Professionsbachelor Jordemoder

Professionshøjskolen Absalon
3,5 år
SU-godkendt
Heltid
Professionsbachelor
Slagelse
1. februar og 1. september.

Video

Om uddannelsen

Jordemoder

Jordemoderuddannelsen

Drømmer du om at være med, når en ny verdensborger bliver født?

Vær med til at støtte og vejlede forældre både før, under og efter fødslen - både i glædelige og svære situationer. På uddannelsen til jordemoder får du viden om graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn. Du lærer at yde fødselshjælp, give omsorg, behandle og vejlede den nye familie.

Uddannelsens opbygning

Jordemoderuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse med høj grad af integration mellem teori og praksis. Det er en alsidig uddannelse, hvor du udfordres på alle dine kompetencer, både de praktiske, teoretiske og personlige.

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på i alt 210 ECTS-point. Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point og indeholder såvel natur- og sundhedsvidenskabelige fag som humanistiske fag. 

Der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper eksempelvis på sygehuset. Som jordemoder arbejder man tæt sammen med eksempelvis læger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og sundhedsplejersker. 

Læs mere

Teori og praktik

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk (praktisk) undervisning, hvor begge indgår med 50 %. På uddannelsen lærer du et konkret håndværk samtidig med, at du fagligt og personligt udvikler dig og bliver i stand til at have med forskellige grupper af mennesker at gøre.

Den teoretiske undervisning på jordemoderuddannelsen understøtter de redskaber, som er nødvendige for at kunne udføre den praktiske del af jobbet.

Den kliniske undervisning foregår på sygehusenes svangre-, føde- og barselsafdelinger, i jordemodercentre samt på neonatal- og gynækologiske afdelinger. Som jordemoderstuderende indgår du i vagter alle ugens dage og på alle tider af døgnet.

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen. Den kliniske (praktiske) undervisning foregår på sygehusenes svangre-, føde- og barselsafdelinger samt på neonatal- og gynækologiske afdelinger.

Læs mere

Fagområder

  • Sundhedsvidenskab, der fx indeholder jordemoderkundskab, obstetrik (fødselshjælp), farmakologi (lægemiddellære), sygdomslære, sundhedsinformatik, ernæringslære og neonatologi (syge og/eller for tidligt fødte).
  • Naturvidenskab, der fx indeholder anatomi, fysiologi, mikrobiologi og genetik.
  • Samfundsvidenskab, der fx indeholder sociologi, lovgivning, sundhedsantropologi, organisation, ledelse og sundhedsøkonomi.
  • Humanvidenskab, der fx indeholder filosofi, pædagogik, psykologi, etik og kommunikation.

Ansøgning og adgangskrav

For at søge ind på jordemoderuddannelsen skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav for kvote 1- og kvote 2-ansøgere.

  • Kvote 1: Kemi C eller bioteknologi A eller biologi A.
  • Kvote 2: Dansk A, engelsk B og enten samfundsfag C eller psykologi C og enten kemi C, bioteknologi A og biologi A

Eksamen og diplom

Jordemoderuddannelsen på Professionshøjkolen Absalon aflsuttes med et bachelorprojekt. 

SU

Du kan opnå SU til alle Professionshøjskolen Absalons ordinære uddannelser, hvis du opfylder kravene.

Hvis du er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan du søge økonomisk støtte fra staten. Det kan både være som SU-stipendium og som SU-lån. 

Stipendiet er et tilskud og skal normalt ikke betales tilbage. Lånene skal betales tilbage, når du er færdig med uddannelsen. 

Kontaktinfo

Professionshøjskolen Absalon

Sdr. Stationsvej 30
4200 Slagelse

Videreuddannelse

Mange nyuddannede jordemødre arbejder på sygehusenes føde-, svangre- og barselsafsnit og har samtidig konsultationer for gravide.

Nogle jordemødre arbejder i særlige udviklingsstillinger, hvor de bidrager til at udvikle jordemoderfaget. Andre jordemødre arbejder med klinisk eller teoretisk undervisning. Du kan også finde job i det private på eksempelvis fertilitetsklinikker eller oprette egen virksomhed som privatpraktiserende jordemoder.

I Region Sjælland er der en privat hjemmefødselsordning, som du kan blive en del af.

Herudover har du også mulighed for at læse videre på en kandidat f.eks.:

  • kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab
  • den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
  • kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi

Læs mere

Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Professionsbachelor Jordemoder endnu. Bliv den første!
Åbent hus
marts 2023
ma
ti
on
to
fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9