Løn og fremtidsudsigt for Medarbejder i hjælpeorganisation

Relaterede jobs: Diplomat

Nødhjælpsarbejdere udsendes til katastrofeområder overalt i verden for at afhjælpe de mest akutte problemer umiddelbart efter katastrofen.

Udviklingsmedarbejdere udsendes til lignende områder, når der på grund af naturkatastrofer, krige, sult eller manglende økonomisk og social udvikling skal iværksættes projekter i et område.

Begge typer medarbejdere

Læs mere om Medarbejder i hjælpeorganisation

Artiklen omfatter medarbejdere, der arbejder professionelt i udlandet for danske og internationale organisationer.

En række organisationer udsender professionelle medarbejdere og rådgivere dels til nødhjælpsarbejde i kølvandet på naturkatastrofer, hungerkatastrofer eller krige og dels til genopbygningsarbejde eller udviklingsprojekter af længere varighed.

Arbe

Læs mere om Medarbejder i hjælpeorganisation

Ansættelsen sker i danske eller internationale organisationer. Nogle af dem er statslige, fx Folkekirkens Nødhjælp og Danida, andre er internationale som fx FN og Røde Kors.

Desuden findes en gruppe såkaldte NGO'er (Non-Governmental Organizations), som er større eller mindre private, frivillige organisationer med hver sit særlige interesseområde. NGO'er er

Læs mere om Medarbejder i hjælpeorganisation
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer