Sådan bliver du EUD-student

Din fremtid starter her

Vil du gerne være med til at sikre kvaliteten i virksomhedens varebeholdning, logistik og kundeadfærd? Så er en EUD-uddannelse lige noget for dig, da den tillader dig at specialisere dig inden for salg, indkøb og logistik. 
Viser 1-10 af 10
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-10 af 10

EUD student

Bliv EUD student og fremtidig ekspert i handel

Som handelsuddannet vil du arbejde med handel i en række sammenhænge og du er især med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services. Du vil blive ekspert i at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, logistikarbejde og indkøb. Du vil typisk blive ansat i en handelsvirksomhed, men du kan også sagtens starte din egen. 

Sådan bliver du EUD student

Med en EUD-uddannelse bliver du ekspert i den handel, der foregår mellem virksomheder. Du opnår viden i, hvordan du bedst repræsenterer en virksomhed som mellemled mellem den og dens kunder. Som EUD student bliver du handelsassistent med speciale i salg, indkøber- eller logistikassistent:

 • Handelsassistent med speciale i salg: Du opnår viden omkring kundeadfærd og forskellige salgsteknikker samtidig med, at du også lærer om forhandlingsteknik, planlægning af salg og tilrettelæggelse af markedsanalyser. Inden for dette speciale kan du yderligere vælge retningen inden for: Auto, VVS, stål, træ- og byggematerialer, værktøj og værktøjsmaskiner, landbrugsmaskiner, tekstil med mere. 
 • Indkøbsassistent: Du opnår viden om hele indkøbsprocessen, altså lige fra afsendelsen af produktet hos leverandøren til, at den er leveret hos og betalt af en kunde. Du får viden om import, eksport og internationale betalingsmåder, ligesom du får kendskab til både det nationale og det globale marked. 
 • Logistikassistent: Du opnår viden omkring, hvad forsendelse og oplagring af varer beløber sig til. Du lærer ligeledes at tilrettelægge praktiske vareforsendelser til flere kunder ad gangen. 

EUD-uddannelsen er bygget op således: 

Alle ovenstående specialer er normeret til at vare 3 år, og består af et grundforløb i to dele, der varer enten 20 eller 40 uger. Herefter følger et hovedforløb, der er sammensat af både praktikperioder og skoleforløb. Det er her, at du vælger dit speciale. 

I skoleforløbet undervises du i fag som salg, salgsplanlægning, indkøb, logistik samt vare- og produktkendskab, der afhænger af dit valgte speciale. Du kan endvidere have undervisning i forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde. 

praktikperioden oplæres du i de arbejdsopgaver, der er relevante for din uddannelse. Praktikken vil foregå på en arbejdsplads eller i et praktikcenter. 

Du afslutter din uddannelse med en fagprøve og modtager herefter et fagprøvebevis. 

Særligt for studerende

Ønsker du en EUD-uddannelse efter endt gymnasial uddannelse, skal du tage et afkortet grundforløb.

Har du afsluttet en højere handelseksamen (hhx) skal du tage et 5-ugers grundforløb efterfulgt af en grundforløbsprøve og et hovedforløb med praktik. 

Har du afsluttet en studentereksamen (stx), højere teknisk eksamen (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) består din uddannelse af et 10-ugers grundforløb efterfulgt af et hovedforløb med praktik. 

Her kan du blive EUD student

Du kan tage grundforløbets 1. del på erhvervskoler i hele landet, mens 2. del kan tages på en række forskellige skoler landet over. Er du allerede klar over, hvilket speciale du ønsker, kan du med fordel vælge en skole, der ubyder begge grundforløb og hovedforløb. Tjek skolernes hjemmeside for at være sikker i dit valg. 

Du skal opfylde følgende adgangskrav til grundforløbet:

Du skal have opnået en gennemsnitskarakter på 2,0 i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Du skal ligeledes være vurderet uddannelsesparat, hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse, ligesom du skal have en uddannelsesaftale. 

Hvis du har en gymnasial uddannelse, opfylder du også adgangskravene.

Du skal opfylde følgende adgangskrav ved overgangen til hovedforløbet:

Der er ligeledes adgangskrav til uddannelsens hovedforløb og du skal dermed have gennemført fagene:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Erhvervsøkonomi på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
 • Informationsteknologi på C-niveau

Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag, ligesom du også skal have en uddannelsesaftale

Gennemfører du uddannelsen med eux, er der følgende adgangskrav ved overgangen til den studiekompetencegivende del af eux. Du skal have gennemført fagene:

 • Matematik på C-niveau
 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau
 • Erhvervsøkonomi på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
 • Informationsteknologi på C-niveau
 • Organisation på C-niveau

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du have en uddannelsesaftale.

EUD student med Eux

Du kan tage eux i forbindelse med din erhversuddannelse, der giver dig generel studiekompetence. På den måde bliver du ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen, hvilket giver dig mulighed for at videreuddanne dig på samme vilkår. 

På eud-uddannelsen gennefører du den studiekompetencegivende del af eux som et 1-årigt forløb efter grundforløbet inden du går videre til uddannelsens hovedforløb. 

Vær opmærksom på, at det ikke er alle skoler, der udybder eux-delen; tjek derfor deres hjemmesider. 

Praktikplads under uddannelsen: 

Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads og få underskrevet en uddannelsesaftale med praktikstedet. Brug hjemmesiden www.praktikpladsen.dk for at se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever. 

Har du ikke fundet en praktikplads, er det muligt at komme i skolepratik i et praktikcenter.

Økonomi under EUD-uddannelsen:

Du får elevløn den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, både i praktik- og skoleperioderne. 

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
maj 2024
ma
ti
on
to
fr
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9