Viser 1-8 af 8
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-8 af 8

Pædagogisk medhjælper eller assisent

Vil du gerne engagere dig i andre mennesker og motivere og støtte dem i deres trivsel og udvikling? At være med til at udvikle og danne børn er en vigtig opgave og kræver tålmodighed, viden og de rigtige kompetencer for at kunne besidde en sådan stilling. 

Som pædagogisk medhjælper eller assisent har du et ansvar for, at de børn og unge du omgåes med får den nødvendige omsorg og opmærksomhed de har brug for. Du bliver en central figur i deres opvækst og dannelse til deres videre vej i livet.

Der findes mange uddannelser inden for pædagogik og undervisning, hvilket giver dig mulighed for at uddanne dig specifikt til det du ønsker.

Uddannelser inden for pædagogik og undervisning


Læring gennem uddannelsen til pædagogisk medhjælper eller assistent

Du får en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn og unge og lærer, hvordan du bruger den i praksis. Du får desuden viden om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. På uddannelsen lærer du også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, ligesom du lærer at arbejde med konflikthåndtering.

På uddannelsen vil du både komme gennem skole og praktikforløb, der vil give dig teoretisk viden og praktisk erfaring inden for området. På arbejdspladsen er du med til at klare det daglige pædagogiske arbejde, og du bruger den viden og de færdigheder, du har fået på skolen. Du har desuden mulighed for at komme i praktik i udlandet.

Du får blandt andet kompetencer til at:

 • Støtte og motivere til udvikling og trivsel
 • Tilrettelægge og gennemføre praktiske pædagogiske indsatser og aktiviteter
 • Kunne kommunikere og samarbejde med mange forskellige målgrupper ud fra deres forskellige behov og ønsker
 • Arbejde pædagogisk med sundhedsfremme og forebyggelse
 • Skabe netværk med pårørende, frivillige og lokale virksomheder


Uddannelsens opbygning

Alt efter hvilken uddannelse du vælger kan uddannelsesforløbet spænde fra 2-4 år. 

Uddannelsen er opbygget i flere forskellige blokke, hvor du blandt andet får undervisning inden for et bredt fagområde. Dette forstås som grundforløb 1 og 2 og sidst hovedforløbet, der afslutter din uddannelse. Derudover får du mulighed for at afprøve den teoretiske viden du har erhvervet dig i praksis gennem praktikforløb under uddannelsen. 

Oftest vil der være to praktikforløb under uddannelsen, hvor du kommer ud til institutioner eller private og agerer pædagogisk medhjælper sammen med det øvrige personale. Formålet med praktikforløb er at klæde dig på til de mulige arbejdsstillinger du vil kunne arbejde i, når du er færdig med din uddannelse. Samtidig giver det også dig en mulighed for at se, hvilket felt, der interesserer dig mere end andre.

Du har mulighed for at søge SU, når du læser til pædagogiskmedhjælper eller assistent, men du modtager elevløn under dine praktikforløb. 


Fremtidsmuligheder som pædagogiskmedhjælper eller assistent

Når du er færdiguddannet har du vælge at uddanne dig videre eller gå direkte på arbejdsmarkedet. Du kan blandt andet uddanne dig til pædagog eller socialpædagog.

Som færdiguddannet kan du få arbejde inden for et bredt felt.

Mulige arbejdspladser:

 • Daginstitutioner såsom dagpleje, vuggestuer og børnehaver
 • Individuel støtte i private hjem
 • Skolefritidsordninger og ungdomsskoler
 • Dagtilbud for psykisk sårbare børn, unge og voksne
 • Familiepleje
 • Inden for understøttende undervisning, blandt andet i modtager- og asylklasser
 • Offentlige og private bosteder og specialinstitutioner

Når du har været i arbejde i nogle år har du også mulighed for at bygge videre på din udvikling og tage en pædagogisk diplomuddannelse.

Efteruddannelse for pædagoger

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
maj 2024
ma
ti
on
to
fr
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9