Vis studentum.dk som: Mobile

COVID-19 - Er dit studievalg blevet påvirket? Svar på 3 lynhurtige spørgsmål

Naturfagspakken - Kemi C, Biologi C og Geografi C

KVUC
1.650 kr.
SU-godkendt
Heltid/deltid
HF og VUC
København

Video

Louise er bare ét fag fra at afslutte en fuld HF som Flex-studerende ved KVUC. Her fik hun selvtilliden tilbage efter i årevis at have kæmpet med angst og depression. Nu drømmer hun om at læse videre.

   

Om uddannelsen

Vælg Naturfagspakken på KVUC - Kemi C, Biologi C og Geografi C

Naturfagspakken på HF er et særligt HF-forløb for dig, der gerne vil læse de tre obligatoriske naturfag og have glæde af tværfaglig undervisning og socialt sammenhold undervejs.

De tre naturfag supplerer hinanden godt, og dette giver dig en større indsigt i de problemstillinger, der arbejdes med, ligesom det synliggør de enkelte fags identitet. Alle tre fag er eksperimentelt funderet, hvilket betyder, at en stor del af undervisningen vil foregå med at udføre forskellige forsøg eller eksperimenter - mest i laboratorier, men også uden for skolen. 

naturfaggruppen

På KVUC kan du også læse de tre fag i Naturfagspakken hver for sig som HF Enkeltfag. 

Hvad lærer jeg på Kemi C?

I Kemi C kommer du til at beskæftige dig med, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer.

Rigtig meget af det, du kommer til at lære på faget, handler om hverdagskemi. Vi besvarer fx spørgsmål som:  "Hvad er afløbsrens? Hvorfor står der en masse advarsler på etiketten?" og "Hvorfor skiller en olie-eddike-dressing ofte?". Du kan også lære noget om hvad fossile brændstoffer er , og hvad der sker, når vi brænder dem af, eller hvorfor en kage hæver i ovnen? 

Kemi C afsluttes med en 24 minutters mundtlig eksamen, hvor du forud har 24 minutters forberedelsestid. 

Få information

Hvad lærer jeg på Biologi C?

Biologi er læren om det levende. Derfor vil du på Biologi C komme til at arbejde med emner som menneskets fysiologiske opbygning og arvelighedslære. Du lærer også om samspillet mellem mennesker, dyr og det omgivende miljø. 

Biologi er desuden et naturvidenskabeligt fag. Her er undersøgelser og eksperimenter udgangspunktet for at få et indblik i biologiske systemers opbygning. Derfor vil eksperimentelt arbejde være en stor del af undervisningen. Det gælder både i laboratoriet og i naturen.

Undervisningen i Biologi C tager udgangspunkt i læsning af faglige tekster og mundtlig formidling. Undervisningen vil som hovedregel være opbygget tematisk. Der bliver lagt vægt på varierende undervisningsformer og på din aktive rolle. Det sker gennem dialog, undersøgelse, dokumentation og formidling. På den måde vil du styrke din mundtlige og skriftlige evne til at formidle biologisk teori. Arbejdsformerne i undervisningen vil veksle mellem klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde og evt. projektarbejde.

Du afslutter Biologi C med en 24 minutters mundtlig eksamen, hvor du forud har 24 minutters forberedelsestid.

Få information

Hvad lærer jeg på Geografi C?

Geografi C handler om samspillet mellem natur, mennesker og samfund. Faget giver dig derfor mulighed for at arbejde med nogle af de centrale problemstillinger i verden i dag. 

På faget arbejdes med kredsløb i naturen og med bæredygtig udvikling som princip. Centralt for faget er lokale natur- og samfundsmæssige ændringer og at forstå globale processers konsekvenser. Det kan fx være i forhold til de globale klimaændringer eller den globale befolkningsudvikling. Du kommer til at beskæftige dig med vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer og jordens og landskabernes processer. Du kommer også til at arbejde med naturlige og menneskeskabte energistrømme og stofkredsløb og naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed.

Geografi har en tværfaglig tilgang til problemstillinger. Der er fokus på naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begreber udvikles gennem observationer og eksperimenter på den ene side og teori og modeldannelse på den anden side.

Du afslutter Geografi C med en mundtlig eksamen, der består af to dele. Eksamen varer 30 minutter, hvor du forud har én time til at forberede dig. 

Ansøgning og adgangskrav

For at blive optaget på HF Enkeltfag skal du opfylde en række krav. Du skal have de personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Det er altid en individuel vurdering, om du er klar til at starte på HF Enkeltfag.  

Inden optagelse skal du have:

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (fx på AVU) med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og have yderligere uddannelse. 

Du skal også være fyldt 18 år. Er du ikke 18 år endnu, skal du have en uddannelsesplan fra din UU-vejleder, og kan søge om dispensation. 

Du kan tidligst blive optaget på HF Enkeltfag et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse. 

Få information

Pris

Prisen for naturfagspakken er: 1650 kr. 

Kontaktinfo

KVUC

Vognmagergade 8
1120 København K København K

 Vis telefonnummer
www.kvuc.dk


Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Der er ingen evalueringer af Naturfagspakken - Kemi C, Biologi C og Geografi C endnu. Bliv den første!

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,6)
Baseret på 3 evalueringer
Se alle evalueringer
Åbent hus
maj 2020
ma
ti
on
to
fr
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

Du vil måske også være interesseret i: