Løn og fremtidsudsigt for Forskningsbibliotekar

Relaterede jobs: Diakon Diplomat Dommer

En forskningsbibliotekar skaffer og udlåner bøger til brug for fx forskningsprojekter og studieopgaver.

Som forskningsbibliotekar vurderer og køber du litteratur til biblioteket. Du kan også have dine egne forskningsprojekter.

Forskningsbibliotekarer har en specialviden inden for et fagområde, fx historie, kunsthistorie, naturvidenskab eller lægevidenskab.

Læs mere om Forskningsbibliotekar

Vurdering og indkøb af litteratur til biblioteket, fremskaffelse af informationer fra fx databaser, betjening og faglig vejledning af lånerne er de vigtigste arbejdsopgaver.

Arbejdet med at hjælpe lånerne kræver, at du holder dig orienteret i udviklingen og litteraturen inden for dit fagområde.

Det kræver også, at du kan søge den relevante litteratur frem i

Læs mere om Forskningsbibliotekar

Forskningsbibliotekarer arbejder fx på Det kgl. Bibliotek i København og Statsbiblioteket i Aarhus, på andre forsknings- og universitetsbiblioteker samt i dokumentations-, informations- og videnscentre.

Man kan også blive ansat ved større virksomheders biblioteker. Især virksomheder, der driver forskning.

Endelig er forskningsbibliotekarer ansat til

Læs mere om Forskningsbibliotekar
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
39.641 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Forskningsbibliotekar

Viser: Kommunal ansat
  • 34.264 DKK
  • 39.641 DKK
  • 33.486 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Forskningsbibliotekar