Diakoner arbejder inden for det kirkelige, sociale og pædagogiske område.

Det kan være som socialpædagog, sygeplejerske eller sognemedhjælper. Fælles for dem er, at de arbejder på et kristent grundlag.

Ud over den uddannelsesbestemte jobplacering er der flere arbejdsfelter, som er fælles. Det kan være menighedsarbejde, velfærdsarbejde eller missionsarbejde.

Læs mere om Diakon

Som diakon arbejder du på et kristent grundlag inden for kirkelige, sociale, pædagogiske og plejemæssige områder. Hvor du arbejder afhænger af, hvilken uddannelse du har taget. Det kan være som socialpædagog, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, social- og sundhedsassistent e.l.

En del diakoner har ansættelse som kordegn eller som

Læs mere om Diakon

Forskellige frie kirkelige organisationer, fx Kirkens Korshær, KFUM og Blå Kors, danner rammerne for socialt velfærdsarbejde, som diakoner udfører. Arbejdet går ud på at støtte mennesker i nød, socialt, psykisk, pædagogisk eller erhvervsmæssigt.

Socialpædagogiske diakoner ansættes i døgninstitutioner inden for store dele af forsorgsområdet på lige fod med

Læs mere om Diakon
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
26.670 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Diakon

Viser: Kommunal ansat
  • 28.183 DKK
  • 26.670 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer