Løn og fremtidsudsigt for Universitetslærer

Relaterede jobs: Diakon Diplomat Dommer

Universitetslærere er videnskabeligt personale, som er ansat ved universiteterne.

Her kan de arbejde med både forskning, undervisning og formidlling.

De vejleder også de studerende og afholder eksamen. Desuden er der en del administrativt arbejde. Der findes forskellige typer af stillinger.

Når du er ansat som en del af det videnskabelige personale ved et universitet eller anden højere læreanstalt, er du først og fremmest beskæftiget med at forske og undervise. Derudover kan du have administrative opgaver.

Du vil normalt være tilknyttet et institut, som er rammen om forskning og undervisning inden for et bestemt fagområde.

Arten af forskning

Læs mere om Universitetslærer

Der er ansat videnskabeligt personale ved Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet og Copenhagen Business School.

Arkitektskolerne, musikkonservatorierne og visse andre højere læreanstalter har deres egne stillingsstrukturer, men de ligner det

Læs mere om Universitetslærer
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
39.861 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Universitetslærer

Viser: Privat
  • 39.861 DKK
  • 34.484 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Universitetslærer

Viser: Samlet set