Som dommer leder du retssager og afsiger domme.

I straffesager dømmer dommeren på baggrund af forsvarers og anklages præsentation af en given sag. I civile retssager dømmes på baggrund af parternes indlæg. Det er derfor vigtigt, at dommeren har et indgående kendskab til lovgivning og regler på en lang række områder.

En dommer har et stort ansvar for

Læs mere om Dommer

For at blive dommer skal du udnævnes eller konstitueres. For at blive udnævnt til dommer i en byret eller landsret skal din egnethed i reglen have været bedømt af landsretten. Det sker normalt gennem en ni måneders tidsbegrænset ansættelse (konstitution) i landsretten, hvor du indgår i rettens arbejde på lige fod med landsdommerne.

Alle jurister har mulighed

Læs mere om Dommer

En dommer arbejder ved de forskellige former for domstole. Det kan være ved Byretten, Landsretten, Højesteret samt Sø- og Handelsretten.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer

Fremtidsudsigter for Dommer