01 feb 2023

Sådan kommer du ind på jordemoderstudiet gennem kvote 2

Drømmer du om at læse til jordemoder, men har du ikke helt snittet til at komme ind på jordemoderstudiet gennem kvote 1? Vi har lavet denne guide til dig, hvor vi samler alt, hvad du behøver at vide for at kunne søge ind på dit drømmestudie gennem kvote 2. Samtidig giver vi dig også et eksempel på en motiveret ansøgning, der sikrede Kimie sin plads på jordemoderstudiet. 

Søg ind på jordemoderstudiet gennem kvote 2

Jordemoderstudiet er én af de mest populære uddannelser i Danmark. Det skyldes, at der er relativt begrænsede studiepladser og få steder i landet, hvor du kan blive uddannet jordemoder. Det betyder også, at jordemoderuddannelsen har én af de højeste adgangskvotienter gennem kvote 1, og der er derfor mange, som er nødsaget til at søge ind på studiet gennem kvote 2. På den måde bliver også endnu sværere at skille sig ud og lave den bedste motiverende ansøgning og dermed sikre sig en plads på studiet. 

En kvote 2 ansøgning kræver mere end blot et godt karaktergennemsnit. Her må du først og fremmest sikre dig, at du opfylder de rigtige adgangskrav til uddannelsen og samtidig er det vigtigt, at du fremhæver aktiviteter og erfaringer, som er relevante for studiet. Derudover skal du formidle det hele i en motiveret ansøgning, der efterlader et indtryk af, hvorfor du brænder for at blive jordemoder, og hvorfor du netop fortjener en plads på studiet. 

Se Kimies motiverede ansøgning her

Adgangskrav til kvote 2 på jordemoderstudiet

Gymnasiel eksamen

Du skal have gennemført en gymnasiel uddannelse og opfylde sammen adgangskrav som til kvote 1. Kvote 2 er for dig, der er i tvivl om, hvorvidt dit karaktergennemsnit er højt nok og derfor gerne vil vurderes på andre kriterier. 

 

Relevant erhvervsuddannelse

Som et alternativt til en gymnasiel eksamen, kan du også søge ind med én af følgende erhvervsuddannelser: 

 • Ambulancebehandler
 • Den pædagogiske assistentuddannelse (PGU)
 • Hospitalsteknisk assistent
 • Redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)
 • Tandklinikassistent
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Veterinærsygeplejerske

Med disse uddannelser kræver dog, at du har taget følgende enkeltfag: 

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Kemi C eller bioteknologi A eller biologi A eller naturfag C
 • Samfundsfag på C-niveau eller Psykologi på C-niveau.

Du skal være opmærksom på, at alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.

Relevant erhvervserfaring 

For at kunne blive optaget gennem kvote 2 er det vigtigt, at du har studierelevant erhvervserfaring. Det betyder, at du skal have arbejdet med et relevant studiejob i forhold til jordemoderstudiet i mindst 6 måneder i løbet af det seneste år. 

Studierelevant arbejde kan eksempelvis være: 

 • Arbejde med pleje og omsorg af børn før skolealder
 • Pleje af syge i alle aldersgrupper
 • Pleje og omsorg af gamle mennesker

Vær opmærksom på, at du skal have arbejdet mindst 28 timer om ugen regnet ud i et gennemsnit over 4 uger. 

Anden relevant erfaring 

Udover relevant erhvervserfaring kan du også styrke dine chancer for at blive optaget ved at krydre din ansøgning med anden relevant erfaring. Her anses blandt andet følgende aktiviteter som relevante for din kvote 2 ansøgning: 

 • Højskole eller udlandsophold af min. 3 måneders varighed 
 • Andre studierelaterede aktiviteter

Tag på Rønde Højskole og bliv klar til jordemoderstudiet 

Det er populært blandt mange unge at tage et højskoleophold eller udlandsophold som studieforberedende aktivitet, og der er endda højskoler, som tilbyder linjefag med særlig relevans for jordemoderstudiet. Det gælder eksempelvis Rønde Højskole, der har en linje om Sygepleje og Medicin, som henvender sig til unge, der ønsker at læse til læge, sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut og andre sundhedsuddannelser.

På den måde kan du kombinere det bedste af et højskoleophold med nye venner, oplevelser og personlig udvikling med studieforberedende kurser, så du kan prøve kræfter med nogle af de fag, du også vil blive introduceret til på jordemoderstudiet.

Sådan kan du bruge et højskoleophold på Rønde Højskole til at blive mere afklaret med, om jordemoderstudiet er et godt uddannelsesvalg for dig, og samtidig inspireres du på højskole og får erfaring og oplevelser, som vil gavne dig i fremtiden.

Ønsker du at læse mere om Rønde Højskole, og hvad de tilbyder, kan du finde mere information på deres hjemmeside her

Andre vurderingskriterier

Afslutningsvis vil du også blive vurderet på følgende kriterier i din ansøgning: 

 • Eksamensgennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt andre karakterer
 • Karakterer i Samfundsfag og Psykologi på C-niveau og Engelsk på B-niveau

Det adgangsgivende karaktergennemsnit vil variere afhængig af antallet af ansøgere, og hvor du søger ind. 


Eksempel på en motiveret ansøgning til jordemoderstudiet

Her kan du et eksempel på Kimies motiverende ansøgning til jordemoderstudiet. Vi har delt ansøgningen op i relevante sektioner som en skabelon til, hvordan du kan bygge din ansøgning op. 

Indledning

Start med en kort indledning, hvor du hurtigt får præciseret, hvorfor du har valgt at søge ind på jordemoderuddannelsen,. Brug ikke en masse plads på at introducere sig selv - det er ikke din bopæl, de vægter, når de læser din ansøgning. 

"Jeg ser jordemoderstudiet, som en unik uddannelse – og forhåbentligt på sigt et springbræt til kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab. Studiet tiltaler mig, fordi jeg vil tilegne mig en stor grundlæggende teoretisk viden om livets kompleksitet fra undfangelsen til fødslen. Denne videnskabelige baggrund vil give mig indsigt i, hvorledes kvindens sundhed styrkes, sygdomme forebygges og sygdomsbilleder præsenterer sig i klinikken."

Relevant erhvervserfaring

Introducér tidligere erhvervserfaring, og hvordan det er relevant i forhold til jordemoderstudiet. Kom ind på dine arbejdsopgaver og fortæl, hvordan jobbet har fået dig til at indse, hvorfor uddannelsen er det rigtige valg for dig. 

"De mest relevante erhvervserfaringer i forhold til min egnethed til jordmoderstudiet, vil jeg drage fra min uddannelse og virke som ambulancebehandler i den danske og i den norske ambulancetjeneste, samt min udsendelse til Zimbabwe for organisationen Redder Af Verden.

Jeg har syv års erfaring fra ambulancetjenesten. I mit nuværende virke som ambulancebehandler ved Falck spiller jeg en afgørende rolle, når livet tager en pludselig drejning. Identifikation og løsning af sundhedsfaglige problemstillinger samt kommunikation, empati, forståelse for egen rolle og kompetencer er essentielt i mødet med mennesker i min dagligdag. Mit arbejde i ambulancetjenesten har givet mig erfaring og forståelse for patientkontakt - og jeg har tillært mig gode kommunikative og sociale færdigheder, som jeg glæder mig til at videreudvikle og få sat begreber på i faget pædagogik og kommunikation.

Når livet begynder, og når livet slutter, opstår der et særlig rum. Under min uddannelse havde jeg praktikforløb på Kolding fødeafdeling. Her oplevede jeg det særlige rum der opstod mellem den fødende og jordemoderen. Et rum der eksisterer, så længe fødslen varer.

I den norske ambulancetjeneste fik jeg, i et dynamisk og innovativt præhospital set-up mulighed for at udvikle mig fagligt og personligt. Med det mener jeg, at jeg som ambulancebehandler i et præhospital opgavefelt, hvor der ikke eksisterede akutlægebiler og var langt til nærmeste sygehus, blev udfordret på evnen til at se egen rolle i et større perspektiv og udnytte ressourcerne i systemet effektivt i forhold til den enkelte patient."

Anden relevant erfaring

Det kan også være rigtig fint at beskrive, hvilke andre aktiviteter du har lavet eller deltaget i, som f.eks. frivilligt arbejde, eller hvis du har haft et højskole- og udlandsophold. På den måde kan du skille dig ud fra de mange andre ansøgere. 

"Som frivillig udsendt for Redder Af Verden bor man tæt på det undervisningsprojekt, man arbejder på, hvilket gav mig muligheder for at observere på hospitalet i Zimbabwe, hvilket var en unik, men også til tider barsk oplevelse. Jeg observerede ved stuegang af medicinske og kirurgiske patienter, akut sectio og fødsler.

Jeg observerede en fødsel, som gjorde mig fysisk dårlig og utilpas. En fjorten år gammel pige, som fødte sit første barn. Under pressefasen, havde pigen ikke flere kræfter til at presse. Med vold, skrig og magt fik jordemødrene babyen ud. Livløs, slap og uden vejrtrækning. Febrilsk ledte de efter funktionelt ventilationsudstyr. Jeg følte mig magtesløs. Der var ingen struktur, manglende funktionelt udstyr og mangelfuld håndtering af procedurerne. Det var en barsk oplevelse, men også en oplevelse som bevidnede om, hvor betydningsfuldt et velfungerende uddannelses- og sundhedssystem er."

Faglige kompetencer og personlige egenskaber

Fremhæv dine faglige kompetencer, og hvordan du ser, at de kan komme til gavn undervejs i studiet. Samtidig bør du understrege, hvordan dine personlige egenskaber gør dig til en dygtig studerende - og ikke mindst en god jordemoder. 

"Jeg finder det essentielt, at alle har ret til sundhed og ret til kompetent behandling. Observationerne på sygehuset gav mig en forståelse for deres sundhedssystem. Denne forståelse kunne jeg drage nytte af rent undervisningsmæssigt. At skulle organisere undervisningsforløb, egen og andres tid samt tilrettelægge patientforløb fra ambulance til sygehuset gav mig en ny erfaring og læring som administrator og organisator.

Jeg ved, at halvdelen af uddannelsen er teoretisk med bl.a. gruppearbejde og workshops, hvilket er arbejdsformer jeg har positive erfaringer med. Jeg har igennem mit arbejde som ambulancebehandler tillært mig gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper. Jeg finder casebaseret træning naturligt og ser det som en yderst givende undervisningsmetode, hvor jeg kan omsætte den lærte teori til praksis – samt træne mine praktiske færdigheder i et trygt læringsmiljø.

Min stærkeste egenskab er, at jeg møder verden med positivitet og viljestyrke. Jeg tilegner mig desuden fortløbende erfaring og viden, som kan relateres til jordemoderstudiet gennem mit virke i ambulancetjenesten. I skal optage mig, fordi I får en moden jordemoderstuderende med høj stresstolerance, der arbejder målrettet, og som brænder for at udvikle sig."

Se et andet eksempel på en motiveret ansøgning her

Held og lykke med din ansøgningsproces! 

Senest opdateret: 01 feb 2023

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 01-02-2023

Eksempel motiveret kvote 2 ansøgning

Sidder du og sveder over den motiverede ansøgning? Så er du ikke alene. Hvert år sidder mange kvote 2 ansøgere i akkurat samme situation, som dig. Vi giver dig her et eksempel på, hvordan din motiverede ansøgning kan se ud.

Læs mere
Sidst opdateret 03-04-2023

Vil du på højskole i dit sabbatår?

Et højskoleophold er sagen! Hvad enten du vil forbedre dit CV, finde dig selv og dyrke dine interesser eller bare have det sjovt med nye mennesker. Mød fem tidligere højskoleelever her, og få deres gode råd og erfaringer. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-02-2023

Optagelsesguide til kvote 2 på psykologistudiet

Der er rift om pladserne på psykologistudiet, og der er derfor mange unge, der må søge optagelse gennem kvote 2 for at komme ind på deres drømmestudie. Vi har derfor skabt denne guide til dig, hvor vi går tæt på optagelsesprocesserne for kvote 2 ansøgere til psykologi.

Læs mere
Sidst opdateret 02-03-2023

Kvote 2 på International Business på CBS - din guide til optagelse

BSc International Business er kendt for sit tårnhøje snit, hvor de færreste bliver optaget via kvote 1. Vi har lavet en guide til, hvordan du søger ind via kvote 2.

Læs mere
Sidst opdateret 01-02-2023

Eksempel på kvote 2 ansøgning: HA Kom

Vil du gerne søge ind på Erhvervsøkonomi (HA) i virksomhedskommunikation på kvote 2? Her finder du et eksempel på en motiveret ansøgning, der fik ansøgeren gennem nåleøjet. 

Læs mere
Sidst opdateret 11-08-2022

Eksempel på kvote 2 ansøgning: Jordemoder

Vil du gerne søge ind på jordemoderuddannelsen og lære alt om graviditet, fødsel og barsel? Men er du i tvivl, om du har snittet til at komme ind? Få et overblik over kvote 2-reglerne her og se et eksempel på en motiveret ansøgning. 

Læs mere
Sidst opdateret 13-01-2023

Sådan kommer du ind på journalistuddannelsen

Er du nyhedsjunkie, grammatiknørd eller storyteller? Kom igennem nåleøjet til journalistuddannelsen, med vores samlede guide her - nederst finder du et eksempel på en motiveret ansøgning.

Læs mere
Sidst opdateret 17-02-2023

Sådan kommer du ind på drømmestudiet

For nogle, er fordelingen af studiepladser svær at forstå, for hvordan er det lige, at man bliver fordelt blandt de danske videregående uddannelser?

Læs mere
Sidst opdateret 16-02-2023

Skal du også gennem Kvote 2-nåleøjet?

Der er rift om studiepladserne på landets universiteter, og i 2022 var adgangskvotienterne højere end nogensinde. Læs derfor, hvordan du kommer igennem nåleøjet til Kvote 2 lige her. 

Læs mere
Sidst opdateret 02-03-2023

Bliv opdatereret på de nyeste regler for kvote 2-optag

Skal du søge ind gennem kvote 2 på din drømmeuddannelse i år? Er du opdateret på de nyeste regler og adgangskrav? I denne guide kan du blive klogere på optagelsesprøverne gennem kvote 2 på Københavns-, Aarhus- og Syddansk Universitet. 

Læs mere