

  Pilates er ikke en særlig kendt uddannelse i Danmark, men I andre dele af verden bliver Pilatesuddannelsen sidestillet med andre fysiske uddannelser. Nu er der dog en ny spiller på banen. 

  Læs mere
  Sidst opdateret 27-03-2020

  Iværksætter og studerende: "Man kan konvertere den viden, man får, direkte"

  Læs om Martine Birlund, der er iværksætter og studerende på HD-uddannelsen på CBS. Her får hun ny og nyttig viden, som hun kan bruge  direkte i sit fuldtidsarbejde og i sit liv som selvstændig. Man behøver nemlig ikke vælge iværksætterlivet fra for at vælge studierne til. 

  Læs mere
  Sidst opdateret 11-11-2020

  Mød en kandidatstuderende i Information Studies

  Mathilde har en BA i International Virksomhedskommunikation med engelsk og medier, og havde et ønske om at kombinere det kommunikative med it. Læs om hendes uddannelse på Information studies på Aalborg Universitet i København.

  Læs mere
  Sidst opdateret 28-10-2020

  Mød en Design og Businessstuderende

  Amalie læser uddannelsen Design og Business med speciale i Branding og Marketing management. Hun lærer blandt andet om at udvikle kreative brandstrategier, kampagner og events, samt at bruge de rette markedsføringskanaler til at sprede et budskab. Er det lige noget for dig? Så læs Amalies interview om hendes uddannelse her!

  Læs mere
  Sidst opdateret 11-11-2020

  Mød en jurastuderende

  Drømmer du om at komme ind på jurastudiet? Vil du gerne vide mere om, hvordan det er at være studerende på uddannelsen? Så klik ind og læs om Frederikke, der læser bachelor i jura på Aarhus Universitet!

  Læs mere
  Sidst opdateret 02-12-2020

  Mød en ergoterapeutstuderende

  Hvordan er studiemiljøet, eksaminerne og undervisningen på ergoterapeutuddannelsen? Det kan du få et indblik i her! Amalie er ergoterapeutstuderende på Københavns Professionshøjskole og fortæller om hendes oplevelse og hvad hun drømmer om at bruge sin uddannelse til i hendes karriere. 

  Læs mere
  Sidst opdateret 11-04-2023

  Hvordan bliver jeg pilot?

  Hvordan bliver jeg pilot? Hvad koster en pilot uddannelse? Hvad kræver det at blive pilot? Læs denne artikel om pilot uddannelsen lige her.

  Læs mere
  Sidst opdateret 30-05-2023

  Hvordan bliver man programmør?

  Du kender måske også en programmør som en udvikler eller en tredje betegnelse - kært barn har som bekendt mange navne. Men hvis du drømmer om en fremtid, der byder på programmering, hvilken uddannelse, skal du så tage? Få et bud på en mulig uddannelse her.

  Læs mere