Vis studentum.dk som: Mobile
3,5 år
Dansk
Ja
Heltid
Professionsbachelor
Odense

Om uddannelsen

fysioterapeut

Tag en fysioterapeutuddannelse

Kan du lide at være i bevægelse? Og har du også lyst til at arbejde med at motivere, vejlede og hjælpe mennesker til et liv i bevægelse? Så er fysioterapeutuddannelsen noget for dig.

Som fysioterapeut vil du opleve, at patienterne bogstaveligt talt lægger deres krop i dine hænder – både fysisk og mentalt.

Du kommer helt tæt på via fysisk berøring.

Og du kommer tæt på mentalt, når du skal vurdere hvordan krop og psyke spiller sammen hos den enkelte patient.

Dit udbytte af fysioterapeutuddannelsen

Du bliver fortrolig med krop og dens muligheder og begrænsninger og du bliver i stand til at kunne tolke kroppens signaler ud fra en forståese af samspillet mellem krop og sind. 

Du får viden og kompetencer til at arbejde inden for behandling, genoptræning og rehabilitering af patienter/borgere med skader, sygdom og handicap.

Du lærer også at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på både individ- og gruppeniveau.

Uddannelsens indhold og opbygning

Som studerende ved fysioterapeutuddannelsen er du ikke lænket til en forelæsningssal.

Her møder du mennesker fra den virkelige verden, når vi samarbejder med fx børnehave og ældregrupper.

Vi har også et tæt samarbejde med patientforeninger, så vores studerende møder mennesker, der døjer med gigt eller andre lignende sygdomme, som fysioterapeuter er med til at behandle.

Fysioterapeutuddannelsen har eget test- og træningslaboratorium, hvor vi foretager løbe- og ganganalyser, laver styrkemålinger, elterapi og meget andet.

Laboratoriet indgår i undervisningen, og de studerende kan bruge det til deres bachelorprojekter.

Fysioterapeutuddannelsen er bygget op over 7 semestre med hvert deres selvstændige tema.

På uddannelsen har du både teoretisk og praktisk undervisning – fx i uddannelsens test- og træningslaboratorium, hvor du både øver dig på medstuderende og borgere og patienter. Den vekslen der er mellem teori og praksis skal forberede dig til det, du arbejder med i praktikken.

Ansøgning og adgangskrav

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)
 • Social og sundhedsassistentuddannelsen, uddannelsen skal indeholde engelsk C og enten naturfag C eller fysik C eller kemi C, for at den er adgangsgivende.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau

Eksamen og diplom

Fysioterapeutuddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. 

Video

Få information

 

Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Fysioterapeut

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Fysioterapeut endnu. Bliv den første!

Du vil måske også være interesseret i: