Ergoterapeut uddannelse

Vil du arbejde med at hjælpe andre?

Interesserer du dig for de sundhedsvidenskabelige fag som anatomi og fysiologi? Og vil du lære at håndtere og analysere sygdomsramte og handicappedes behov, så de kan få en lettere hverdag? 
Viser 1-20 af 30
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 30
1
2

Mere om ergoterapeut uddannelsen

Vil du arbejde som ergoterapeut på hospitaler, i sundhedscentre, i socialcentre, på specialskoler eller i børneinstitutioner? Mulighederne er mange med en ergoterapeut uddannelse, og du kan også læse videre på fx. en kandidatuddannelse i ergoterapi. 

Som færdiguddannet ergoterapeut har du mange forskellige job- og karrieremuligheder inden for både det offentlige og det private arbejdsmarked. Du kan også vælge at blive selvstændig og starte egen privatpraksis inden for fx børneergoterapi, neurologi, arbejdsmiljø eller sundhedsfremme og forebyggelse.

Ergoterapeut uddannelsen er en professionsbachelor, der varer 3,5 år. Under uddannelsen har du mulighed for at få SU. Som færdiguddannet får du titlen 'professionsbachelor i ergoterapi' eller den engelske betegnelse 'Bachelor of Occupational Therapy'.

Ergoterapeut uddannelsen

Hvad laver en ergoterapeut?

Ergoterapeuter varetager forskellige jobs, hvor de hjælper børn og voksne med forskellige bevægelseshandicaps. Ved at hjælpe handicaps får patienterne en lettere hverdag eksempelvis ved hjælp af:

 • Tekniske hjælpemidler
 • Særlig indretning i hjemmet

Viden om om menneskets anatomi og måde at fungere på både fysisk, psykisk og socialt er derfor centrale fokuspunkter på ergoterapeut uddannelsen. Her lærer du at analysere dig frem til, hvad der praktisk skal til for at give mennesker med særlige behov en velfungerende hverdag i hjemmet og på deres arbejdsplads.

Hvordan er undervisningen på ergoterapeut uddannelsen?

Uddannelsen til ergoterapeut varer 3,5 år, hvor du både kommer gennem semestre og moduler. Et semester varer som regel 18-24 uger og indeholder to moduler. 

Du vil opleve at undervisningen er alsidig med:

 • Teori
 • Praktisk undervisning
 • Klinisk undervisning
 • Forelæsninger
 • Værkstedsfag
 • Formidlingsøvelser
 • Selvstudie
 • Gruppe- og projektarbejde

Den kliniske undervisning varer sammenlagt 28 uger. Undervisningen foregår på hospitaler, i kommuner og inden for det psykiatriske og det ergonomiske arbejdsområde samt i hjælpemiddelformidlingen. 

Hvad lærer du på ergoterapeut uddannelsen?

I løbet af uddannelsen får du viden og kompetencer inden for:

 • Naturvidenskabelige fag
 • Sundheds-videnskabelige fag
 • Humanistiske fag
 • Samfundsvidenskabelige fag

Konkret bliver du undervist i ergoterapi, sygdomslære, anatomi, fysiologi, pædagogik, psykologi, sundhedspolitik og meget mere. Hver af de 13 moduler på uddannelsen har et overordnet tema:

 • Ergoterapeutisk praksis - anatomi, sociologi og pædagogik og en uges praktik
 • Aktivitet I hverdagslivet - sygdomme, funktionsevne og analyse af menneskets aktiviteter
 • Forandringer i udførelsen af aktiviteter - udvikling i livsfaser
 • Grundlæggende rehabilitering - stimulering, behandling ift. personer med nedsat funktionsevne
 • Tværprofessionel virksomhed - i det tværfaglige arbejde i sundhedssektoren
 • Ergoterapi og praktisk refleksion - interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder
 • Rehabilitering i forhold til fysiske og psykiske problemstillinger - genoptræning af patienter
 • Rehabilitering i forhold til fysiske og psykiske problemstillinger - intervention ift. børn og unge, voksne og ældre
 • Professionsudøvelse i en kompleks praksis - aktivitetsproblemer pga. kroniske lidelser
 • Hjælpemidler og sundhedsfremme i boligen - boligindretning til personer med nedsat funktionsevne
 • Arbejdsliv og arbejdsmiljø - fastholde personer på arbejdsmarkedet med nedsat arbejdsevne
 • Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling - ledelse, innovation og iværksætteri
 • Professionsfærdigheder og professionsudøvelse - du vælger, hvad du vil fordybe dig i

På den måde bliver du rustet til både at håndtere problemstillinger, der vedrører menneskets anatomi og fysiologi og kan sætte dem i relation til større samfundsmæssige forståelser. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt inden for et selvvalgt tema på modul 14.

Hvilke adgangskrav er der til ergoterapeut uddannelsen?

For at blive optaget på en uddannelse til ergoterapeut, skal du have en af følgende adgangsgivende uddannelser:

 • Studentereksamen (stx, hf, htx, hhx, eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede)
 • Social- og sundhedsuddannelsen - Specifikke adgangskrav: dansk C, engelsk C og naturfag C
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag:
  Specifikke adgangskrav: dansk A og engelsk B samt enten bioteknologi A, biologi B, fysik B, geovidenskab A, kemi B eller matematik B. Desuden samfundsfag C eller psykologi C. Du skal derudover have 9 måneders erhvervserfaring.

Hvad er mine fremtids- og karrieremuligheder?

Som færdiguddannet i ergoterapi har du mange jobmuligheder - men du kan også videreuddanne dig. Du kan eksempelvis søge ind på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse eller kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi. 

Du kan også søge ind på en diplomuddannelse eller masteruddannelse. Dine jobmuligheder er i/på:

 • Psykiatrien
 • Arbejdsmiljøområdet
 • Hjælpemiddelcentraler
 • Sygehuse
 • Dagcentre og plejehjem
 • Kommunal forvaltning

Efter nogle år på arbejdsmarkedet kan du også søge lederstillinger eller undervise på skoler. 

Hvad tjener en ergoterapeut?

Den gennemsnitlige løn  for nyuddanende, afhænger - i følge Danmarks Statistik - af om du arbejder i private eller offentlige virksomheder. 

 • Privat ansat: 29.483 kr/mdr.
 • Offentligt ansat: 30.335 kr/mdr.

Lyder ergoterapeut uddannelserne som noget for dig? Så læs mere om dine muligheder øverst her på siden. 

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
maj 2024
ma
ti
on
to
fr
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9