Vis studentum.dk som: Mobile

William Axel Pontoppidan, Head of Finance and Business Development, Good Monday

Good Monday
Head of Finance and Business Development
  • William Axel Pontoppidan
  • 25 år
  • Ansat siden 2019
  • BSc in Economics and Business Administration, Copenhagen Business School

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Som Head of Finance and Business Development i Good Monday fokuserer jeg primært på to områder.

Det første område er at sikre en klar forbindelse mellem strategi, nøgletal, omkostninger og budget. Dette indebærer bl.a. at lave et framework, hvor vi definerer vores strategiske prioriteter og understøttende KPI'er, måle omkostningsudvikling, opstille systemer til at måle, om vi bevæger os i den rigtige retning og at sætte målsætninger for vores nøgletal.

Det andet område er at "eksekvere på strategien", dvs. at udvikle initiativer til at levere på vores målsætninger og at sikre, at vi lærer fra vores indsatser.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest spændende er at bidrage til at stikke en retning og ambition for, hvor vi gerne vil bevæge os hen som virksomhed, og med det helhedsbillede at understøtte konkrete initiativer, hvor effekten hurtigt og direkte kan mærkes og måles for Good Monday og dets kunder.

Et udfordrende og samtidig lærerigt aspekt er at tænke flere skridt frem i Business Intelligence og forretningsudvikling. Vi bevæger os hurtigt og stiller hele tiden høje krav til os selv om at levere mest mulig værdi for vores omverden. Dette kræver, at vi er hurtige til at vurdere, hvilke analyser og indsatser der er vigtige for os nu og her, og hvilke der skal igangsættes for at hjælpe os på sigt.

Det er vigtigt, at vi i denne proces har et robust og indsigtsfuld datagrundlag, der tillader hurtig læring, fleksibilitet, og tilpasning hvor nødvendigt.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Det vigtigste element fra min uddannelse på CBS er den fundamentale forretningsforståelse. I min rolle skal jeg tage stilling til spørgsmål i forskellige størrelsesordener fx, hvordan vi evaluerer et prioriteret område, og hvilken type forretning vi er ved at skabe. Det er vigtigt at kunne gennemskue og diskutere implikationerne bag de forskellige valg, vi tager. Her anvender jeg
værktøjer fra bl.a. strategi og finans til at forstå implikationerne.

Samtidig bidrager min værktøjskasse indenfor regnskab, finans og strategi til at sikre, at vores udvikling er funderet i sund vækst og optimering

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Good Monday?

Det er vigtigt, at jeg lærer i min rolle. At jeg kommer ud af min komfortzone og møder udfordringer, hvor jeg får nye kompetencer. Det har jeg muligheden for i Good Monday, hvor jeg har meget ejerskab over mit ansvarsområde og mange grænseflader mod andre områder.

Jeg synes samtidig, at det er spændende at arbejde med en platformsvirksomhed, hvor tech-udvikling er i højt fokus. Jeg kommer fra forretningssiden og er meget optaget af at lære mere om den teknologiske udviklings anvendelser i forretningsøjemed. Jeg anser ikke min uddannelse som afsluttet, men blot at jeg har afsæt i forretning og bevæger mig mere mod teknologi. Jeg synes, at det er spændende at forstå begge områder, og jeg tror at krydsfeltet er værdifuldt i fremtidens arbejdsmarked.

Til sidst er det selvfølgelig vigtigt at have det sjovt, hvilket jeg i stor stil har med hele Good Monday-teamet.

  • Hvorfor er Lederne en attraktiv virksomhed for dig at arbejde hos?

Menneskene i Good Monday er det vigtigste for mig. Good Monday er en start-up, og vores forskellige områder arbejder derfor tæt sammen og lærer fra hinanden. Jeg lærer enormt meget af mine kollegaer indenfor både salg og markedsføring, tech og drift, og jeg nyder at arbejde sammen i tværfunktionelle teams.

Det andet er visionen bag Good Monday. Jeg er personligt meget inspireret af Good Mondays filosofi om, at arbejdspladsen skal være et fedt og energirigt miljø, der afspejler tiden, og hvor man kan se sig selv som individ. Jeg finder det berigende at arbejde for denne sag.

Til sidst vil jeg nævne fremdriften i vores arbejde. Der er i Good Monday en god kombination af stærke kompetencer og korte beslutningsgange, der gør at vi kan rykke hurtigt og levere nogle fede produkter. Følelsen af at kunne mærke fremgang måned for måned og fejre det som ét samlet team og med vores omverden giver meget energi.

Læs mere om Good Monday

Mød andre kandidater fra Good Monday

Senest opdateret: 22 okt 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-08-2019

Aydin Uslu, Senior Accountant, Salling Group

Jeg arbejder i Group Accounting (GA) under Finance, hvor vi samlet set er omkring 320 ansatte i alt inklusiv vores kolleger i vores Shared Service Center i Polen. Jeg sidder en afdeling, som bliver kaldt Accounts Payable, hvor jeg beskæftiger mig med controlling af processer, afstemning og opfølgning på diverse konti, optimering og udvikling af vores processer. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Kasper Nordal, Projektleder, Brøndum

Jeg arbejder inden for industri og fjernvarme, og mine primære arbejdsopgaver består af forskellige former for projektledelse. Det vil sige, at jeg har ansvaret for mandskabet og agerer som koordinator mellem bygherrer og montører. Derudover er der også en del opgaver inden for økonomistyring og kvalitetssikring i forhold til at sikre, at projekterne udføres med den kvalitet, som kunden ønsker.

Læs mere
Sidst opdateret 12-06-2019

Josefin Andersson, Finance Graduate, Pandora

As a Finance Graduate I have the opportunity to experience several fields within finance. Starting in Group Reporting and Accounting, I assisted in the financial controlling. By reviewing the numbers reported from our colleagues all over the world, we ensure the quality of our consolidated figures based on its alignment to accounting standards and our internal management reporting instructions.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Nanna Pajor, Junior Master Planner, CPH

Jeg er ansat som Junior Master Planner i afdelingen Master Planning i Københavns Lufthavne A/S (CPH), som har ansvaret for den strategiske og langsigtede planlægning af lufthavnens udbygning. Kerneopgaven for Master Planning er at sikre rettidig beslutningstagen for udviklingen af infrastrukturen i takt med behovet. 

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2019

Jannick Sikker Mikkelsen, Investment Analyst, Heimstaden

Jeg arbejder i Heimstadens investeringsteam på koncernniveau. Vi varetager alle ejendomsinvesteringer, som Heimstaden gennemfører, og dækker derfor også udenlandske markeder, hvor Heimstaden er tilstede, og nye potentielle markeder. Generelt er mine arbejdsopgaver meget varierende, men overordnet skal jeg sammen med teamet vurdere, om et ejendomsprojekt er en interessant investeringscase.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Sigrid Marie Rohbøll, Senior Agile Coach, Nordea

Jeg sidder i Wholesale Banking COO organisationen på vores danske kontor i Ørestaden. Som Agile Coach fungerer jeg som partner til både IT og forretningen, når de ønsker at forandre måden, de leverer løsninger og produkter til kunder.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Faruk Gür, Business Intelligence Manager, ISS

Jeg arbejder i øjeblikket med Business Intelligence, som handler om at tilrettelægge store mængder af data fra vores systemer i ISS, især operationelle- og økonomisystemer. Jeg er teamleder på et team, hvor vi er 3. Her har jeg ansvaret for at planlægge projekter og de daglige arbejdsopgaver samt sætte BI strategien, således at den er i overensstemmelse med ISS overordnede strategi.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Mikael Holm, Koncern indkøbschef, Carl Ras

Jeg er ansvarlig for funktionsområdet Indkøb, som udgøres af i alt 22 medarbejdere. I Indkøb er vores primære opgaver at udvælge varerne i vores sortiment, oprette varer og vedligeholde data på disse, forhandle kontrakter med leverandører, indkøbe varer og udvikle varer i vores egne varemærker. 

Læs mere
Sidst opdateret 14-08-2019

Christian Fuglsang Pedersen, Co-founder & CEO, VIGILANT

Jeg sidder som co-founder og CEO i VIGILANT. Vi er (endnu) er relativt lille team, hvilket betyder at vi, uanset titel, alle har mange ”hatte på”. Derfor er mit forretningsområde præget af stor diversitet. Men trods denne diversitet, så har jeg selvfølgelig et par primære arbejdsopgaver. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Kenneth Nørgaard, CEO, BabySam

Min fornemmeste opgave er at sikre, at BabySam har den rigtige kultur blandt vores 450 butikker og samtidigt sikre, at vi som virksomhed hele tiden udvikler os sammen med kunderne og har en position, hvor vi kan sikre vækst og indtjening og derigennem sikre et stærkere BabySam i fremtiden for både ejere, medarbejdere og kunder. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Gökhan Sentürk, Strategy Consultant, TDC Group

I work as a Strategy Consultant in TDC's Digital department where our workforce is around 1000 people counting the whole workforce. Digital was established approximately two years ago and the goal is to drive the Digital transformation in TDC together with the e.g. YouSee, TDC Business. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Noreen Din, Teamleder, Sweco

Jeg er teamleder og sidder overordnet med opgaver og projekter inden for veje og trafikplanlægning. I det store hele kan man sige, at mit job kræver stærke projektlederevner, og da jeg er teamleder og har personaleansvar, er det selvfølgelig også vigtigt, at jeg er en god leder.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Tim Knorborg Jensen, Head of Content, Texta

Mit arbejde som Head of Content i TEXTA drejer sig hovedsageligt om koordinering og uddelegering af arbejdsopgaver til vores medarbejdere. Jeg er ansvarlig for, at ”maskinen” kører som smurt, og at alle har forstået sin opgave. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Christian Teill Nielsen, Consultant, Mærsk

Jeg arbejder som Intern Management-konsulent ved Maersk Management Consulting, og mine arbejdsopgaver strækker sig dermed over stort set alle forretningsområder, da vi laver projekter på tværs af både forretningsenheder og funktioner.

Læs mere
Sidst opdateret 12-03-2019

Alex Maj Lorenzen-Bangsgaard, Økonomisk Konsulent, Børn & Unge, Vejle Kommune

Jeg er ansat i Staben i Børne- & Ungeforvaltningen, Vejle Kommune. Her arbejder jeg med økonomien inde for folkeskolerne i Vejle Kommune, hvor mine mest klassiske arbejdsopgaver er budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsafslutning. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-11-2019

Helga Hertz, Quality Manager, ME Production

ME Production er med sine bæredygtige produkter og miljøvenlige fokus i konstant udvikling, hvor der kontinuerligt bliver stillet nye krav. Det gælder både den teknologiske udvikling til krav fra myndighederne. Mine ansvarsområder indbefatter hele QHSE-området med fokus på kvalitet, miljø og sikkerhed.

Læs mere
Sidst opdateret 01-11-2019

Ida Støier, Partner Manager, Pleo

Pleo is a company spending solution that automates expense reports. We wish to empower future employees in future workplaces to work smarter. We offer a smart company card linked to our platform, so employees can take a quick snap of the receipt and admins and bookkeepers can see all expenses in real-time. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Emil Plagborg-Møller, Lead Business Developer, Nordea

Jeg arbejder med fintech-partnerskaber i vores Wealth Management-division. Den overordnede idé med at indgå partnerskaber er at kombinere styrkerne hos partnere med vores styrker i Nordea, så vores kunder kan få det bedste af det bedste. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Anders Kirkeby Larsen, Sustainability Advisor, Ørsted

Jeg er ansvarlig for Ørsteds rapportering af bæredygtighedsperformance. Organisatorisk sidder jeg inden for Ørsteds ’Group Stakeholder Relations’-division. I denne del af virksomheden understøtter vi koncernen og arbejder strategisk med ekstern interessentdialog, lige fra mediehåndtering til politisk interessevaretagelse og – i mit tilfælde – strategisk bæredygtighed.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Ronny Krag, Projektleder, Carl Ras

Jeg er ansat som projektleder i vores forretningsudvikling. Mine opgaver er meget forskellige. Jeg arbejder med alt lige fra projektledelse af hjemkøb og implementering af nye systemer til udarbejdelse af business cases, der skal lægge grundlag for indsatsområder i forhold til Carl Ras’ strategi samt implementering heraf. 

Læs mere