Christian Lodal

”Det naturvidenskabelige, det med sygdom, interesserer mig, og selve den patientkontakt, man har som bioanalytiker, passer mig godt. Fx har jeg lært om de markører, der er i blodet, og det kan jeg bruge i en diagnostisk retning og antyde, at en patient fejler det og det”
Læs mere om Bioanalytikeruddannelsen