Kenneth Valentin Johansen, Fuldmægtig, Nævnenes Hus

Kenneth arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig indenfor Forbrugerklagenævnets sekretariat, hvor han bl.a. har ansvaret for, at en klage bliver præsenteret på bedste vis.

Nævnenes Hus
Fuldmægtig
  • Kenneth Valentin Johansen
  • Ansat siden 2018
  • Cand. Jur ved Aarhus Universitet

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig inden for Forbrugerklagenævnets sekretariat. Overordnet set betyder det, at jeg har ansvaret for, at en klage, der kommer ind over en erhvervsdrivende, bliver præsenteret på bedste vis for Forbrugerklagenævnet, således, at de kan træffe en afgørelse på et oplyst og korrekt juridisk grundlag.

Udover løbende kontakt med parterne for at indhente information betyder det også, at jeg skriver afgørelser og fremstillinger, indhenter oplysninger fra syns- og skønsmænd og ikke mindst forelægger sagen for Forbrugerklagenævnet.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Alt jura har jo et element af detektivarbejde i sig. For mig er det spændende at få klarlagt så godt som muligt, hvad der er sket i den givne sag, og så få det fortalt kort og præcist videre. Parterne har ikke nødvendigvis erfaring med at præsentere deres sag på bedste vis både i forhold til fakta og/eller juraen. Det kan være udfordrende og sætter krav til, at man kan møde mennesker på alle niveauer. Og så er det jo bare en god fornemmelse, man sidder tilbage med, når man har det totale overblik, og alle dele af sagens knuder er viklet op.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Fagviden fra fag som aftaleret, erstatningsret, køberet og især forbrugerret bruger jeg til dagligt. Det har skabt en fortrolighed med, hvorfor de regelsæt er til, og hvad de egentlig går ud på. Som offentlig ansat støder man dog også ofte på forvaltningsretlige problemstillinger, og her har uddannelsen også været en stor hjælp. Jeg er blevet trænet i at skitsere, analysere, perspektivere og formidle problemstillinger. Værktøjer, der også kan bruges, når man skal se mere på, hvordan vi som myndighed arbejder og finde forbedringspotentialer.

Jurauddannelsen ruster én til at indsamle informationer og holde dem op i mod, hvordan vi som samfund har valgt at indrette os. Lidt plat plejer jeg at sige, at den fortrolighed med juraen, man opbygger under uddannelse og ved juridisk arbejde gør, at man mærker en ro bagerst i hjernen ved en korrekt beslutning.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Nævnenes Hus?

1. Muligheden for ansvar

2. Kollegaerne - både socialt, men også til faglig sparring

3. Den brede pallette af opgaver, man møder i sin dag

  • Hvorfor er Nævnenes Hus en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Nævnenes Hus er en relativ ny styrelse, hvorfor der ikke går meget ”Det plejer vi at gøre” i den. Det betyder, at vi stadig indretter os, og det åbner op for, at man kan byde ind med idéer og tiltag. Jeg har kun oplevet positive tilbagemeldinger fra mine nærmeste ledere, når jeg er kommet til dem, og de har til gengæld givet mig muligheden for at tage et ansvar på mig. Derudover er Forbrugerklagenævnets sekretariat bare et godt sted at sidde, hvis man vil udfordres på at jonglere en masse forskellige typer sager på en gang.

Læs mere om Nævnenes Hus

Mød andre kandidater fra Nævnenes Hus


Annoncer