Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Julie Riber Schifter, Customer Experience Manager, Good Monday

Julie beskæfter sig som Customer Experience Manager hos Good Monday, hvor hendes primære opgave er at sikre, at kunderne har en god oplevelse med virksomheden.

Good Monday
Customer Experience Manager
  • Julie Riber Schifter
  • 32 år
  • Ansat siden 2018
  • Cand.ling.merc., Copenhagen Business School

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg beskæftiger mig med Customer Experience. Min primære opgave er at sikre, at kunderne har en god oplevelse med Good Monday og derigennem skabe kundeloyalitet. Det gør jeg ved bla. at definere og optimere processer og arbejdsgange. F.eks. konceptualiserer og kortlægger jeg kunderejsen for at identificere forskellige touchpoints.

Alt det måler vi effekten af for at understøtte vores forretningsmål og opnå de KPI'er, vi har sat. Helt lavpraktisk kan arbejdet også bestå i at lave notifikationer på Good Monday-platformen, interviewe kunder og sikre, at customer feedback bliver delt internt og kommer ud til de rigtige afdelinger.

Derudover har jeg i arbejdet med at sikre kundeloyalitet lavet en kundeklub, der giver adgang til forskellige perks og events. Disse bliver brugt til at inspirere kunderne og til at positionere Good Monday.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det er både spændende og udfordrende at være med til at definere og optimere processer og arbejdsgange. Da føler jeg virkelig, at jeg er med til at sætte et præg på virksomheden.

Det er også super spændende at få lov og dykke ned i kundens behov og omsætte den viden til holdbare løsninger i Good Monday. Jeg er enormt drevet af at forstå, hvor mennesker kommer fra. Kunderejsen og customer journey mapping er sjovt, fordi jeg er med til sikre, at kunden får det fulde udbytte af platformen og den bedste oplevelse på Good Monday. Det er super fedt at gøre folk glade! Det gør jeg bl.a. ved at konceptualisere små glædes-momenter ind i kundens rejse.

Hos Good Monday er vi alle passionerede om vores fælles mål om at skabe bedre mandage for de københavnske kontorer. Vi har et fælles mål, men tager forskellige værktøjer i brug og løber alle stærkt for at nå i mål. Sammen. Her er det vigtigt, at man holder momentum og samtidig giver sig tid til at lytte til hinanden, så vi hele tiden drager nytte af den viden, vi hver i sær sidder inde med. Det kan være udfordrende i en travl hverdag, men jeg synes, at vi lykkes det meste af tiden.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Der er en del kommunikation forbundet med jobbet som Customer Experience Manager. Både intern og ekstern kommunikation. Jeg er både i dialog med kunder og forskellige afdelinger internt i virksomheden, og her er det vigtigt at kunne sætte sig ind i, hvad menneskers indgangsvinkel er til en arbejdsopgave. Derudover berører min opgaver ofte også marketing med opgaver som customer journey mapping, segmentering af kunder og targetering af budskaber.

I mit studie har jeg tilegnet mig en generel forretningsforståelse, som jeg bruger i min holistiske tilgang til arbejdet. Jeg forstår altså både lidt af salg, lidt af marketing og lidt af kundeservice. Og fordi jeg sidder i et knudepunkt både internt i Good Monday og ift. kunderne, så kommer jeg hurtigt til at indgå i tværorganisatoriske samarbejdsgrupper.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Good Monday?

1. Jeg er drevet af kulturen på min arbejdsplads og de mennesker, jeg hver dag går på arbejde med.

2. At se fremdrift - at jeg i samarbejde med kolleger er med til at skabe noget større. Noget der giver værdi for andre mennesker. Det er en kæmpe drivkraft, når folk med et forskelligt afsæt og forskellige kompetencer finder en synergi og sammen skaber holdbare løsninger.

3. Accepten af at fejle og vigtigst af alt muligheden for at lære af sine fejl.

  • Hvorfor er Good Monday en attraktiv virksomhed for dig at arbejde hos?

Der er noget helt særligt ved at være en del af en start-up. Der er højt til loftet, korte beslutningsgange og en "alt-er-muligt" tilgang til nye ideer og tiltag. Virksomhedens success er helt afhængig af, at vi trækker i samme retning - alle sammen og hele tiden. Sådan bør det være alle steder, men i Good Monday er følelsen bare særligt intens. Og ægte.

Med Good Monday har vi bragt en radikalt anderledes platform på markedet, der vender måden, vi tænker kontordrift helt på hovedet. Som AirBnB har transformeret og udfordret blandt andet hotelbranchen, så ved jeg, at Good Monday har potentialet til at transformere måden virksomheder driver kontor på. Jeg har en fornemmelse af, at vi lykkes med den vision, men det kræver vi hele tiden er på tåspidserne. Og det er alle. Derfor er det fantastisk at arbejde hos Good Monday.

Læs mere om Good Monday

Mød andre kandidater fra Good Monday


Annoncer