Vis studentum.dk som: Mobile

COVID-19 - Er dit studievalg blevet påvirket? Svar på 3 lynhurtige spørgsmål

3,5 år
Dansk
Ja
Heltid
Åbent hus
11-06-2020
Professionsbachelor
Startdato
Odense
Sommer- og vinterstart  (Dansk)
Svendborg
Sommer- og vinterstart  (Dansk)
Vejle
Sommer- og vinterstart  (Dansk)

Om uddannelsen

sygeplejerske

Uddan dig til sygeplejerske

Vil du hjælpe syge til et sundere og bedre liv? Og ønsker du en uddannelse med meget praktik? Så er sygeplejerskeuddannelsen noget for dig.

Som sygeplejerske får du brug for at holde hovedet koldt og hjertet varmt i en hverdag, hvor du både skal tage ansvar, have overblik og drage omsorg.

I arbejdet som sygeplejerske får du kontakt med børn og gamle, raske og syge, patienter og pårørende.

Derfor bliver det afgørende, at du kan skabe tryghed, tillid og troværdighed, når du skal etablere gode relationer til patienter og borgere.

Dit udbytte af sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsen klæder dig på til at kunne håndtere det ansvar, der kræves af dig som sygeplejerske. 

Du bliver uddannet til at arbejde inden for hele spektret fra sundhedsfremme og forebyggelse, over behandling, rehabilitering, lindring, pleje og omsorg.

Du bliver desuden uddannet til at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje.

Uddannelsens indhold og opbygning

Uddannelsen er meget tæt på det arbejdsliv, der venter dig som uddannet sygeplejerske. Du er i praktik i ca. 14 måneder. Du får også gode muligheder for at prøve teorien og praktiske færdigheder af, fx i uddannelsens miniudgave af en sygehusafdeling.

En lang række fag supplerer hinanden i relation til de temaer, der arbejdes med på uddannelsens 7 semestre.

Sygeplejefaget fylder lidt over halvdelen af uddannelsen. I alle semestre indgår 2 væsentlige aspekter fra sygeplejefaget:

 • Læren om at udøve sygepleje (curologi)
 • Læren om at være patient (patientologi)

I sygeplejefaget arbejder du i begyndelsen af studiet med kropspleje. Det handler om omsorg, hygiejne, kroppens naturlige funktioner og blufærdighed. Emnet kropspleje handler også om sundhedsfremme, forebyggelse af komplikationer og kommunikation.

I sygeplejefaget kommer du også til at arbejde med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb. I den forbindelse ser vi på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende.

Ansøgning og adgangskrav

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

For at søge ind via kvote 1 eller 2 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

For at søge ind via kvote 1 eller 2 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

I kvote 2 kan du også søge ind, hvis du opfylder et af følgende adgangskrav:

 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2). Med dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Redderuddannelsen med speciale som ambulanceassistent. Med dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Mindst 9 måneders erhvervserfaring af 30 timer ugentlig og 4 gymnasiale enkeltfag, dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, kemi B, biologi B, geovidenskab A eller bioteknologi A. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen sygeplejerskeuddannelsen.

Eksamen og diplom

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. 

Video

Få information

 

Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Sygeplejerske

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Sygeplejerske endnu. Bliv den første!
Åbent hus
juni 2020
ma
ti
on
to
fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Du vil måske også være interesseret i: