Vis studentum.dk som: Mobile

Bioanalytikeruddannelsen

Professionshøjskolen Absalon
3,5 år
SU-godkendt
Heltid
Professionsbachelor
Startdato
Kalundborg
september 2023 
Næstved
september 2023 

Video

Om uddannelsen

 bioanalytiker 

Professionsbachelor i bioanalytiker 

Kan du se dig selv i mødet med patienten, når du tager de prøver, du senere skal analysere i laboratoriet? Analyser af f.eks. prøver af blod, celler, væv, DNA og bakterier, som er en vigtig brik i lægens diagnosticering af en patient?

Bioanalytikeruddannelsen er et fuldtidsstudie, hvor du lærer at analysere biologisk materiale, fx blodprøver, celle- og vævsprøver, DNA og bakterier, samt hvordan analysesvarene kan bruges til diagnosticering, forebyggelse og behandling af sygdomme.

Du lærer at udføre forskellige typer af analyser, om teorien bag analyserne og om sammenhængen mellem analysesvar, sygdomsudvikling og menneskekroppens normalfunktion.

I løbet af uddannelsen får du både mulighed for at arbejde med eksperimenter og analyser med den nyeste laboratorieteknologi. Du får en uddannelse, som kombinerer natur-, sundheds- og samfundsvidenskabelige fag, og hvor avanceret teknisk udstyr og patientrettet arbejde går hånd i hånd.

Læs mere

Uddannelsens opbygning

Studieaktiviteterne i den teoretiske del af uddannelsen omfatter holdundervisning, teoretiske oplæg og diskussioner, praktisk afprøvning i laboratoriet samt gruppearbejde og projektarbejde.

Studieaktiviteterne i den kliniske del af uddannelsen omfatter bl.a. prøvetagning og laboratorieanalyser af biologisk materiale.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Som studerende har du stor mulighed for at præge din uddannelse gennem både valgfag og emne for din bacheloropgave. Du kan også vælge at tage en del af din uddannelse i udlandet, ligesom du også kan tage din praktik i udlandet.

Læs mere

Klinisk undervisning 

På bioanalytikeruddannelsen skal du i praktik, det vi kalder klinisk undervisning, i 5-7 perioder, og du er sikret en praktikplads i laboratoriemedicinske afdelinger på Region Sjællands sygehuse.

Den kliniske undervisning tilrettelægges på kliniske uddannelsessteder inden for sundhedsområdet og/eller områder med tilsvarende bioanalytisk praksis. Undervisningen er tilrettelagt i tæt samarbejde mellem Absalon og det kliniske undervisningssted for at sikre sammenhængen mellem den studerendes læring i teori og praksis.

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen.

Praktikken foregår på de laboratoriemedicinske afdelinger på Region Sjællands sygehuse.

Ansøgning og adgangskrav

For at søge ind på bioanalytikeruddannelsen skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere. De skal være bestået inden studiestart:

  • Matematik C
  • Bioteknologi A eller Kemi C

Eksamen

Det afsluttende professionsbachelorprojekt er bygget op omkring et udviklingsarbejde inden for det bioanalytiske virksomhedsfelt og skal dokumentere den studerendes evne til at arbejde med en faglig problemstilling med afsæt i praksis og inddragelse af relevant teori og metode.

Bachelorprojektet kan foregå både mono- og tværprofessionelt. 

SU

Du kan opnå SU til alle Professionshøjskolen Absalons ordinære uddannelser, hvis du opfylder kravene.

Hvis du er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan du søge økonomisk støtte fra staten. Det kan både være som SU-stipendium og som SU-lån. 

Stipendiet er et tilskud og skal normalt ikke betales tilbage. Lånene skal betales tilbage, når du er færdig med uddannelsen. 

Kontaktinfo

Professionshøjskolen Absalon

Campus Kalundborg 4
4400 Kalundborg


Videreuddannelse

Som færdiguddannet bioanalytiker er du kvalificeret til job på forskellige medicinske laboratorier på fx sygehuse, universiteter og i medicinal- og biotekindustrien.

Der er høj jobsikkerhed for bioanalytikere, og man forventer faktisk, at der bliver mangel på bioanalytikere i de kommende år.

Du kan arbejde som udviklingsbioanalytiker, genetisk rådgiver, projektmedarbejder, forskningslaborant, forskningsassistent, sundhedskonsulent, salgskonsulent i diagnostisk og medicinsk udstyr eller applikationsspecialist.

Læs mere

Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Bioanalytikeruddannelsen endnu. Bliv den første!
Åbent hus
november 2022
ma
ti
on
to
fr
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Det siger andre om skolen
Sofie Witthøft

”Det er spændende at følge en blodprøve fra start til slut,”

Læs mere
 Liv Kjøller

”Jeg valgte uddannelsen på Absalon, fordi det interesserer mig at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen, helt ned til bakterier, bindinger og molekyler”

Læs mere
Christian Lodal

”Det naturvidenskabelige, det med sygdom, interesserer mig, og selve den patientkontakt, man har som bioanalytiker, passer mig godt,”

Læs mere